Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Дисципліни вільного вибору студентів

  Дисципліни вільного вибору студентів

  Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. 

  Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

   ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТОМ

  1. Ознайомтесь із ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИМ КАТАЛОГОМ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, який складається з листів "Вибіркові загальний цикл", "Вибіркові професійний цикл", "Кращі курси базової структури", "ТВСП", "Академмобільність по Україні", "Міжнародна академмобільність".

  2. Ознайомтесь із анотаціями дисциплін, які Вас зацікавили (посилання є в каталозі). Інший спосіб - ознайомитись із алфавітним покажчиком дисциплін за посиланням АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЦИПЛІН.

  3. Якщо хочеться дізнатися більше про дисципліну, яка зацікавила, ознайомтесь із робочою програмою навчальної дисципліни (РПНД) на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу на платформі Moodle (посилання є в каталозі). Якщо курс закритий для перегляду, а Ви все ж бажаєте переглянути РПНД, зверніться в деканат.

  4. Дисципліни, які випускова кафедра вважає найбільш відповідними змісту освітньої програми, позначені ознакою мейджорності "м". Це дозволяє звузити вибір, якщо вам тяжко визначитися.

  5. Якщо бажаєте ще глибше зрозуміти зміст і якість підготовки курсу, подивіться, які ще навчально-методичні матеріали входять в електронний курс на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу.

  6. Поцікавтесь, який викладач, імовірно, вестиме курс у наступному році. Кожен викладач Університету "Україна" (м. Київ) має особисту сторінку на сайті навчально-виховного підрозділу, в якому працює, де відображено основну інформацію про його професійний досвід, кваліфікацію і наукові здобутки.

  7. Якщо викладач підготував відеопрезентацію курсу або проводить аудиторні презентації, перегляньте або відвідайте їх, щоб переконатися, що стиль викладання і особистість викладача вам подобається.

  8. На основі отриманого враження оберіть дисципліни (шляхом заповнення і підписання Google-форми чи заяви в деканаті (на кафедрі чи в цикловій комісії). При цьому Ви можете обирати дисципліни, закріплені за вашою кафедрою, вашим навчально-виховним підрозділом, іншим територіально відокремленим підрозділом університету (в цьому випадку за дистанційною технологією навчання).

  Якщо в процесі вибору у вас з'явилася потреба ознайомитись з іншими освітніми програмами чи навчальними планами інших спеціальностей, ви можете знайти їх у розділі "НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ", зайшовши на сторінку відповідного навчального року, наприклад Навчально-методичне забезпечення спеціальностей 2022-2023 н.р..

  Крім цього при реалізації студентом права на академічну мобільність студенту можуть зараховуватися кредити і результати навчання, які він здобув під час навчання в іншому територіально відокремленому структурному підрозділі Університету "Україна", в іншому ЗВО (національному чи закордонному), а також на відкритих навчальних онлайн курсах (МООС, зокрема Prometeus, Coursera, Edex, CHAN Academy тощо) з отриманням відповідних сертифікатів. Ці дисципліни подані на листах "ТВСП", "Академмобільність по Україні", "Міжнародна академмобільність" ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ ВИБІРКОВИХ відповідно.

  9. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального навчального плану студента, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається студент.

  10. Вибір дисциплін здійснюється за допомогою Google-форм, посилання на які наведено нижче. За консультаціями звертайтесь у деканат.

  11. Заповнюючи Google-форму, ви обираєте дисципліни з 2-3 або більше запропонованих варіантів, які слухатимете в наступному навчальному році.

  12. Якщо освітня програма передбачає наявність мейджору і ви хочете його обрати, тоді його вибір здійснюється одноразово на весь період навчання.

  13. Зустрічається також комбінована форма вибору, коли частину кредитів ви набираєте блоком на весь період навчання, а частину - окремими дисциплінами на наступний навчальний рік.

  14. Вам також варто ознайомитись із мейджорами інших освітніх програм, оскільки ви маєте право обрати один із них:

  Перелік мейджорів освітніх програм на 2022-2023 н.р.

  Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

  Мейджор освітньої програми "Журналістика": 

  БАКАЛАВР (44 кредити)
  1. Журналістика (за видами)

  МАГІСТР (15 кредитів)

  1. Медіакомунікації

   

  Кафедра української мови та літератури, іноземних мов і перекладу

  Мейджори освітньої програми "Філологія (Переклад)":

  БАКАЛАВР (60 кредитів)
  Переклад (англійська, німецька, іспанська)

  Мейджори освітньої програми "Філологія (Українська мова та література)":

  БАКАЛАВР (41 кредит)
  1. Майстерність диктора та ведучого програм телебачення
  2. Українська мова і література та англійська мова
  3. Українська мова як іноземна та переклад

  МАГІСТР
  1. Літературне редагування

   

  Кафедра соціальної роботи і педагогіки

  Мейджори освітньої програми "Соціальна робота":

  ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (14 кредитів)
  1. Соціальна педагогіка у сфері інклюзії
  2. Управління міжнародними програмами і проєктами

  БАКАЛАВР (28 кредитів)
  1. Соціальна педагогіка у сфері інклюзії
  2. Управління міжнародними програмами і проєктами

  МАГІСТР (25 кредитів)
  1. Викладач вищої школи
  2. Міжнародна програма подвійних дипломів

   

  Мейджор для всіх освітніх програм:

   

  МАГІСТР (25 кредитів)
  1. Викладач вищої школи

   

  Кафедра психології

  БАКАЛАВР (40 кредитів)
  1. Психологія особистості
  2. Практична психологія
  3. Соціальна та організаційна психологія
  4. Психологія розвитку
  5. Психологічне забезпечення психічного та фізичного здоров’я

  МАГІСТР (18 кредитів)
  1. Психологія у кризовій та екстремальній ситуації
  2. Іміджева психологія
  3. Клінічна психологія
  4. Психологічне консультування та психотерапія
  5. Психологія стосунків
  6. Викладач вищої школи

   

   

  УВАГА!

  1. Докладно процедура вибору викладена в Положенні про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін.

  2. Слідкуйте за строками вибору дисциплін.

  СТРОК ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН У ЗВ'ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ ПРОДОВЖЕНО

  ДО КІНЦЯ ЧЕРВНЯ

  3. Звертайтесь до деканату або відділу методичної роботи в разі нерозуміння процедури вибору.

  4. Неволодіння інформацією не знімає з Вас відповідальність про обов'язкову участь у вільному виборі дисципліни.

   

  Довідка:

  Термін "вибіркові дисципліни" (англ. electives) походять із концепції person-centered teaching (навчання, орієнтоване на особистість), яку в середині ХХ ст. систематизував американський психолог Карл Роджерс. В її основі лежить принцип, за яким учень або студент бере активну участь у формуванні своєї освітньої траєкторії, обираючи, що вчити, як вчити та як оцінювати власні знання. Викладач виконує функції не джерела знань, а провідника та фасилітатора під час руху по цій траєкторії. Цей рух супроводжується постійним самоаналізом та тісною комунікацією викладача зі студентом чи учнем, і сама оцінка знань тяжіє більше до накопичення різних завдань та видів робіт, ніж до звичного підсумкового контролю.

  1. На першому курсі освітніх програм підготовки фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів вибір дисциплін не здійснюється.

  2. Заходи з організації вибору навчальних дисциплін студентами старших курсів здійснюються в навчальному році, що передує навчальному року, в якому заплановане вивчення цих дисциплін. Єдиний для університету графік затверджується наказом президента.

  3. Студенти ІІ-ІV курсів освітніх програм підготовки фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін (пакетів, блоків), як правило, не пізніше 15 травня поточного року, який передує навчальному року, під час якого передбачене їх вивчення.

  4. Студенти, що вступили, перевелися або поновилися на навчання на старші курси освітніх програм підготовки фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів, мають можливість здійснити своє право на вибір дисциплін відразу після зарахування на навчання.

  5. Студенти, що вступили на навчання на програми підготовки магістрів, мають можливість здійснити своє право на вибір дисциплін відразу після зарахування на навчання. При цьому вибіркові дисципліни в робочому навчальному плані ставляться, починаючи з 2 модуля І семестру.

   

  Посилання на форму заявки на вибір дисциплін студентами Університету «Україна» (м. Київ) за спеціальностями і курсами, на яких вони навчаються

  Код

  Освітня програма

  Курс

  Посилання на реєстраційну форму

  ФМБ

  МБ

  Б

  М

  1

  016

  Спеціальна освіта (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  2

  022

  Дизайн

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  3

  029

  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  4

  035

  Філологія (Переклад)

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  5

  Філологія (Східні мови (турецька, арабська, китайська, японська))

  2

   

   

  Посилання

   

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  6

  Філологія (Українська мова і література)

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  7

  053

  Психологія

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  8

  061

  Журналістика

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  9

  071

  Облік і оподаткування

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  10

  072

  Фінанси, банківська справа та страхування

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  11

  073

  Менеджмент

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  12

  075

  Маркетинг

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  13

  076

  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  2

   

  Посилання

   

   

  14

  081

  Право

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

  Посилання

   

  Посилання

   

  15

  091

  Біологія

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  16

  121

  Інженерія програмного забезпечення

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

  Посилання

   

  Посилання

   

  17

  122

  Комп'ютерні науки

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  18

  123

  Комп'ютерна інженерія

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

  Посилання

   

  Посилання

   

  19

  161

  Хімічні технології та інженерія

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  20

  181

  Харчові технології

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  21

  226

  Фармація, промислова фармація

  2

   

   

  Посилання

   

  3

   

   

  Посилання

   

  22

  227

  Фізична терапія, ерготерапія

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  23

  231

  Соціальна робота

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  24

  242

  Туризм

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  25

  274

  Автомобільний транспорт

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

  Посилання

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  26

  281

  Публічне управління та адміністрування

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

  27

  291

  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація)

  1

   

   

   

  Посилання

  2

   

   

  Посилання

  Посилання

  3

   

   

  Посилання

   

  4

   

   

  Посилання

   

   

  Адреси сторінок вибору дисциплін на сайтах навчально-виховних підрозділів

  Код

  Освітня програма / Посилання на сторінку вибору дисциплін на офіційному сайті навчально-виховного підрозділу

  БІЕУ і кол

  Бр кол

  Вас кол

  ВСЕІ і кол

  ДнФ

  ДуФ і кол

  ЖЕГІ

  ІФФ

  КІП і кол

  КІРЛ і кол

  ЛІРЛ і кол

  МІЕСТ і кол

  ММІРЛ і кол

  НГІ

  ПІЕП і кол

  РІ і кол

  Ст кол

  Те кол

  ХІСТ і кол

  1

  016

  Спеціальна освіта

                     

  пос

   

  пос

   

  пос

   

   

   

   

  2

  017

  Фізична культура і спорт

                             

   

   

   

   

  пос

  3

  022

  Дизайн

   

  пос

                         

   

   

   

  пос

   

  4

  029

  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  пос

     

  пос

   

  пос

       

  пос

  пос

       

   

   

  пос

  пос

  пос

  5

  035

  Філологія (Германська філологія і переклад (англійська мова та німецька мова)

                             

  пос

   

   

   

   

  6

  051

  Економіка

                         

  пос

   

   

  пос

   

   

   

  7

  053

  Психологія

  пос

     

  пос

  пос

               

  пос

  пос

   

  пос

   

   

  пос

  8

  061

  Журналістика

               

  пос

    пос     

  пос

   

   

   

   

  пос

   

  9

  071

  Облік і оподаткування

         

  пос

  пос

     

  пос

       

  пос

  пос

   

  пос

   

   

   

  10

  072

  Фінанси, банківська справа та страхування

  пос

     

  пос

  пос

  пос

     

  пос

  пос

  пос

   

  пос

  пос

  пос

  пос 

   

   

   

  11

  073

  Менеджмент

     

  пос

  пос

  пос

   

  пос

   

  пос

  пос

     

  пос

   

   

   

   

   

   

  12

  075

  Маркетинг

                         

  пос

   

   

   

   

   

   

  13

  076

  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

                         

  пос

   

   

   

   

   

   

  14

  081

  Право

  пос

     

  пос

   

  пос

   

  пос

   

  пос

  пос

   

  пос

  пос

  пос

  пос 

  пос 

   

   

  пос

  15

  101

  Екологія

                       

  пос

     

   

   

   

   

   

  16

  121

  Інженерія програмного забезпечення

               

  пос

           

  пос

   

   

   

   

   

  17

  122

  Комп'ютерні науки

                       

  пос

     

   

   

   

   

   

  18

  123

  Комп'ютерна інженерія

           

  пос

         

  пос

   

  пос

  пос

   

   

   

   

   

  19

  151

  Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології

     

  пос

                       

   

   

   

   

   

  20

  227

  Фізична терапія, ерготерапія

       

  пос

     

  пос

     

  пос

  пос

  пос

  пос

   

   

   

   

   

  пос

  21

  231

  Соціальна робота

  пос

     

  пос

     

  пос

   

  пос

   

  пос

  пос

  пос

   

  пос

  пос

  пос

   

  пос

  22

  241

  Готельно-ресторанна справа

                         

  пос

   

   

   

   

   

   

  23

  242

  Туризм

             

  пос

       

  пос

     

  пос