Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Школа тренерської майстерності

  ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР

  "ШКОЛА ТРЕНЕРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ"

  пропонує підготовку фахівців з напрямку "навчально-освітні тренінги"

  (загальна тривалість тренінгового циклу - 90 годин)

   

  Тренінговий центр функціонує в рамках діяльності кафедри психології Рівненського інституту вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".

  Мета центру: надання учасникам можливості оволодіти базовими знаннями та навичками проведення тренінгів, засвоїти основні інтерактивні технології навчання та взаємодії дорослих, сприяти процесу особистісного росту, реалізації творчого потенціалу, досягненню оптимального рівня життєдіяльності.

  У ході навчання у Школі тренерів учасники отримають необхідні теоретичні знання, які презентуються у вигляді "інформаційних кейсів" і опрацьовуються у процесі групових дискусій та ігор, досвід їх практичного застосування з різними групами слухачів, мотивації учасників тренінгу, співпраці в парі, розробки та наповнення тренінгу, презентації власних авторських тренінгових проектів, оцінки навчально-тренінгового процесу, супервізія першого тренінгу та ін.

   

  Завдання:

  - допомога в дослідженні та розв'язанні психологічних проблем інтерактивного навчання;

  - формування теоретичних та практичних навичок роботи в навчальному тренінгу;

  - оволодіння базовими тренінговими технологіями (ігри, рухавки, мозкові штурми, дискусії, аналіз, проективні вправи);

  - вивчення методологічних, психологічних основ ведення групи, формування власного тренерського стилю;

  - сприяння особистісному росту та розвитку творчого потенціалу;

  - уміння вступати в контакт та керувати навчальною групою;

  - розвиток комунікативної компетенції: уміння ставити питання, вести групову розмову, уміння почути і зрозуміти те, що мав на увазі кожен із учасників;

  - уміння сприйняти і зрозуміти те, що група не в змозі була висловити.

   

  Тренерами, які забезпечують навчальні блоки «Школи тренерської майстерності», є:

  Ставицька Олена Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна», член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України;

  Назаревич Вікторія В'ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна», керівник школи тренерської майстерності, тренер навчально-освітніх тренінгів, психолог вищої кваліфікаційної категорії;

  Вєтрова Юлія Григорівна, викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна», магістр психології, тренер навчально-освітніх тренінгів;

  Ярмолюк Олена Сергіївна, викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна», тренер навчально-освітніх тренінгів.

  Робота Школи тренерів побудована на проведенні 60-ти годин тренінгових занять та 30 годин рекомендованих учасникам для розробки авторського проекту. Тренінгові заняття сфокусовані на таких головних темах, як-от: характерні особливості ефективного навчання дорослих, творчі методи підтримки інтересу під час навчання, тренерські техніки та методики для роботи з аудиторією, типи слухачів, методи роботи з «важкими» слухачами, розробка тренінгу, етапи проведення навчальних сесій, мотивація учасників тренінгу, особливості роботи тренерів у парі, етичні норми, оцінка та моніторинг навчально-тренінгового процесу.

   

  Програма тренінгу

  1. Підготовка тренінгу.

  • Диференційні особливості та види тренінгів.
  • Особливості та технології постановки завдань і цілей на тренінг, тренінговий день, вправу.
  • Особливості передтренінгової роботи з групою та над тренінгом (анкети, інтерв'ю і так далі). Підбір і комплектування вправ – основні труднощі та механізми їх подолання у створенні робочої групи навчання.
  • Види вправ та форм роботи з групою.

  Інструментарій тренера.

  • Вправи, рух за структурою вправ, робота відповідно до мети вправи, побудова блоків вправ, техніка аналізу.
  • Міні-лекції з використанням наочних матеріалів, роздаткового матеріалу, проведення дискусії з теми, метод пошуку.
  • Рольові ігри та кейси: підготовка рольових ігор, сюжету, адаптація під конкретне завдання, труднощі.
  • Фасилітація – мистецтво ставити тренерські питання та вислуховувати відповіді.
  • Модерація як техніка резюмування, підведення підсумків, аналітичного узагальнення матеріалу.
  • Відеоаналіз, його можливості й етапи, техніка здобуття досвіду й інформації з відеоматеріалу.
  • Додаткова техніка - використання інших напрямів у роботі тренера (метафори, психодрама, НЛП, аутотренінг і так далі).
  • Груповий опір як інструмент розвитку: техніка роботи з енергією групи, робота з конфліктами, невдачами.
  • Створення програми тренінгу – покрокова інструкція створення тренінгу.

   

  2. Контакт із групою.

  • Мотивація учасників на навчання у тренінгу: що потрібно говорити і робити до тренінгу, у процесі і після для мотивації в учасників бажання навчатися та використовувати отримані знання у роботі на всіх етапах групової динаміки.
  • Етапи формування та розвитку групи – основні труднощі та механізми їх подолання на кожному з етапів тренінгової роботи. Взаємозв'язок між різними етапами групового процесу.
  • Типи учасників тренінгу й особливості роботи з ними: як розпізнати ролі учасників, як утилізувати негативні ролі, яким чином попереджати конфліктні ситуації.
  • Тактики тренера на різних стадіях групового процесу – стратегія ведення тренінгу.
  • Робота з явним і прихованим опором на тренінг – техніка подолання агресії, небажання навчатися, неуваги, втоми і так далі.

   

  3. Планування тренінгового заняття.

  Взаємодія з груповою мікродинамікою, підбір вправ, теоретичних вставок, розподіл балансу часу.

   

  4. Особистість тренера.

  • Стилі роботи з групою, вплив тренерської позиції та стилю на ефективність тренінгу.
  • Навички ефективної комунікації: кілька простих технік, що дозволяють «тримати руку на пульсі» комунікації.
  • Дослідження реакції – невербальний компонент взаємодії з учасниками.
  • Стиль та імідж тренера.
  • Ролі тренера: тренер як ведучий, тренер як фасилітатор, тренер як активний учасник, тренер як носій норм і правил, тренер як людина.

   

  5. Оцінка результатів проведеного тренінгу.

  • Цілі та методи післятренінгового супроводу.
  • Посттренінгова діагностика результатів: терміни, способи, глибина та спрямованість діагностики результату.
  • Оцінка ефективності навчання – обробка комплексних даних, отриманих в результаті посттренінгової діагностики.
  • Організація процедур, що підтримують результат навчання.

   

  «Школа тренерської майстерності» видає сертифікат, затверджений Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» (м. Київ), Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Рівненським інститутом ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», про дозвіл на проведення навчально-освітніх тренінгів.

  Завершальним етапом у підготовці тренерів є розробка та захист авторського проекту (тренінг із обраної теми).

   

  Школа тренерської майстерності набирає слухачів