Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Відкриті заняття

  Графік відвідування відкритих занять викладачів базової структури Університету "Україна" на І семестр 2019-2020 н.р.

  Дата / день тижня Час Корпус / кабінет Вид заняття Тема заняття Назва дисципліни ПІБ викладача НВП
  23.09.2019 понеділок 10:00 ІІІ лаб.06 лекція Системи автоматизованого проектування Основи автоматичного проектування Ратушенко Антоніна Тарасівна, к.т.н., доцент ІТІ
  26.09.2019 четвер 13:10 ІІІ лаб.05 лекція Технологія напівфабрикатів та функціональні властивості кисло-молочного сиру Технологія продукції ресторанного господарства Юліна Антоніна Іллівна, к.т.н., доцент ІТІ
  27.09.2019 п'ятниця 14:40 ІІІ каб.102 практичне Пошук екстремума в масиві Алгоритми та структури даних Тимошенко Анатолій Григоривич, к.т.н., доцент ІКТ
  30.09.2019 понеділок 11:40 ІІІ каб.307 лекція Структурна організація клітин Біологія з основами генетики Колядич Оксана Іванівна, ст. викладач ІСТ
  13:10 ІІІ каб.305 практичне Перелом суглоба Долікарська медична допомога в невідкладних станах Рохас Максим Маркович, асистент ІСТ
  13:10 2-Л-2 лекція Елементи векторної алгебри. Векторний і мішаний добутки Вища математика Бескровний Олексій Іванович, доцент ІКТ
  14:40 ІІІ лаб.06 практичне Фізіологія крові Фізіологія людини Колядич Оксана Іванівна, ст. викладач ІСТ
  16:10 2-Л-2 лекція Пошук екстремума в масиві Алгоритми та структури даних Тимошенко Анатолій Григоривич, к.т.н., доцент ІКТ
  01.10.2019 вівторок 10:00 ІІ каб.507 лекція Особливості управлінської праці та напрямки наукової організації праці Організація праці менеджера Мирвода Світлана Іванівна, к.н. з держ. упр. ІЕМ
  11:40 ІІІ каб.502 лекція Суб'єкти міжнародного приватного права Міжнародне приватне право Опришко Василь Павлович, д.ю.н., професор ІПВС
  13:10 ІІ каб. масажу лекція Види масажу Масаж загальний та самомасаж Мацегоріна Наталія Вікторівна, ст. викладач ІСТ
  14:40 ІІ каб. масажу практичне Масаж верхніх кінцівок Масаж загальний та самомасаж Мацегоріна Наталія Вікторівна, ст. викладач ІСТ
  02.10.2019 середа 10:00 ІІ каб.306 лекція Інформаційні системи та технології в управлінні маркетинговою діяльністю Інформаційний маркетинг Лавриненко Лариса Миколаївна, к.е.н., ст. викладач ІЕМ
  11:40 ІІІ каб.301 практичне Засоби фізичного виховання Теорія та методика фізичного виховання Підпомога Андрій Юрійович, к.н.ф.в.с., доц. ІСТ
  11:40 ІІ каб.401 лекція Оцінка потенційних можливостей організації Стратегічний менеджмент Карпенко Ольга Андріївна, к.е.н., доцент ІЕМ
  13:10 ІІІ каб.305 лекція Лікувальна фізична культура Основи фізичної терапії та ерготерапії Любенко Валерій Олексійович, к.м.н., доцент ІСТ
  03.10.2019 четвер 08:30 ІІ каб.504 урок Місяць. Фази місяця. Фізичні умови на місяці Фізика та астрономія (комбіноване заняття) Левківський Андрій Петрович, викладач вищої кат. КО
  10:00 ІІІ каб.303 лекція Форми занять в адаптивній фізичній культурі Теорія та методика адаптивної фізичної культури Підпомога Андрій Юрійович, к.н.ф.в.с., доц. ІСТ
  11:40 3-Л-1 лекція Гімнастика та основи її викладання Фізичне виховання Шамич Олександр Миколайович, д.пед.н., доцент ІСТ
  11:40 ІІІ каб.303 лекція Загальна педагогіка, освітня діяльність і соціальна робота Загальна педагогіка Пузіков Дмитро Олегович, к.пед.н., доцент ІСТ
  13:10 2-Л-2 лекція Параметричний аналіз даних. Програмні засоби аналізу "що …, якщо ..." Інформаційні технології Тернов Сергій Олексійович, доцент ІКТ
  13:10 ІІ каб.404 лекція Система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні Менеджмент у системі органів державної влади Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., завідувач кафедри ІЕМ
  14:40 ІІІ каб.303 практичне Розвиток виховання та формування особистості Загальна педагогіка Пузіков Дмитро Олегович, к.пед.н., доцент ІСТ
  04.10.2019 п'ятниця 10:00 ІІІ лаб.06 лекція Фізична культура Нового часу Історія фізичної культури Крупеня Світлана Василівна, к.н.ф.в.с., доцент ІСТ
  11:40 ІІІ каб.301 практичне Фізична культура Античної Греції. Давньогрецька агоністика Вступ до спеціальності Любенко Валерій Олексійович, к.м.н., доцент ІСТ
  13:10 2-Л-2 практичне Векторний і мішаний добутки векторів Вища математика Бескровний Олексій Іванович, доцент ІКТ
  07.10.2019 понеділок 11:40 ІІІ каб.303 лекція Основні проектні площини. Об'єм активних і пасивних рухів. Гоніометрія Медико-біологічний контроль у фізичній терапії Туровець Ганна Миколаївна, асистент ІСТ
  11:40 ІІІ каб.501 лекція Соціологія сім'ї та шлюбу Соціологія Савич Віта Олексіївна, к.політ.н., доцент ІПВС
  13:10 ІІІ каб.303 лекція Загальні методи наукових досліджень Методика та організація наукових досліджень Адирхаєва Людмила Вікторівна, к.п.н., професор ІСТ
  08.10.2019 вівторок 10:00 ІІ каб.507 практичне Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу менеджера Організація праці менеджера Мирвода Світлана Іванівна, к.н. з держ. упр. ІЕМ
  10:00 ІІІ каб.205 лекція Комунікації в управління. Управління конфліктами, змінами і стресами Менеджмент Семененко Олена Володимирівна, к.е.н. ІЕМ
  10:00 ІІІ каб.301 лекція Конфліктні ситуації у процесі спілкування Психологічні проблеми спілкування Чиханцова Олена Анатоліївна, к.псих.н., доцент ІСТ
  11:40 ІІІ каб.301 лекція Бар'єри у процесі спілкування та шляхи їх подолання Психологічні проблеми спілкування Чиханцова Олена Анатоліївна, к.псих.н., доцент ІСТ
  13:10 ІІ каб.403 лекція Розрахунково-касові операції банків Банківські операції Комарівська Наталія Миколаївна, ст. викладач ІЕМ
  14:40 ІІІ каб.201 практичне Загальні тенденції та проблеми розвитку автомобільного транспорту Розвиток автомобільної галузі Тропіна Аліна Олександрівна, ст. викладач ІТІ
  09.10.2019 середа 08:30 ІІІ каб.201 практичне Технології дистанційного тестування та навчання у психології Інформаційні технології в галузі (АРМ психолога-консультанта) Сторожук Олександр Михайлович, асистент ІСТ
  10:00 ІІ каб.306 практичне Організація маркетингових досліджень з використанням компютерних технологій обробки інформації Інформаційний маркетинг Лавриненко Лариса Миколаївна, к.е.н., ст. викладач ІЕМ
  10:00 ІІІ каб.205 лекція Індивідуальні методи навчання Методи соціальної роботи Іванова Ірина Борисівна, к.пед.н., доцент ІСТ
  11:40 ІІІ каб.201 лекція Стилістичний аналіз данних психологічного експеременту на базі сучасних статистичних програм Інформаційні технології в галузі (АРМ психолога-консультанта) Сторожук Олександр Михайлович, асистент ІСТ
  11:40 ІІІ каб.205 практичне Психологічні методи навчання Методи соціальної роботи Іванова Ірина Борисівна, к.пед.н., доцент ІСТ
  14:40 ІІІ каб.305 лекція Фізична терапія при нормальній вагітності. Особливості проведення занять. Фізична терапія в 3 треместі вагітності Фізична терапія в акушерстві та гінекології Кандзюба Віра Іванівна, асистент ІСТ
  10.10.2019 четвер 08:30 ІІ каб.404 практичне Розрахунково-касові операції банків Банківські операції Комарівська Наталія Миколаївна, ст. викладач ІЕМ
  10:00 ІІІ каб.205 лекція Педагогічність, особистість та індивідуальність фахівця соціальної роботи Педагогічна майстерність Пузіков Дмитро Олегович, к.пед.н., доцент ІСТ
  10:00 ІІ каб.306 лекція Банківські системи країн ринкової економіки Банківська система Захарчук Олександр Васильович, д.е.н., професор ІЕМ
  10:00 ІІ каб.507 лекція Внутрішнє та зовнішнє середовища організації Теорія організацій Кондукоцова Неля Валеріївна, ст. викладач ІЕМ
  11:40 ІІІ каб.205 практичне Формування майстерності майбутніх фахівців соціальної роботи в організації педагогічної взаємодії з клієнтом Педагогічна майстерність Пузіков Дмитро Олегович, к.пед.н., доцент ІСТ
  11:40 ІІІ каб.307 лекція Дипломатія як шляхетність переговорів у зовнішній політиці Аналіз зовнішньої політики Лісовський Петро Миколайович, професор ІПВС
  13:10 ІІІ каб.201 семінар Гімнастична термінологія. Загальнорозвиваючі вправи Професійна майстерність (за професійним спрямуванням) Крупеня Світлана Василівна, к.н.ф.в.с., доцент ІСТ
  14:40 ІІІ каб.301 практичне Сучасні проблеми української спортивної термінології. Основні термінологічні поняття в галузі Вступ до фаху Холодова Олеся Сергіївна, ст. викладач ІСТ
  11.10.2019 п'ятниця 10:00 ІІІ каб.205 семінар Об'єкти та суб'єкти соціальної роботи Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи Гребенюк Анастасія Олекчандрівна, ст.викладач ІСТ
  10:00 ІІІ каб.303 лекція Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання психології у ЗВО Методика викладання психології Курбатова Альона Олександрівна, ст. викладач ІСТ
  11:40 ІІІ каб.303 практичне Психологія Методика викладання психології Курбатова Альона Олександрівна, ст. викладач ІСТ
  12.10.2019 субота 10:00 ІІІ каб.205 лекція Тенденції розвитку нанотехнологій в будівництві Нанотехнології в будівництві Кущевська Ніна Федорівна, д.х.н., професор ІТІ
  15.10.2019 вівторок 08:30 ІІ каб.306 лекція Стратегія і планування в міжнародному менеджменті Міжнародні стандарти менеджменту Кондукоцова Неля Валеріївна, ст. викладач ІЕМ
  10:00 ІІІ каб.501 лекція Конституційно-правові відносини Конституційне право Фрицький Юрій Олегович, д.ю.н., професор ІПВС
  10:00 ІІ каб.303 лекція Зовнішнє навіювання як засіб психологічного впливу на процес формування мотиву Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини Петлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна ІСТ
  11:40 ІІ каб.303 лекція Межі та структура мотивації Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини Курбатова Альона Олександрівна, ст. викладач ІСТ
  11:40 ІІІ каб.205 практичне Комунікації в управління. Управління конфліктами, змінами і стресами Менеджмент Семененко Олена Володимирівна, к.е.н. ІЕМ
  16.10.2019 середа 10:00 ІІІ каб.604 лекція Кримінально-процесуальні акти Кримінальний процес Сердюк Василь Повлович, доцент ІПВС
  10:00 ІІ каб.404 лекція Інфляційний механізм Економічна теорія Забута Нані Вікторівна к.е.н., доцент ІЕМ
  11:40 вул. Хорива, 1г, ауд. 17 практичне Видатні дизайнери стільців Ергономіка та конструювання обладнання Хавхун Галина Миколаївна, доцент ІТІ
  13:10 ІІІ каб.205 лекція Логіка в мовленні оратора Культура ділового спілкування Євдокімова Валентина Володимирівна, к.соц.н., доцент ІСТ
  14:40 ІІІ каб.205 практичне Переконливість, зрозумілість, послідовність виступу Культура ділового спілкування Євдокімова Валентина Володимирівна, к.соц.н., доцент ІСТ
  17.10.2019 четвер 08:30 ІІІ каб.305 лекція Психічний розвиток дітей дошкільного віку Вікова психологія Федорченко Ірина Миколаївна, к.філос.н., доцент ІСТ
  10:00 ІІІ лаб.05 лекція Класифікація дипломатичних прийомів Організація дипломатичних прийомів Калакура Віолетта Вячеславівна, ст. викладач ІТІ
  10:00 ІІІ каб.305 лекція Особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку Вікова психологія Федорченко Ірина Миколаївна, к.філос.н., доцент ІСТ
  11:40 вул. Хорива, 1г, ауд. 27 практичне Рисунок гіпсової голови Рисунок Сухоцький Анатолій Потапович, ст. викладач ІТІ
  13:10 вул. Хорива, 1г, ауд. 17 практичне Проектування малих архітектурних форм Дизайнерське проектування Хавхун Галина Миколаївна, доцент ІТІ
  13:10 ІІІ каб.301 лекція Програмно-нормативні організаційні засади та матеріальна основа фізкультурно-спортивного руху в Україні Вступ до фаху Холодова Олеся Сергіївна, ст. викладач ІСТ
  14:40 ІІІ лаб.06 практичне Особливості фізичної терапії дітей з ДЦП. Визначення форм ДЦП Фізична терапія в педіатрії Кандзюба Віра Іванівна, асистент ІСТ
  18.10.2019 п'ятниця 13:10 вул. Хорива, 1г, ауд. 38 практичне Послідовність роботи над учбовим етюдом в техниці акварельного живопису Живопис Ломовський Анатолій Іванович, доцент ІТІ
  10:00 ІІІ каб.205 лекція Організація наукових досліджень. Планування хімічних експерементів, реалізація і корекція плану Основи наукових досліджень Лукашенко Тетяна Федорівна, доцент ІТІ
  21.10.2019 понеділок 08:30 2-Л-2 лекція Транспортна задача Дослідження операцій Тимошенко Оксана Григорівна, доцент ІКТ
  10:00 ІІІ каб.501 лекція Форми та методи публічного адміністрування Адміністративне право Сердюк Євген Васильович, к.ю.н., доцент ІПВС
  11:40 ІІ каб.507 лекція Маркетингові дослідження Маркетинг Олійник Георгій Юрійович, д.е.н., професор ІЕМ
  11:40 ІІІ каб.205 лекція Правові документи у сфері соціальної роботи Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи Базиленко Анастасія Костянтинівна, к.псих.н. ІСТ
  11:40 ІІ каб.205 лекція Загальні властивості металів Неорганічна хімія Габ Ангеліна Іванівна, д.т.н., доцент ІТІ
  11:40 ІІ каб.208 лекція Органи імунної системи Основи імунологі Безпалова Олена Ярославівна, к.б.н., доцент ФБМТ
  13:10 ІІІ каб.301 лекція Особливості психологічної корекції різних типів особистості. Основи психологічної корекції Хорунженко Галина Володимирівна, ст. викладач ІСТ
  14:40 ІІІ лаб.08 лекція Методи усунення надлишкових (пасивних) зв'язків в кінематичних ланцюгах просторових шарнірних механізмів з обертальними кенематичними парами Теорія механізмів і машин Залюбовський Марк Генадійович, доцент ІТІ
  14:40 ІІІ каб.407 лекція Організація та планування розвитку сільських туристичних підприємств Організація сільського туризму Доценко Анатолій Іванович, д.г.н., професор ІФМК
  14:40 ІІІ каб.301 лекція Модульна контрольна робота Основи психологічної корекції Хорунженко Галина Володимирівна, ст. викладач ІСТ
  22.10.2019 вівторк 10:00 ІІІ каб.607 лекція Теорія в міжнародному праві Міжнародне право та право Європейського союзу Кузьменко Альона Сергіївна, ст. викладач ІПВС
  10:00 ІІ каб.506 лекція Міжнародні економічні організації Міжнародна економіка Аль-Тмейзі Аліна Юріївна, к.е.н., доцент ІЕМ
  11:40 ІІІ каб.604 лекція Сучасні концепї державоутворення Теорія держави і права Слюсар Костянтин Сергійович, к.ю.н., доцент ІПВС
  11:40 ІІ каб.306 лекція Сутність та характерні риси страхового менеджменту Страховий менеджмент Кучмєєв Олександр Олександрович, к.п.н., доцент ІЕМ
  13:10 2-Л-2 лекція Мікропроцеси Вступ до спеціальності Забара Станіслав Сергійович, д.т.н., професор ІКТ
  14:40 ІІІ каб.407 практичне Алгоритм визначення форми аргументації Еристика Степанова Олена Анотоліївна, д.культ., професор ІФМК
  16:10 ІІІ каб.406 лекція Нові форми участі громадян. Комунікативний аспект Місцеве самоврядування та суспільні комунікації Кудрейко Олександр Миколайович, к.н. з держ. упр. ІФМК
  23.10.2019 середа 10:00 ІІ каб.208 лекція Кумарини та хромони. Лікарськи рослини та лікарська сировина що їх містять Фармакогнозія Катинська Марина Георгіївна, к.фарм.н., доцент ФБМТ
  13:10 вул. Хорива, 1г, ауд. 32 практичне Концептуальні засади середовищного моделювання Дизайнерське проектування Гук Леонід Йосипович, професор ІТІ
  14:40 ІІІ каб.409 семінар Характеристика інформаційних товарів та їх особливості Економіка інформаційної діяльності Ткаченко Оксана Олексіївна, ст. викладач ІФМК
  24.10.2019 четвер 10:00 ІІІ лаб.05 лекція Зв'язок здоров'я та довголіття Основи валеології Калакура Віолетта Вячеславівна, ст. викладач ІТІ
  11:40 ІІІ каб.501 лекція Сімейні правовідносини Римське право Фаст Олексій Олександрович, к.ю.н., доцент ІПВС
  11:40 ІІ каб.306 лекція Власний капітал банківської установи Банківська система Захарчук Олександр Васильович, д.е.н., професор ІЕМ
  25.10.2019 п'ятниця 08:30 ІІІ каб.506 лекція Bildung und Wissensсhaft Лінгвокраїнознавство країн ІІ іноземної мови Коромисел Микола Володимирович, ст. викладач ІФМК
  10:00 3-Л-3 практичне Використання систем машинного перекладу в галузі інженерних технологій Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Шахнін Дмитро Борисович, доцент ІТІ
  10:00 вул. Хорива, 1г, ауд. 34 практичне Побудова аксонометрії фігури Нарисна геометрія та перспектива Бібер Світлана Гаврилівна, ст.викладач ІТІ
  11:40 ІІІ каб.205 практичне Family Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Кузьменко Альона Сергіївна, ст. викладач ІФМК
  26.10.2019 субота 10:00 ІІІ лаб.08 лекція Нанотехнології та наноматеріали в автомобільному транспорті Нанотехнологічне матеріалознавство в автомобільному транспорті Косенко Валерій Анатолійович, к.т.н., доцент ІТІ
  28.10.2019 понеділок 10:00 ІІІ каб.205 лекція Алкадієни, отримання, хімічні властивості та застосування Органічна хімія Брускова Діана-Марія Ярославівна, доцент ІТІ
  10:00 ІІІ каб.409 практичне Поняття про службовий документ Документознавство Ткаченко Наталія Олексіївна, ст. викладач ІФМК
  11:40 вул. Хорива, 1г, ауд. 38 практичне Методика роботи над багатосеансним етюдом в техніці акварельного живопису Живопис Ломовський Анатолій Іванович, доцент ІТІ
  13:10 ІІ каб.506 лекція Хендмейд маркетинг Маркетинг послуг Аль-Тмейзі Аліна Юріївна, к.е.н., доцент ІЕМ
  29.10.2019 вівторок 10:00 ІІІ каб.203 лекція Постмодернізм у літературі США Історія зарубіжної літератури Ярошовець Тетяна Іванівна, к.ф.н., доц. ІФМК
  10:00 ІІІ каб.607 лекція Теорія в міжнародному праві Міжнародне право та право Європейського союзу Кузьменко Альона Сергіївна, ст. викладач ІПВС
  11:40 ІІ каб.306 практичне Сутність та характерні риси страхового менеджменту Страховий менеджмент Кучмєєв Олександр Олександрович, к.п.н., доцент ІЕМ
  13:10 ІІ каб.506 лекція Хендмейд маркетинг Маркетинг послуг Аль-Тмейзі Аліна Юріївна, к.е.н., доцент ІЕМ
  14:40 ІІІ каб.203 лекція Маркетинговий план у контексті бізнес-плану організації Маркетинг і промоція видань Бобренко Ростислав Всеволодович, к.пед.н. ІФМК
  30.10.2019 середа 10:00 3-Л-1 урок Особливості творчості У. Самчука. Характеристика роману "Марія" Українська література (комбіноване заняття) Ярошовець Тетяна Іванівна, к.ф.н., доц. КО
  13:10 ІІ каб.406 практичне Кількісна характеристика товарів Товарознавство Кутліна Ірина Юріївна, к.т.н., доцент ІЕМ
  13:10 ІІ каб.206 лабораторне Закони Кірхгофа Комп'ютерна електроніка Зубко Роман Анатолійович, ст. викладач ІКТ
  14:40 ІІІ каб.102 практичне Робота з розрахунками формул у вколадці меню "Макет" Інформаційні технології в турізмі Ткаченко Оксана Олексіївна, ст. викладач ІФМК
  14:40 ІІІ каб.406 лекція Правові основи підготовки фахівців з документознавства Вступ до спеціальності Волинець Олександр Олександрович, к.філос.н. ІФМК
  31.10.2019 четвер 10:00 ІІ каб.504 урок Утворення СРСР. Становлення тоталітарного режиму Всесвітня історія (комбіноване заняття) Сімонова Світлана Миколаївна, вчитель вищої категорії КО
  11:40 ІІ каб.506 лекція Ресурсний потенціал підприємства Економіка підприємства Фурман Світлана Станіславівна, ст. викладач ІЕМ
  01.11.2019 п'ятниця 14:40 ІІІ каб.203 практичне Види та типи помилок у журналістських текстах Інформаційні технології в журналістський галузі Бобренко Ростислав Всеволодович, к.пед.н. ІФМК
  04.11.2019 понеділок 10:00 ІІІ каб.409 лекція Службові документи Документознавство Ткаченко Наталія Олексіївна, ст. викладач ІФМК
  11:40 2-Л-2 лекція Магнетизм Комп'ютерна електроніка Забара Станіслав Сергійович, д.т.н., професор ІКТ
  16:10 ІІІ каб.407 лекція Ліцензування, маркування та сертифікація сільських туристичних підприємств Організація сільського туризму Доценко Анатолій Іванович, д.г.н., професор ІФМК
  05.11.2019 вівторок 08:30 ІІІ каб.604 лекція Політичний статус Українських земель у складі двох імперій Історія держави і права України Бригинець Олександр Олексійович, д.ю.н., професор ІПВС
  11:40 ІІІ каб.501 лекція Звільнення від кремінальної відповідальності Кримінальне право Гайворонський Євген Петрович, доцент ІПВС
  14:40 ІІІ каб.403 лекція Оглядова екскурсія по м. Києву Організація екскурсійного обслуговування Лисенко Валерій Миколайович, ст. викладач ІФМК
  07.11.2019 четвер 08:30 ІІІ каб.407 практичне Marketing and Promotion in Tourism Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Григоренко Наталія Валеріївна, ст. викладач ІФМК
  11:40 ІІ каб.208 лекція Генеративні органи рослини: Насіння. Плід. Супліддя. Анатомія рослин Ілюк Наталія Анатоліївна, к.с.-г.н., доцент ФБМТ
  14:40 ІІ каб.404 практичне Види ринкових досліджень Ринкові дослідження Зимбалевська Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент ІЕМ
  08.11.2019 п'ятниця 11:40 ІІІ каб.407 лекція Організація ринку туристичних послуг Основи тиризмознавства Мотрін Ірина Ігорівна, к.е.н. ІФМК
  11.11.2019 понеділок 11:40 ІІІ каб.407 лекція Наука про курорти та природні лікувальні фактори Валеологія, рекреалогія та санаторно-курортне лікування Танська Людмила Вацлавівна, ст. викладач ІФМК
  16:10 ІІІ каб.203 лекція Орфоепія української мови. Орфографія української мови.  Практикум української мови у ЗМІ Золотоноша Лілія Анатоліївна, к.філол.н. ІФМК
  12.11.2019 вівторок 10:00 ІІІ каб.607 семінар Право міжнародних договорів Міжнародне право та право Європейського союзу Кузьменко Альона Сергіївна, ст. викладач ІПВС
  11:40 вул. Хорива, 1г, ауд. 34 практичне Види масок у програмі Fotoshop Інформаційні технології дизайнерського проектування Бібер Світлана Гаврилівна, ст.викладач ІТІ
  11:40 ІІ каб.304 урок Робота та професії Англійська мова (комбіноване заняття) Володько Людмила Олександрівна, вчитель-методист вищої категорії КО
  13:10 ІІІ каб.401 лекція Класифікація народів світу Звичаї та традиції народів світу Кудрейко Олександр Миколайович, к.н. з держ. упр. ІФМК
  16:10 2-Л-2 лекція Microsoft Access: звіти і форми Бази даних Ізварін Ігор Вікторович, ст. викладач ІКТ
  17:40 ІІІ каб.403 лекція Спортивний туризм в Україні ХХ століття Історія туризму Лисенко Валерій Миколайович, ст. викладач ІФМК
  13.11.2019 середа 10:00 ІІ каб.404 лекція Грошовий ринок Економічна теорія Забута Нані Вікторівна к.е.н., доцент ІЕМ
  11:40 2-Л-1 урок People and Relationship Англійська мова (комбіноване заняття) Меднікова Анастасія Юріївна, вчитель І категорії КО
  14.11.2019 четвер 10:00 ІІІ лаб.07 лекція Устаткування смажильно-пекарське Устаткування закладів ресторанного господарства Бублик Галина Аврамівна, доцент ІТІ
  10:00 ІІ каб.404 практичне Фінансова звітність суб'єктів малого підприємства Облік і звітність малих підприємств Нечипорук Наталія Віталіївна, к.е.н., доцент ІЕМ
  11:40 ІІ каб.304 урок Утворення Держави П. Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика Історія України (комбіноване заняття) Сімонова Світлана Миколаївна, вчитель вищої категорії КО
  11:40 ІІІ каб.701 практичне Використання складних граматичних конструкцій (обєктний інфінітив в різних типах перекладу Практика перекладу основної іноземної мови Сірик Людмила Миколаївна, к.п.н., доцент ІФМК
  11:40 ІІІ каб.203 практичне Конституційно-правові норми журналістської діяльності. Правові засади регулювання інформаційної діяльності в Україні: ЗУ “Про інформацію” Медіаправо Ярошовець Тетяна Іванівна, к.ф.н., доц. ІФМК
  11:40 вул. Хорива, 1г, ауд. 34 лекція Моделювання екологічних аспектів відкритого середовища Екологічні аспекти дизайну середовища Марковський Андрій Ігорович, доцент ІТІ
  13:10 вул. Хорива, 1г, ауд. 31 практичне Рисунок гіпсових зліпків елементів голови Рисунок Сухоцький Анатолій Потапович, ст. викладач ІТІ
  13:10 вул. Хорива, 1г, ауд. 34 практичне Сучасний шрифт в Україні Мистецтво шрифту Ломовський Анатолій Іванович, доцент ІТІ
  18.11.2019 понеділок 08:30 3-Л-1 лекція Німецька класична філософія, Апріорізм І. Канта Філософія Женжера Сергій Володимирович, к.філос.н. ІПВС
  10:00 ІІ каб.504 урок Тригометричні фукції Математика (комбіноване заняття) Одрібець Наталія Василівна, к.ф.-м.н., доцент КО
  11:40 ІІ каб.507 практичне Дослідження поведінки споживачів у сегменті туристчного бісзнесу Маркетинг Олійник Георгій Юрійович, д.е.н., професор ІЕМ
  11:40 вул. Хорива, 1г, ауд. 32 практичне Ескізування проекту формальної площинної композиції Композиція Гук Леонід Йосипович, професор ІТІ
  11:40 вул. Хорива, 1г, ауд. 34 практичне Пошукові системи серверного контенту для дизайну інтер'єру Інформаційні технології в дизайні Ломовський Анатолій Анатолієвич, ст. викладач ІТІ
  11:40 ІІ каб.404 практичне Сутність економічних категорій. Точка беззбитковості Ціноутворення Зимбалевська Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент ІЕМ
  11:40 ІІ каб.406 лекція Податки. Податкова система Фінанси Рудюк Людмила Василівна, ст. викладач ІЕМ
  17:40 ІІІ каб.506 практичне Family Практичний курс основної іноземної мови Єнг Інна Сергіївна, ст. викладач ІФМК
  19.11.2019 вівторок 10:00 ІІ каб.504 урок National Сuisine Англійська мова (комбіноване заняття) Меднікова Анастасія Юріївна, вчитель І категорії КО
  10:00 ІІІ лаб.07 лекція Процеси масообмінні Процеси та апарати харчових виробництв Бублик Галина Аврамівна, доцент ІТІ
  13:10 ІІІ каб.403 практичне Журналістика Сполучених Штатів Америки у ХІХ столітті та її різноманіття Історія зарубіжної журналістики Денисенко Володимир Анатолійович, д.і.н., професор ІФМК
  16:10 ІІІ каб.407 лекція Визначення поняття "паблік-рилейшинз" PR та рекламна діяльність у туризмі Волинець Олександр Олександрович, к.філос.н. ІФМК
  20.11.2019 середа 10:00 3-Л-1 урок Синтаксис та пунктуація. Складне складнопідрядне речення Українська мова (комбіноване заняття) Ярошовець Тетяна Іванівна, к.ф.н., доц. КО
  10:00 ІІІ каб.607 лекція Господарські зобовязання та господарські договори Господарське право Лукацька Ліля Григорівна, ст. викладач ІПВС
  11:40 ІІ каб.204 урок Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні Біологія та екологія (комбіноване заняття)      Петрова Лариса Миколаївна, вчитель І категорії КО
  11:40 ІІ каб.506 лекція Доходи, витрати і податки на прибуток Облік і звітність за міжнародними стандартами Сук Леонід Кіндратович, д.е.н., професор ІЕМ
  11:40 2-Л-1 урок Морфеми і словотворна структура слова Українська мова (комбіноване заняття) Неділько Тетяна Петрівна, ст. викладач КО
  11:40 вул. Хорива, 1г, ауд. 32 лекція Характерні риси стилю модерн та модерністичних тесій початку ХХ століття Історія мистецтв та дизайну Авер'янова Ніна Миколаївна, доцент ІТІ
  13:10 2-Л-2 лекція Керування оперативною пам’яттю Операційні системи Дехтярук Микола Трохимович, к.т.н., професор ІКТ
  13:10 ІІ каб.504 урок Конфлікт молодої людини та суспільства в романі "Червоне і чорне" Ф. Стендаля Зарубіжна література (комбіноване заняття) Щавлінська Світлана Василівна, вчитель вищої категорії КО
  14:40 ІІІ каб.203 лекція Основні властивості та види фарб Поліграфія Козак Петро Миколайович, ст. викладач ІФМК
  14:40 ІІ каб.507 практичне Технічне та програмне забезпечення Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Симончук Лариса Вікторівна, ст. викладач ІФМК
    10:00 ІІІ каб.406 лекція Особливості українського модернізму (в літературі, архітектурі, живописі) Українська лінгвокультура, мистецтво, література Дячинська Мирослава Вячеславівна, старший викладач ІФМК
  10:00 ІІІ каб.401 практичне Стилі сучасної української мови Українська мова (за професійним спрямуванням) Гордієнко Алла Миколаївна, ст. викладач ІФМК
  11:40 ІІ каб.306 практичне Податки. Податкова система Фінанси Рудюк Людмила Василівна, ст. викладач ІЕМ
  11:40 ІІ лаб.07 лабораторне Особливості структури бактеріальних клітин Цитологія мікроорганізмів Тугай Тетяна Іванівна, д.б.н., професор ФБМТ
  13:10 ІІІ каб.506 практичне España Практичний курс ІІІ іноземної мови Чадова Світлана Андріївна, ст. викладач ІФМК
  13:10 вул. Хорива, 1г, ауд. 34 лекція Новітні тенденції розвитку міського та заміського середовища Сучасні напрямки розвитку дизайну Марковський Андрій Ігорович, доцент ІТІ
  13:10 ІІІ каб.401 лекція Сучасна українська поезія Історія української літератури Коломієць Олена Вікторівна, к.ф.н., доцент ІФМК
  22.11.2019 п'ятниця 08:30 ІІ каб.204 урок Поетична збірка "Зів'яле листя". Композиція збірки. Любовна тема у творчості І. Франка Українська література (комбіноване заняття) Щавлінська Світлана Василівна, вчитель вищої категорії КО
  10:00 ІІІ каб.203 практичне Newspapers Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Щеховська Лариса Миколаївна, асистент ІФМК
  10:00 2-Л-1 урок Європейський спільний дім Географія (комбіноване заняття) Галена Олена Володимірівна, викладач КО
  13:10 ІІІ каб.203 лекція Формування видавничого репертуару: складні теми в дитячій літературі Редагування дитячої та художньої літератури Адамчук Наталія Василівна, к.філол.н. ІФМК
  25.11.2019 понеділок 11:40 ІІІ каб.604 практичне Функціональні стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні Українська мова (за професійним спрямуванням) Луценко Лідія Ііванівна, ст. викладач ІФМК
  13:10 ІІ каб.103 урок Інфекційні захворювання. Профілактика інфекційних захворювань Медико-санітарна підготовка (комбіноване заняття) Смолянова Владислава Леонідівна, викладач КО
  26.11.2019 вівторок 10:00 ІІІ лаб.05 лекція Практична кваліметрія у ресторанному господарстві Управління якістю та безпекою продукції галузі Ратушенко Антоніна Тарасівна, доцент ІТІ
  10:00 ІІІ лаб.05 лекція Формування емульсійної та пінної структур харчових продуктів Теоретичні основи харчової технології Калакура Марія Михайлівна, доцент ІТІ
  13:10 ІІ каб.406 лекція Матеріально-технічна база комерційної діяльнсті Комерційна діяльність Кутліна Ірина Юріївна, к.т.н., доцент ІЕМ
  14:40 ІІ каб.203 лабораторне Перетворення растрових зображень Основи програмування Вольневич Олександр Іванович, ст. викладач ІКТ
  14:40 ІІІ каб.604 лекція Естетична культура. Естетичне освоєння дійсності та його форми Комунікаційна естетика Левченко Ганна Євгеніївна, ст.викладач ІФМК
  14:40 ІІІ каб.407 лекція Вербальні та невербальні впливи в комунікації Еристика Степанова Олена Анотоліївна, д.культ., професор ІФМК
  27.11.2019 середа 11:40 ІІ каб.403 лекція Доходи, витрати і податки на прибуток Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку Дробязко Світлана Ігорівна, к.е.н., доцент ІЕМ
  11:40 ІІ каб.506 практичне Доходи, витрати і податки на прибуток Облік і звітність за міжнародними стандартами Сук Леонід Кіндратович, д.е.н., професор ІЕМ
  13:10 ІІ каб.103 урок Особливості власноукраїнської та запозиченої лексики Українська мова (комбіноване заняття)      Неділько Тетяна Петрівна, ст. викладач КО
  13:10 вул. Хорива, 1г, ауд. 32 лекція Культурологічні аспекти постмодернізму Культурологічні аспекти теорії дизайну Авер'янова Ніна Миколаївна, доцент ІТІ
  14:40 ІІІ каб.407 практичне Формування цін на туристичну продукцію (послуги) Ціноутворення в туризмі Коротєєва Антоніна Вікторівна, к.е.н., професор ІФМК
  16:10 2-Л-3 урок Границя і неперервність функції. Розв'язування вправ Математика (комбіноване заняття)      Якуніна Оксана Василівна, викладач І кат. КО
  28.11.2019 четвер 10:00 ІІ каб.403 лекція Звіт про власний капітал Звітність підприємств Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., доцент ІЕМ
  10:00 ІІ каб.103 урок Степенева, показникова і логарифмічна функції. Розвязування задач Математика (комбіноване заняття)      Одрібець Наталія Василівна, к.ф.-м.н., доцент КО
  14:40 ІІІ каб.102 лабораторне Масиви Об'єктно-орієнтоване програмування Галісеєв Генадій Володимирович, ст. викладач ІКТ
  02.12.2019 понеділок 13:10 ІІІ лаб.08 лекція Нормативи проєктування вирбничо-технічної бази автотранспортних підприємств Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів Петренко Тетяна Володимирівна, ст. викладач ІТІ
  03.12.2019 вівторок 10:00 ІІІ лаб.05 лабораторне Технологія цукристих кондиторських виробів Загальні технології харчових виробництв Калакура Марія Михайлівна, доцент ІТІ
  11:40 ІІ каб.304 урок Англійська мова - мова міжнародного спілкування Англійська мова (комбіноване заняття) Володько Людмила Олександрівна, вчитель-методист вищої категорії КО
  11:40 ІІІ лаб.05 лабораторне Технологія борошняних кондиторських виробів із заварного тіста. Наповнювачі, оздоблювальні напівфабрикати Технологія борошняних кондитерських виробів Оліферчук Оксана Григорівна, ст. викладач ІТІ
  11:40 ІІ каб.507 лекція Аналіз інвестиційної діяльності Аналіз господарської діяльності Лопоносова Наталія Петрівна, асистент ІЕМ
  04.12.2019 середа 11:40 ІІ каб.507 практичне Аналіз інвестиційної діяльності Аналіз господарської діяльності Лопоносова Наталія Петрівна, асистент ІЕМ
  14:40 ІІІ каб.203 практичне Дотримання професійних стандартів у публіцистичній творчості Публіцистика Адамчук Наталія Василівна, к.філол.н. ІФМК
  14:40 ІІІ каб.401 лекція Особливості інтертекстуального методу аналізу у літературознавстві Сучасні методи літературного аналізу Приліпко Ірина Леонідівна, д.ф.н., доцент ІФМК
  05.12.2019 четвер 14:40 ІІІ каб.508 лекція Типи спеціальних інформаційних операцій Інформаційні війни Кіслов Д.В., д.п.н., професор ІПВС
  16:10 ІІІ каб.102 практичне Автоматизація роботи бізнес-офісу. Побудова функції користувача Інформаційні технології Тернов Сергій Олексійович, доцент ІКТ
  14:40 ІІІ каб.401 лекція Класифікація мов світу Загальне мовознавство Присяжнюк Ольга Михайлівна, к.ф.н., доцент ІФМК
  09.12.2019 понеділок 10:00 ІІІ каб.407 лекція Стандартизація в туризмі – засіб захисту прав інтересів туристів Організація туристичної діяльності Танська Людмила Вацлавівна, ст. викладач ІФМК
  13:10 ІІІ каб.203 лекція Елементи тексту та вимоги до їх оформлення Текстознавство Неділько Тетяна Петрівна, ст. викладач ІФМК
  14:40 ІІІ каб.203 практичне Символи як стилестеми. Стилістичні фігури Практична стилістика Золотоноша Лілія Анатоліївна, к.філол.н. ІФМК
  10.12.2019 вівторок 10:00 ІІ каб.403 практичне Форми звітності Звітність підприємств Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., доцент ІЕМ
  11:40 ІІІ каб.508 лекція Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди Цивільне право Хорт Ігор Володимирович, доцент ІПВС
  13:10 ІІІ каб.403 лекція Свобода слова і відповідальність журналіста Теорія журналістики Денисенко Володимир Анатолійович, д.і.н., професор ІФМК
  17:40 ІІ каб.406 лекція Організація виконання стратегії підприємства Стратегічний менеджмент Карпенко Ольга Андріївна, к.е.н., доцент ІЕМ
  12.12.2019 четвер 11:40 ІІ каб.403 лекція Основи формування фінансової звітності Бухгалтерський облік Дробязко Світлана Ігорівна, к.е.н., доцент ІЕМ
  13.12.2019 п'ятниця 08:30 ІІ каб.504 урок Створення та захист презентацій Інформатика (комбіноване заняття) Галена Олена Володимірівна, викладач КО
  17.12.2019 вівторок 16:10 ІІ каб.406 лекція Характеристика методології наукового дослідження Методологія наукових досліджень у галузі Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., завідувач кафедри ІЕМ
  18.12.2019 середа 16:10 2-Л-3 урок Тіла обертання. Об'єми і площі поверхонь тіл обертання. Розв'язування вправ Математика (комбіноване заняття)      Якуніна Оксана Василівна, викладач І кат. КО
  20.12.2019 п'ятніца 10:00 ІІ каб.103 урок Мистецтво спілкування Громадянська освіта (комбіноване заняття) Смолянова Владислава Леонідівна, викладач КО
  11:40 ІІ каб.504 урок Збалансоване харчування - запорука здорового життя Хімія (комбіноване заняття)      Петрова Лариса Миколаївна, вчитель І категорії КО

   

  Графік відвідування відкритих занять викладачів ТВСП на І семестр 2019-2020 н.р.

  Дата Час Корпус / кабінет Вид заняття Тема заняття Назва дисципліни ПІБ викладача
  Білоцерківський інститут економіки та управління
  18.09.2019 3 пара ауд. 5 лекція Поняття та функції держави Теорія держави і права Сидоренко Віталій Вікторович
  01.11.2019 2 пара ауд. 14 практичне Еколого-правовий режим раціонального використання й охорони земель Екологічне право Добренька Наталія Вікторівна
  13.11.2019 4 пара ауд. 5 лекція Норми кримінального процесуального права, їх структура та зміст Кримінальний процес Дем'янчук Юрій Вікторович
  Білоцерківський коледж
  30.10.2019 5 пара ауд. 5 семінар Соціологія злочинності Соціологія Коваль Вікторія Сергіївна
  Броварський коледж
  16.10.2019 12:00 ауд. 125 лекція Німецька класична філософія Філософія Бобик Іван Романович
  01.11.2019 10:30 ауд. 125 лекція Трудові спори Трудове право Власик Алла Григорівна
  18.11.2019 12:00 ауд. 123 практичне Малюнок натюрморту з асиметричним гіпсовим орнаментом Рисунок Деменко Алла Григорівна
  04.12.2019 12:00 ауд. 125 лекція Україна в міжнародних організаціях Україна в контексті світового розвитку Гончаренко Олександр Степанович
  Васильківський коледж
  29.10.2019 11:40 ауд. 3 практичне Держава і людина. Конституційні права і обов’язки громадян України Захист Вітчизни Бекарюк Олександр Володимирович
  14.11.2019 13:10 ауд. 4 лекція Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями слуху Корекційна педагогіка Комарицька Інна Володимирівна
  28.11.2019 13:10 ауд. 3 лекція Польща:економіко-географічна характеристика Географія Федотова Леся Олександрівна
  09.12.2019 14:40 ауд. 3 лекція Перетворення графіків тригонометричних функцій Математика Михацький Дмитро Миколайович
  Вінницький соціально-економічний інститут
  01.10.2019 2 пара ауд. 407 лекція Планування великих покупок Фінансова грамотність Омельченко Олена Валеріївна
  17.10.2019 2 пара ауд. 307 лекція Ранній дитячий вік Педагогічна та вікова психологія Лєсніченко Ніна Павлівна
  28.10.2019 2 пара ауд. 308 лекція Припинення шлюбу. Режим окремого проживання подружжя Цивільне та сімейне права Мисак Олена Ігорівна
  01.11.2019 1 пара ауд. 415 лекція Фізіологія серцево-судинної системи Фізіологія людини Куц-Бірдейна Олександра Олександрівна
  05.11.2019 3 пара ауд. 304 лекція Довідково-інформаційні документи та вимоги до їх документування Загальне та спеціальне документознавство Мазуркевич Ольга Павлівна
  05.11.2019 3 пара ауд. 316 практичне Технології консультування та посередництва Методика і технології соціальної роботи Чорноус Наталя Сергіївна
  06.11.2019 2 пара ауд. 309 лекція Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік Балаханова Олеся Василівна
  27.11.2019 2 пара ауд. 307 практичне Мислення як вищий психічний пізнавальний процес Загальна психологія Ткаченко Микола Олександрович
  02.12.2019 2 пара ауд. 307 практичне Психологічне консультування групи осіб Психологічне консультування Немаш Лілія Ігорівна
  03.12.2019 2 пара ауд. 417 лекція Фізична терапія при гіпертонічній хворобі Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної системи Корчинський Володимир Степанович
  Вінницький коледж
  09.09.2019 2 пара ауд. 310 лекція Цитоплазма клітин Біологія Лебедєв Олександр Сергійович
  03.10.2019 2 пара ауд. 310 лекція Логарифм і його властивості Математика Матковська Інна Анатоліївна
  23.10.2019 4 пара ауд. 310 лекція Визначеність дальності до цілі, врахування зовнішніх умов на стрільбу. Прицілювання зброї та влучність стрільби Захист Вітчизни Вараниця Валерій Іванович
  28.11.2019 3 пара ауд. 310 лекція Молодіжні субкультури Громадянська освіта Буткалюк Галина Василівна
  4 пара ауд. 310 лекція Художні особливості драми-феєрії "Лісова пісня " Л. Українки Українська література Нагірна Тетяна Василівна
  Дубенська філія
  26.09.2019 11:00 ауд. 24 лекція Координація інформаційної діяльності у глобальному інформаційному просторі Інформаційний менеджмент Ничипорук Ольга Анатоліївна
  18.10.2019 11:00 ауд. 3 лекція Засоби масової інформації та інклюзивне прийняття рішень Інвалідність і суспільство Письмак Ольга Степанівна
  01.11.2019 09:30 ауд. 2 лекція Склад злочину Кримінальне право Вишковська Валентина Іванівна
  04.11.2019 09:30 ауд. 23 лекція Основні поняття електронного бізнесу Інтернет у бізнесі Орлова Оксана Петрівна
  12.11.2019 12:30 ауд.3 практичне Інформаційні товари. Економіка інформаційної діяльності Васюк Інна Володимирівна
  04.12.2019 12:30 ауд. 25 семінар Місце документа в системі документно-інформаційних комунікацій Документально-інформаійні комунікації Постельжук Олена Миколаївна
  06.12.2019 12:30 ауд. 4 практичне Основи молекулярно-кінетичної теорії газів Фізика Левчук Василь Леонтійович
  15.12.2019 11:00 ауд. 2 семінар Наказне провадження Цивільний процес Грицюк Інна Віталіївна
  Дубенський коледж
  17.09.2019 17:20 спортзал практичне Легка атлетика. Стрибки в довжину з розбігу способом "зігнувши ноги" Фізична культура Красницька Ольга Володимирівна
  26.09.2019 11:00 ауд. 2 лекція Облаштування післявоєнного світу. Формування постіндустріального суспілства Всесвітня історія Письмак Ольга Степанівна
  10.10.2019 12:30 ауд. 4 лекція Екологічна культура в системі екологічного виховання особистості Екологія та екологічна етика Ничипорук Ольга Анатоліївна
  07.10.2019 09:30 ауд. 4 практичне Порядок руху пішоходів у населених пунктах.Права й обов’язки пасажирів під час користування транспортними засобами. Правила дорожнього руху Орлова Оксана Петрівна
  06.11.2019 09:30 ауд. 25 лекція Книга як вид документа: історографія та тенденції розвитку Загальне документознавство Постельжук Олена Миколаївна
  17.12.2019 09:30 ауд. 2 лекція Покарання та його види Кримінальне право Вишковська Валентина Іванівна
  Дніпровська філія
  10.12.2019 08:30 ауд. 6 лекція Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства Фінансовий аналіз Дробот Ярослав Вікторович, к.е.н., доцент
  19.12.2019 08:30 ауд. 11 лекція Основні психолого-педагогічні моделі дітячо-батьківських відносин Психологія сім'ї Куян Олена Олександрівна, викладач, магістр
  18.02.2020 08:30 ауд. 6 практичне Податки. Податкова система Фінанси Коренюк Петро Іванович, д.е.н., професор
  25.02.2020 08:30 ауд. 15 практичне Структура психологічного тренінгу. Методи та форми організації Теорія та практика психологічного тренінгу Капінус Тетяна Василівна, викладач
  Житомирський економіко-гуманітарний інститут
  19.11.2019 08:30 ауд. 37 практичне Методи діагнустування патологій опорно-рухового апарату (сколіоз, міозит...) Методи дослідження в фізичній терапії Дзензелюк Дмитро Олексійович, доцент
  21.11.2019 10:00 ауд. 32 тренінг Південноєвропейський туристичний регіон Туристичне країнознавство Мулярчук Галина Олександрівна, ст. викладач
  27.11.2019 11:30 ауд. 22 практичне Використання методів математичного програмування для вирішення оптимізаційних завдань  Статистика в туризмі Кулик Леонід Прокопійович, к.т.н., доцент
  28.11.2019 11:30 конференцзал семінар-тренінг Самопрезентація. Проблеми працевлаштування. Візитна картка. Соціальна робота з сім'єю, дітьми та молоддю Савицька Анна Юріївна, асистент
  29.11.2019 11:30 ауд. 37 лекція Дисфункція кісток тазу поперекового відділу хребта Фізична терапія при захворюванні опорно-рухового апапрату Блідун Михайло Іванович, асистент
  07.12.2019 10:30 ауд. 31 практичне Лікувальна фізична культура у дитячій ортопедії Лікувальна фізична культура Фещенко Ольга Ярославівна, асистент
  Івано-Франківська філія
  01.10.2019 09:00 ауд. 2 лекція Докази і доказування у кримінальному процесі Кримінальний процес Важинський Володимир Михайлович
  28.10.2019 10:00 ауд. 5 лекція Стилістичне використання засобів словотвору Практична стилістика Гросевич Тарас Володимирович
  13:20 ауд. 9 лекція Правові основи валютного регулювання Фінансове право Пилипів Руслан Миронович
  29.10.2019 10:00 ауд. 7 практичне Невизначений інтеграл. Інтегрування раціональних дробів Вища математика Іляш Юрій Юрійович
  06.11.2019 12:00 ауд. 2 лекція Державні соціальні допомоги непрацездатним громадянам Право соціального забезпечення Судак Ірина Михайлівна
  07.11.2019 12:00 ауд. 7 лекція Трирівнева архітектура організації бази даних Бази даних Гринчишин Тарас Михайлович
  10:00 ауд. 5 лекція Елементи фірмового стилю                       (логотип, слоган, фірмовий шрифт) Рекламознавство та підготовка рекламних видань Бондарчук Анжеліка Олександрівна
  12.11.2019 09:00 ауд. 7 лабораторне Робота з базами даних в MSAccess Інформаційні технології Саган Надія Зенонівна
  20.11.2019 10:00 ауд. 7 лекція Динаміка поступального руху Фізика Курляк Петро Омелянович
  25.11.2019 10:00 ауд. 2 лекція Представництво в цивільному процесі Цивільний процес Чічеріна Марія Олександрівна
  02.12.2019 12:00 ауд. 9 лекція Інклюзивне освітнє середовище Інклюзивне суспільство Колибаб’юк Світлана Петрівна
  05.12.2019 10:00 ауд. 5 практичне Складне речення Практикум Бойчук Марія Володимирівна
  Карпатський інститут підприємства
  09.10.2019 14:00 ауд. 406 лекція Кредитні операції банків Банківські операції Фетько Світлана Василівна
  28.10.2019 12:30 ауд. 406 практичне Облік розрахунків з оплати праці Бухгалтерський облік Кондратюк Марія Федорівна
  07.11.2019 12:30 ауд. 216 практичне Методи соціальної роботи з людьми,які живуть з ВІЛ/СНІД Методи соціальної роботи Ньорба Людмила Іванівна
  Карпатський коледж
  26.11.2019 10:30 ауд. 303 практичне Об'єктивна сторона складу злочину Кримінальне право. Загальна частина Ньорба Сергій Іванович
  04.12.2019 10:30 ауд. 214 лекція Державний лад і право УНР і ЗУНР Історія держави і права України Геча Світлана Василівна
  10.03.2020 10:30 ауд. 303 лекція Поняття шлюбу та його правова природа Цивільне право Особлива частина Роман Вікторія Петрівна к.ю.н.
  Кіровоградський інститут розвитку людини
  18.09.2019 2 пара ауд. 201 практичне Травматичні ушкодження головного мозку Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи Седова Наталія Анатоліївна, ст. викладач
  25.09.2019 1 пара ауд. 304 практичне Travelling Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Кравченко Олена Вікторівна, к.філол.н., доцент
  26.09.2019 1 пара ауд. 205 лекція Правове регулювання фінансового контролю Фінансове право Переверзєв Євген Вікторович, к.е.н., доцент
  09.10.2019 3 пара ауд. 201 лекція Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери. Свідомість та самосвідомість Медична психологія Сєдова Наталія Анатоліївна, ст. викладач
  10.10.2019 4 пара ауд. 205 лекція Сутність та особливості міжнародної економічної інтеграції Міжнародна економіка Пугаченко Ольга Борисівна, к.е.н., доцент
  16.10.2019 2 пара ауд. 303 практичне Договір найму (аренди) Цивільне право                                              Жила Олександр Владиславович, к.пед.н., доцент
  16.10.2019 1 пара ауд. 105 лекція Менеджмент якості Стандартизація Черненко Олександр Володимирович, к.пед.н., доцент
  31.10.2019 2 пара ауд. 303 лекція Час відпочинку Трудове право Трегубенко Марина Юріївна, ст. викладач
  31.10.2019 4 пара ауд. 205 практичне Вікові особливості нервової системи Вікова анатомія та фізіологія Чупрій Костянтин Леонідович, професор
  05.11.2019 1 пара ауд. 201 лекція Екологічні проблеми України та регіонів Екологія та екологічна етика Михайлюк Андрій Васильович, ст. викладач
  06.11.2019 1 пара ауд. 201 практичне Фізіологія крові Фізіологія людини Шевчук Олександр Миколайович, к.мед.н., доцент
  06.11.2019 3 пара ауд. 206 лекція Права людини. Поняття та класифікація Теорія держави і права Глущенко Микола Іванович, к.ю.н., доцент
  06.11.2019 1 пара ауд. 205 практичне Загальна характеристика курортів Київської області Курортологія Сябренко Генадій Петрович, к.мед.н., доцент
  06.11.2019 3 пара ауд. 205 лекція Спортивні ігри як засіб фізичного виховання Теорія та методика фізичного виховання Шостак Ігор Олександрович, к.пед.н., доцент
  07.11.2019 3 пара ауд. 303 лекція Утворення СРСР та зміни в суспільно-політичному житті України Історія держави і права України Мороз Станіслав Станіславович, ст.викладач
  11.11.2019 3 пара ауд. 206 лекція Злочини проти власності Кримінальне право Ткаченко Ірина Миколаївна, ст. викладач
  27.11.2019 1 пара ауд. 108 практичне Елементи дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу Теорія ймовірності та математична статистика Мироненко Оксана Василівна, к.ф.-м.н., доцент
  02.12.2019 4 пара ауд. 303 лекція Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Сімейне право Ротар Наталія Михайлівна, ст. викладач
  03.12.2019 3 пара ауд. 304 практичне Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації Українська мова (за професійним спрямуванням) Мильніченко Наталя Олександрівна, ст. викладач
  03.12.2019 4 пара ауд. 104 практичне Техніка, фізіологічний вплив і види розтирання Масаж загальний та самомасаж Калюжна Оксана Іванівна, к.пед.н., доцент
  04.12.2019 4 пара ауд. 205 лекція Методи визначення швидкості, гнучкості та координаційних здібностей Методи дослідження в фізичній терапії та ерготерапії Мовчан Сергій Васильович, ст. викладач
  Центральноукраїнський юридичний коледж
  12.11.2019 1 пара ауд. 305 практичне Товарна політика підприємства Економіка підприємств Остапенко Олена Володимирівна, ст. викладач
  27.11.2019 2 пара ауд. 306 лекція Віртуальна комунікація в інформаційному суспільстві Теорія масової комунікації Кравченко Олена Вікторівна, к.філол.н., доцент
  10.12.2019 2 пара ауд. 304 практичне Редагування в засобах масової комунікації Українська мова у ЗМІ Мильніченко Наталя Олександрівна, старший викладач
  Луцький інститут розвитку людини
  11.09.2019 10:00 ауд. 209 лекція Загальна характеристика цивільного законодавства Цивільне право Рязанцев Олександр Євгенович, к.ю.н., доцент
  16.09.2019 10:00 ауд. 212 лекція Правова інформація як основа організації інформаційного забезпечення правових інформаційних систем Інформаційні технології в галузі (Правові інформаційні системи) Туз Юлія Олександрівна, асистент
  17.09.2019 10:00 ауд. 202 лекція Філософія Середньовіччя. Філософія Відродження Філософія Пахолок Зінаїда Олександрівна, д.ф.н., професор
  26.09.2019 11:50 ауд. 209 лекція Проблеми розвитку адвокатури України Адвокатура України Мартиросян А.Г., к.ю.н., доцент
  01.10.2019 10:00 ауд. 207 лекція Особиста гігієна Гігієна Резнік Олег Ігорович, асистент
  07.10.2019 10:00 ауд. 104 практичне Публічне мовлення та його специфіка. Специфіка виголошення різних видів промов Риторика Васюра Руслана Вікторівна, викладач
  07.10.2019 13:20 ауд. 315 лекція Кодування інформації у ПК Інформаційні технології Мамчич Ярослав Минович, ст. викладач
  08.10.2019 10:00 ауд. 210 лекція Фінансова система і фінансова політика Вступ до спеціальності Гаврилюк Наталія Василівна, ст. викладач
  08.10.2019 11:50 ауд. 103 лекція Керівні органи України з найважливіших напрямів діяльності, перспективи розвитку архівних установ Архівознавство Конон Надія Гнатівна, ст. викладач
  08.10.2019 13:20 ауд. 210 лекція Грошові розрахунки підприємств Фінанси підприємств Гоманюк Олена Костянтинівна, к.е.н., доцент
  14.10.2019 13:20 ауд. 315 лекція Предмет курсу. Основні визначення Комп'ютерні системи та мережі Каун Юрій Вікторович, ст. викладач
  23.10.2019 10:00 ауд. 209 лекція Механізм держави Теорія держави і права Пікалюк Світлана Станіславівна, ст. викладач
  31.10.2019 11:50 ауд. 202 лекція Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації Українська мова (за професійним спрямуванням) Жалко Тетяна Йосипівна, к.ф.н., доцент
  06.11.2019 13:20 ауд. 106 лекція Основи організації туристичного процесу Основи туризмознавства Куницький Михайло Петрович, д.і.н., професор
  07.11.2019 13:20 спортзал практичне Оздоровчий біг. Техніка гри в футбол і методика вивчення Фізичне виховання Гордійчук Віктор Іванович, к.н. з фіз.вих. і сп., доцент
  14.11.2019 10:00 ауд. 209 лекція Правове регулювання відносин України з Європейським союзом Міжнародне право та право Європейського союзу Попов Анатолій Андрійович, к.ю.н., доцент
  20.11.2019 10:00 ауд. 202 лекція Онови екологічної етики та безпеки Екологія та екологічна етика Терлецький Володимир Карлович, к.б.н., доцент
  20.11.2019 11:50 ауд. 106 лекція Країни Африки Туристичне країнознавство Майстер Андрій Анатолійович, к.г.н.
  02.12.2019 14:50 ауд. 210 лекція Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Інформаційні системи у фінансах та банківській системі Євтух Олександр Тихонович, д.екон.н., професор
  09.12.2019 11:50 ауд. 207 практичне Season and Weather Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Приймачук Ольга Вікторівна, викладач
  11.12.2019 10:00 ауд. 207 лекція Загальні основи фізичної реабілітації. Комплекс ЛФК при порушенні ОРА Основи фізичної реабілітації Кирилюк Вікторія Василівна, асистент
  Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
  14.11.2019 10:00 ауд. 120 лекція Психологія особистості: змістовні ознаки Психологія особистості Татаринова Світлана Олексіївна, к.пед.н.
  18.11.2019 10:00 ауд. 120 лекція Енергетика рухової активності Фізіологія рухової активності Казакова Світлана Миколаївна, к.б.н., доцент
  ПОКАЗОВЕ ЗАНЯТТЯ в селекторному режимі
  17.12.2019 10:00 ауд. 120 лекція Сучасні технології відтворення рибних ресурсів Принципи використання ресурсів тварин Лисенко Валерій Іванович, д.б.н., професор
  24.12.2019 10:00 ауд. 120 лекція Механізми переходу до сталого розвитку на світовому рівні Стратегія сталого розвитку Лисенко Валерій Іванович, д.б.н., професор
  20.03.2020 10:00 ауд. 120 лекція Екологія популяцій (демекологія) Загальна екологія (та неоекологія) Сурядна Наталія Миколаївна, к.б.н., доцент
  Мелітопольський коледж
  03.12.2019 10:00 ауд. 120 лекція Молекулярний рівень організації життя Загальна біологія Сурядна Наталія Миколаївна, к.б.н., доцент
  10.12.2019 10:00 ауд. 120 лекція Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання Основи інклюзивної освіти Рябицька Тетяна Іванівна, ст. викладач
  26.03.2020 10:00 ауд. 120 лекція Екологія людських популяцій Екологія людини Дубініеа Юлія Юріївна, к.б.н., доцент
  15.05.2020 10:00 ауд. 120 лекція Становлення державної соціальної допомоги (кінець XVII - початок XIX ст.) Історія соціальної роботи Фурса Вячеслав Олексійович, ст. викладач
  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
  Кафедра економіки та інформаційних технологій
  11.09.2019 11:30 ауд. 28 лекція Інформаційні системи: історія та розвиток. Архітектура ПК Інформаційні технології Завгородній Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., завідувач кафедри
  17.10.2019 13:10 ауд. 26 лекція Міжнародні стандарти фінансової звітності: роль, призначення, цілі їх розробки Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами Шаповалова Інга Олексіївна, д.е.н., професор кафедри
  30.10.2019 08:30 ауд. 36 лекція Сучасні алгоритмічні системи Алгоритми і структури даних Мельник Віктор Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри
  Кафедра підприємництва, управління та адміністрування
  27.11.2019 13:10 ауд. 26 практичне (семінар-тренінг) Характеристики інвестиційної діяльності Інвестиційний менеджмент Зубков Руслан Сергійович, д.е.н., професор б.в.з.
  16.10.2019 13:10 ауд. 28 лекція Суспільне відтворення та економічне зростання Економічна теорія Скупський Руслан Миколайович, д.е.н., доцент
  08.10.2019 14:40 ауд. 28 лекція Аналіз фінансових результатів та рентабельності Менеджмент Гнатенко Євгенія Петрівна, к.е.н., доцент
  Кафедра психології, спеціальної освіти та здоров'я людини
  13.12.2019 10:00 ауд. 28 лекція Реформування науки та освіти в Україні в контексті світових викликів Україна в контексті світового розвитку Старєва Анна Михайлівна, к.пед.н., доцент
  09.10.2019 10:00 ауд. 5 лекція Роль самоосвіти у професійному становленні особистості психолога Психологія Мазур Валентина Михайлівна, к.психол.н., доцент
  30.10.2019 11:30 ауд. 28 практичне  Future Work and Professions Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Шевченко О.А., к.пед.н.
  20.11.2019 08:30 ауд. 26 лекція Психотехнологія реклами та проведення рекламної кампанії Психологія рекладми Власов Геннадій Володимирович, лікар психофізіології вищої кваліфікаційної категорії, доцент
  Кафедра права та соціально-освітніх технологій
  17.10.2019 10:00 ауд. 15 лекція Держава і право Стародавнього Риму Історія держави і права зарубіжних країн Пихтін Микола Порфирович, д.ю.н., завідувач кафедри
  22.10.2019 11:30 ауд. 15 лекція Европейська та українська філософія нового часу Філософія Мірошкіна Наталія Валеріївна, к.філос.н., доцент кафедри
  18.11.2019 10:00 ауд. 15 лекція Правове регулювання цільових позабюджетних фондів Фінансове право Половченя Алла Борисівна, к.ю.н., доцент кафедри
  28.10.2019 13:10 ауд. 15 лекція Сучасні методи пропаганди Комунікаційні технолгії Божко Олена Петрівна, к.пед.н., доцент кафедри
  Миколаївський коледж
  08.10.2019 11:30 ауд. 37 лекція Особливості організації роботи та типи закладів ресторанного господарства Організація і технологія обслуговування в підприємствах харчування Стиценко Ольга Василівна, викладач ІІ категорії циклової комісії з економіки та підприємницва
  05.11.2019 08:30 ауд. 15 лекція Правова поведінка. Юридична відповідальність Правознавство Олійник Олег Олександрович, к.ю.н., старший викладач циклової комісії із права та соціально-інфомраційних технологій
  07.10.2019 13:10 ауд. 26 лекція Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту Операційний менеджмент Ляшенко Віктор Володимирович, доцент б.в.з.
  Новокаховський гуманітарний інститут
  19.11.2019 09:50 ауд. 505 практичне Ринок праці та його регулювання Економіка праці і соціально-трудові відносини Щедріна Марина Анатоліївна
  25.11.2019 13:00 ауд. 402 лекція Стратегії поведінки особистості в конфлікті. Зв'язок темперамента і конфліктності. Історія психології Лісна Світлана Миколаївна
  26.11.2019 11:30 ауд. 505 лекція Трансформація фінансової звітності за національними стандартами відповідно до міжнародних стандартів Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку Корчагіна Віта Григорівна
  28.11.2019 14:30 компклас 4 лабораторне Програмування портів введення-видення Архітектура ком'пютера Маринич Дмитро Вікторович
  29.11.2019 11:30 ауд. 606 лекція Склад злочину Кримінальне право Верхолах Микола Тихонович
  Полтавський інститут економіки і права
  ПОКАЗОВЕ ЗАНЯТТЯ в селекторному режимі
  02.12.2019 11:30 ауд. 103 лекція Інклюзивний простір та формування інклюзивного мислення Інклюзивне суспільство Твердохліб Ірина Володимирівна, ст. викладач кафедри соціальної роботи
  03.12.2019 12:50 ауд. 207 лекція Методика адаптивної фізичної культури дітей з порушенням опорно-рухового апарату Теорія та методика адаптивної фізичної культури Бойко Галина Миколаївна, д.п.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання
  20.11.2019 11:30 ауд. 209 практичне Comunication Практика письмового та усного перекладу Крайник Карина Володимирівна, ст. викладач кафедри перекладу та іноземних мов
  11.12.2019 11:30 ауд. 104 лекція Цивілізація і формаційна парагма розвитку суспільства Філософія Басенко Руслан Олександрович, к.п.н., доцент кафедри правознавства
  09.12.2019 11:30 ауд. 209 практичне Стилістичний аналіз художнього тексту Стилістика першої іноземної мови Данилюк Людмила Всеволодівна, к.ф.н., доцент кафедри перекладу та іноземних мов
  Рівненський інститут
  22.10.2019 12:05 ауд. 222 практичне Теорія потреб особистості Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини Грицюта Оксана Федорівна
  29.11.2019 10:30 ауд. 223 лекція Психологічні особливості розвитку дітей підліткового віку Вікова психологія Савенко Діана Олександрівна
  03.12.2019 12:05 ауд. 114 лекція Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень Проектний аналіз Бесараба Олександра Анатоліївна
  06.12.2019 12:05 ауд. 222 лекція Фінанси суб'єктів господарювання Фінанси Поляк Юлія Ярославівна
  27.11.2019 10:30 ауд. 222 лекція Екосистеми Екологія Герасименко Наталія Петрівна
  25.11.2019 10:30 ауд. 332 практичне Документація щодо особового складу Українська мова (за професійним спрямуванням) Хильчук Юлія Василівна
  Рівненський коледж
  25.11.2019 10:30 ауд. 332 практичне Документація щодо особового складу Українська мова (за професійним спрямуванням) Хильчук Юлія Василівна
  27.11.2019 10:30 ауд. 222 лекція Екосистеми Екологія Герасименко Наталія Петрівна
  21.11.2019 10:30 ауд. 333 практичне Судовий розгляд Цивільний процес Лебедєва Галина Василівна
  06.11.2019 10:30 ауд. 333 практичне Європейська хартія місцевого
  самоврядування та її дотримання в процесі проведення муніципальної реформи в Україні
  Адміністративна реформа та муніципальне право Буткевич Віталій Юрійович
  11.12.2019 13:35 ауд. 332 лекція Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України Бюджетна система Петровська Людмила Миколаївна
  Тернопільський коледж
  19.11.2019 3 пара ауд. 7 лекція Тональне зображення простого предмета побуту Рисунок Червінська Вікторія Ігорівна
  21.11.2019 3 пара ауд. 9 практичне Виконання господарських зобов'язань Господарське право Скільська Марія Іванівна
  29.11.2019 2 пара ауд. 1 практичне Обмірне креслення Нарисна геометрія та перспектива Соколовський Андрій Михайлович
  Хмельницький інститут соціальних технологій
  30.10.2019 11:40 реабілітаційний центр, прибудова практичне Особливості застосування та методика проведення класичного масажу та самомасажу Загальний масаж Бабчук Галина Ігорівна, ст. викладач
  04.11.2019 10:00 ауд. 36 лекція Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної і черевної порожнини Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях Малоголовка Олександр
  20.11.2019 13:10 ауд. 42 лекція Суб'єкти та об’єкти соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Соціальна робота з сім'єю, дітьми та молоддю Клик Світлана Едуардівна, викладач
  26.11.2019 10:00 ауд. 28 лекція Класифікація психологічних методів в соціальній роботі Методи соціальної роботи Островська Наталія Олександрівна, к.пед.н., доцент
  05.12.2019 13:10 ауд. 42 практичне Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки Патопсихологія Войціх Інна Володимирівна, к.пед.н., доцент
  10.12.2019 11:40 ауд. 11 семінар Договір купівлі-продажу житла Житлове право Корольов Юрій Олександрович, к.ю.н., доцент
  Хмельницький коледж
  01.11.2019 11:40 ауд. 42 лекція Білки: будова та властивості. Функції білків. Біологія Польовик Ольга Віталіївна, ст. викладач циклової комісії з природничо-математичних дисциплін

   

  Журнал відвідування відкритих занять викладачів Університету "Україна" у І семестрі 2019-2020 н.р.

  Графік відвідування відкритих занять викладачів базової структури та ТВСП Університету "Україна" на І семестр 2019-2020 н.р.


  Відкрите заняття з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» (Полтавський інститут економіки і права,  27 лютого 2018 року)


  Відкрита лекція з математики

   

  23 грудня 2016 року

   

  Сьогодні ми переконалися, що математику вивчати легко і весело навіть правознавцям! Своїм досвідом ділилася талановитий молодий викладач Вінницького коледжу Університету "Україна" Оленич Вікторія Петрівна. Високий рівень знань студентів пояснюється великою кількістю методів, прийомів і цікавим матеріалом, які використовує щоденно викладач на своїх заняттях.


   


  Відкрита лекція на тему: "Антикризове управління та оцінка ймовірності банкрутства підприємства"

  6 жовтня 2016 року кандидат економічних наук Сіташ Т.Д провела відкриту лекцію з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" на тему: "Антикризове управління та оцінка ймовірності банкрутства підприємства". Студенти спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» ознайомились із методами визначення ймовірності банкрутства та заходами щодо покращення фінансового стану підприємства.

   

    

  Джерело: Вінницький соціально-економічний інститут 


  Відкрита лекція Заслуженого юриста України

  16 жовтня у рамках проведення Європейського тижня демократії відбулася лекція Мурашина Олександра Геннадійовича – завідувача кафедри теорії права і міжнародної інформації Університету «Україна», доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України.

  Мурашин Олександр Геннадійович – Член-кореспондент Національної академії правових наук України по відділенню теорії та історії держави і права, дійсний член Міжнародної академії інформації. Автор наукової теорії «Акти прямого народовладдя у правовій системі». Автор понад 120 наукових праць, зокрема підручників і посібників з теорії держави і права.

   

  Джерело: Вінницький соціально-економічний інститут


  Відкрита лекція від кафедри екології та охорони навколишнього середовища

   

  24 жовтня 2013 року кафедрою екології та охорони навколишнього середовища Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна» була організована та проведена відкрита лекція-семінар на тему: «НПП «Приазовський» як об’єкт природно-заповідного фонду України».

  Співробітники відділу екологічної освіти Національного природного парку «Приазовський» наочно розповіли про специфіку управління, особливості заповідного режиму, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів НПП. Студенти дізнались про природні умови та ресурси, розташування та функціональне зонування парку. Детально ознайомились з різноманіттям ландшафтів, представниками рослинного та тваринного світу, заходами з охорони та збереження.

  Обговорювались питання щодо можливості проведення наукових досліджень на території парку, можливості проходження виробничої та ландшафтно-екологічної практики студентами інституту.

   

  Джерело: веб-сайт Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій

   


  Класична література дає силу жити за високими законами щирості, чесності, кохання

   

  Вивчення літератури в наш час набуває особливого значення, тому що саме на прикладі найзначущіших творів світової та української літератури формуються морально-етичні й естетичні цінності молодої людини. Тотальному наступу масової свідомості й культури завжди активно протистояло справжнє мистецтво слова.

  Особливої ваги процес вивчення художньої літератури набуває в інтегрованому освітньому середовищі, де навчаються студенти з інвалідністю. Толерантне ставлення до складної життєвої ситуації чи особистісних проблем таких людей формується в студентській аудиторії через безпосереднє спілкування з неповносправними особами та шляхом поглибленого аналізу творів Діккенса, Толстого, Достоєвського, Кафки та ін., під час якого студенти пізнають філософські глибини життя, засвоюють справжні його цінності, вчаться щирості почуттів, мужності бути порядною і доброю людиною тощо.

  Життєву мудрість, витончене сприймання поезії, щирість почуттів формує творчість представника школи «чистого мистецтва» російського поета ХІХ ст. Федора Тютчева.

  У березні відповідно до плану проведення відкритих лекцій на кафедрі видавничої справи та редагування Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна» кандидатом педагогічних наук Ніною Головченко було організовано інтегроване відкрите заняття з історії зарубіжної літератури за творчістю цього поета.

  Ніна Головченко розповідає:

  – Лекційні заняття у класичному форматі зазвичай складно сприймаються студентами з особливими потребами. Через певні вади здоров’я їм важко слухати монолог викладача та укладати конспект лекції. Тому на нашій кафедрі відповідно до умов модульно-рейтингової системи навчання запроваджуються новітні педагогічні технології. Йдеться насамперед про використання інформаційно-комунікативних технологій навчання та збільшення самостійної, творчої компоненти в опануванні нового матеріалу.

  До проведення відкритого заняття група студентів третього курсу мала самостійно виконати колективний творчий проект: визначити головні теми творчості Ф. Тютчева; дібрати вірші поета, присвячені Олені Денисьєвій, які сам Тютчев в окремий цикл не виділяв; вивчити наукову літературу та мемуари до теми; укласти літературну композицію на тему «Вірші Ф.І. Тютчева до Олени Денисьєвої» таким чином, щоб у ній прозвучали всі чотирнадцять віршів поета та в доступній і переконливій формі була викладена ця непроста історія щирого й трагічного кохання, завдяки якому світове мистецтво збагатилося перлинками інтимної лірики. Окрім того, студенти мали розробити дизайн, здійснити макетування і верстку, роздрукувати буклет-запрошення на відкрите заняття.

  Кілька тижнів тривала робота з добору матеріалу, структурування його в літературну композицію. Завдяки цій праці студети глибоко опанували навчальний матеріал. Потім відбувалися репетиції, де студенти осягали ази виразного читання ліричної поезії. Було вирішено додати до композиції відеоряд і розмістити на ньому поетапно всі вірші Тютчева до Олени Денисьєвої, оскільки в групі навчаються студенти з вадами слуху. Потім до кожного вірша у стилі школи «чистого мистецтва» було дібрано ілюстративний матеріал (фотопейзажі), який увиразнював і підсилював смисли цих творів. Наприкінці композиції звучав запис романсу на вірші Тютчева «Остання любов» у виконанні Олени Камбурової.

  Електронна мультимедійна презентація супроводжувала все заняття. На початку вона мала схоластичний характер: це були текстові файли з датами, термінами, цитатами і таблицями, які розгорталися відповідно до плану лекції. Коженому студентові було видано опорний конспект лекції. А коли розпочалася літературна композиція (вона тривала 30 хвилин) – додалися тексти віршів, ілюстративний ряд, анімація, музика.

  Підготовка самостійного творчого дослідження, поступовий перехід від класичного до інтерактивного викладу матеріалу із застосуванням інших видів мистецтв та електронної презентації забезпечили не лише високий рівень засвоєння матеріалу, а й високий рівень емоційних та естетичних вражень у студентів.

  Враженнями від відкритого заняття поділилися:

  Директор Інституту філології та масових комунікацій Наталя Барна:

  – Як керівник я пишаюся тим, що в нас працюють такі фахові викладачі й навчаються такі талановиті студенти. Окрім того, що студентами до заняття здійснено пошукову роботу, що використано мультимедійні засоби навчання, що Ніна Іванівна на високому науково-методичному рівні і водночас дуже емоційно виклала непростий теоретичний матеріал, а проникливі вірші поета про драматичну історію кохання викликали сльози не в однієї мене, найприємнішим тут є той факт, що в підготовці цього проекту брали участь і студенти з інвалідністю.

  Завідувач кафедри видавничої справи та редагування Богдан Никифорук: – Головна думка, що прозвучала на цьому занятті опосередковано, але дуже виразно, – це проблема культури й толерантності людських взаємин. Потужним є виховний ефект цього заняття. 2010 року Ніні Головченко за підсумками конкурсу на честь 12-річчя заснування Університету «Україна» «Лідер року» присвоєно звання Кращий викладач з фаху (цикл гуманітарних дисциплін). Ми плануємо поширювати такий досвід організації навчально-виховного процесу в інтегрованому освітньому середовищі.

  Оля Столюк (студентка 3 курсу): – Однією з тем відкритого заняття із зарубіжної літератури було вселенське почуття між Ф.І. Тютчевим та його коханою Оленою Денисьєвою.

  Це було не просто кохання між чоловіком і жінкою, це була спроба вкрасти у долі трішечки щастя. Любов та страждання йдуть пліч-о-пліч. Тому що кохання між одруженим чоловіком і незаміжньою молодою дівчиною завжди засуджується суспільством. Йому зовсім не цікаво, що відчуває жертва, яка кинула виклик долі. Навпаки, йому важливо якомога сильніше втоптати у багнюку, промити кісточки, бо нікого не цікавить душа і почуття. Усіх цікавить сам факт, а деталі тут зайві, хоча саме в них і криється правда.

  Це заняття-дійство залишило незабутнє враження в моїй душі. Я ще раз переконалася, що література, у класичному її варіанті, а не сьогоднішнє «туалетне чтиво» (перепрошую за грубість, але те, що сьогодні заповнює книжкові  полиці, інакше не назвеш), – це не просто предмет, який виховує, це так званий талмуд порад і рішень, який вселяє в душі людей надію, загоює рани, дає силу і здатність жити за високими законами щирості, чесності, кохання.

  Що дає мені вивчення цього предмета?.. Розуміння того, що все йде по колу, і, якщо впоратися з тією чи іншою неприємністю змогли тоді, то я тим паче впораюся. Також це еталон того, якими мають бути істинні цінності, чоловіки й жінки. Для мене література – це велика енциклопедія життя і джерело мудрості.

  Оля Каленська (студентка 3 курсу): – Цей літературний вечір був дуже хвилюючим. Усі ми чекали його з нетерпінням. Завдяки такому заходу ми, студенти, змогли не просто познайомитися з величним поетом 19 століття, але й пропустити через свою душу всі переживання, події, що відбувалися в житті Федора Івановича. Тут було розкрито найпотаємніші, найінтимніші струнки душі талановитої людини.

  Мало кому щастить на викладача, який би зацікавив, знайшов ту тему, яка б відгукнулася у серцях, а не просто була вивченою або проглянутою. Ніні Іванівні Головченко це вдалося. Вона зробила велику справу: залучила нас до поезії, вдихнула живі, яскраві емоції, увиразнила їх за допомогою мультимедійного супроводу, який на духовному рівні підняв нас ще на один щабель.

  Тема заняття рідна кожному, хто має серце, адже хто з людей не втрачав близьких, хто не кохав по-справжньому… Просто не всім дано талант від Бога, щоб «одягнути» ті почуття у форму, як це зумів Тютчев.

  Така лекція була не просто цікавою, вона ніби подарувала крила, хоч як не парадоксально це звучить, але після неї додому ми йшли задумані, якісь романтичні й ніби окрилені. З’являлися роздуми про те, що ти не один на світі, що почуття, які переживаєш ти, – вже хтось переживав, і, можливо, в тих віршах, написаних іншою людиною, знаходиш тихе заспокоєння, легку відраду…

  Література була завжди криницею скарбів. Лише треба дотягнутися, не полінуватися і витягнути звідти те, що лежить у глибині. А якщо цьому «щось» надати сучасної оригінальної форми, то воно послужить не лише тобі, а й іншим, відкриє щось нове, щось таємне і величне…

  Маріанна Пещанська (студентка 3 курсу): – Вивчення літератури є дуже важливим у нашому житті. Література взагалі, а зарубіжна зокрема, розширює світогляд, дає естетичну освіту і сприяє формуванню літературного смаку, адже саме на заняттях із зарубіжної літератури ми маємо змогу познайомитися з вершинними творами світової культури. А якщо ці шедеври цікаво та незвично подати, то запам’ятаються вони надовго, це я точно можу сказати після того, як взяла участь у відкритому занятті із зарубіжної літератури, яке було присвячено духовним та любовним переживанням Федора Тютчева.

  Досі згадуються рядки з його віршів, присвячених Олені Денисьєвій (його коханій), хоч напам’ять їх і не вивчала, просто запам’яталися й усе. Для мене це несподіванка, адже не можу сказати, що обожнюю поезію, вірші про кохання-страждання, мені більше до душі проза.

  Участь у цьому літературному проекті дала змогу якось із іншого боку подивитися на поезію, адже це не потрібно було здавати на парі, на іспиті, ще десь. Тут, насамперед, ти старався для себе зрозуміти, про що написано та як це сказати так, щоб усі могли проникнутися тими емоціями, якими просякнута вся поезія Федора Івановича. Просто читай, розумій та насолоджуйся тим, що ти робиш. І це вийшло чудово. Чесно кажучи, не сподівалася, що це так уразить слухачів, але нам вдалось донести до них те, що відчував Тютчев у хвилини безмежного щастя та туги за коханою. Сльози на очах наших гостей – це найліпша винагорода.

   

  Анна Шкільна 


  Реймське, Остомирове, Пересопницьке, Гоголівське Євангелія та інші славетні книги 

  5 лютого 2016 року в Будинку вчених відбулася публічна лекція Валерія Лисенка «Тисячолітня історія давньоруських книг».