Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Перелік тем програми і системи

  ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ

  Науково-практичних робіт впровадження Програми і Системи

  № п/п

  № темы

  Назва теми

  1

  2

  3

   

  П 00.00.00.00

  ПРОГРАМА

  1

  П 01.01.00.00

  Інформування міжнародної спільноти про новий напрямок соціально-економічного розвитку суспільства «ECOPROFIT» - PR-компанія.

  2

  П 01.02.00.00

  Розвиток Інтернет сайту Програми http://ecoprofit.mozello.ru до міжнародного об’єднуючого рівня.

  3

  П 01.03.00.00

  Створення ініціативних груп – регіональних осередків Програми «ECOPROFIT».

  4

  П 01.04.00.00

  Створення регіональних компаній краудфандінгу Програми «ECOPROFIT».

  5

  П 01.05.00.00

  Створення Фонду Програми «ECOPROFIT».

  6

  П 01.06.00.00

  Організація та проведення Установчої міжнародної конференції «Міжнародної науково-технологічної Програми «ECOPROFIT».

  7

  П 01.07.00.00

  Пошук та оформлення договірних відносин із стратегічним партнером Програми «ECOPROFIT».

  8

  П 02.01.00.00

  Розробка регіональних та світового кадастру техногенних відходів виробництва та споживання.

  9

  П 02.02.00.00

  Розробка переліку технологій та їх процесів, що підлягають заміні на нові екологічно безпечні.

  10

  П 02.03.00.00

  Розробка існуючої схеми міжгалузевої кооперації енергетичних, сировинних, водних та газових потоків, пов’язаної із створенням товарних продуктів від переробки сировинної бази до продуктів споживання.

  11

  П 02.04.00.00

  Розробка перспективної схеми міжгалузевої кооперації енергетичних, сировинних, водних та газових потоків, пов’язаної із створенням товарних продуктів від переробки сировинної бази до продуктів споживання.

  12

  П 02.05.00.00

  Визначення та залучення до участі у Програмі «ECOPROFIT» власників та розробників передових технологій модернізації енергетики, базових галузей промисловості, сільського та комунального господарства.

  13

  П 02.06.00.00

  Формування команд тематичного рівня до виконання стартового пакету Проектних пропозицій Програми «ECOPROFIT».

  14

  П 03.01.01.00

  Загальна концепція застосування СПНХ для виробництва хлору. Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Аналітичний огляд ринку хлору, безхлорних мінеральних добрив. Конкуренція і перспективи.

  15

  П 03.01.02.00

  Екологічна та технологічна оцінка нового напрямку виробництва хлору із застосуванням СПНХ.

  16

  П 03.01.03.00

  Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу) для використання в якості сировини:

  17

  П 03.01.03.01

  Хлориду натрію із застосуванням сірчаної або азотної, або фосфорної кислот (надалі – Кислот).

  18

  П 03.01.03.02

  Хлориду калію із застосуванням Кислот.

  19

  П 03.01.03.03

  Хлориду магнію із застосуванням Кислот.

  20

  П 03.01.03.04

  Хлориду кальцію із застосуванням Кислот.

  21

  П 03.01.03.05

  Хлориду амонію із застосуванням Кислот.

  22

  П 03.01.03.06

  Хлориду заліза із застосуванням Кислот.

  23

  П 03.01.04.00

  Розробка вихідних даних на проектування для СПНХ в цілому.

  24

  П 03.01.05.00

  Розробка додаткових технологічних напрямків застосування дешевого хлору НСНХ (конструкційні матеріали, хлорований поліетилен, тощо …).

  25

  П 03.02.01.00

  Загальна концепція виробництва бурякового цукру (надалі – ВБЦ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище, Ринок та його перспективи.

  26

  П 03.02.02.00

  Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації ВБЦ.

  27

  П 03.02.03.00

  Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу):

  28

  П 03.02.03.01

  Активатори росту рослин для цукрових буряків та культур сівозміни ланів цукрового виробництва.

  29

  П 03.02.03.02

  Мінеральні добрива для цукрових буряків та культур сівозміни ланів цукрового виробництва. Комплексний підхід, вид, номенклатура, орієнтація на дешеве власне виробництво.

  30

  П 03.02.03.03

  Технологія озонування від зберігання до дифузії включно.

  31

  П 03.02.03.04

  Технологія дефекації у новому застосуванні.

  32

  П 03.02.03.05

  Баритова технологія осадження сахарату барію, хімічна регенерація барію із значною економією палива, зменшення викидів в атмосферу, виділенням необпалених нецукрів.

  33

  П 03.02.03.06

  Технології виробництва мінеральних добрив для аграрної частини комплексу.

  34

  П 03.02.03.07

  Технології переробки нецукрів для фармакології і косметології.

  35

  П 03.02.03.08

  Технології виробництва цукрових сиропів.

  36

  П 03.02.04.00

  Розробка вихідних даних на проектування нового аграрно-промислового комплексу виробництва бурякового цукру в цілому

  37

  П 03.03.01.00

  Загальна концепція титанового виробництва (надалі – ТВ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

  38

  П 03.03.02.00

  Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації титанового виробництва на базі СПНХ.

  39

  П 03.03.03.00

  Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу):

  40

  П 03.03.03.01

  Застосування СПНХ для повернення хлору в процес виробництва двооксиду титану з хлорних відходів виробництва.

  41

  П 03.03.03.02

  Виділення сульфату заліза з відходів титанового виробництва із застосуванням СПНХ.

  42

  П 03.03.03.03

  Регенерація двооксиду мангану при застосуванні СПНХ.

  43

  П 03.03.03.04

  Одержання безхлорних мінеральних добрив при застосуванні СПНХ у титановому виробництві.

  44

  П 03.03.04.00

  Збір та розробка вихідних даних на проектування титанового виробництва із застосуванням СПНХ.

  45

  П 03.04.01.00

  Загальна концепція НСПР. Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

  46

  П 03.04.02.00

  Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації калійного-магнієвого виробництва на базі НСПР.

  47

  П 03.04.03.00

  Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу):

  48

  П 03.04.03.01

  Виділення з розсолів карбонатів лужноземельних металів,

  49

  П 03.04.03.02

  Одержання сульфату калію.

  50

  П 03.04.03.03

  Одержання карбонату натрію.

  51

  П 03.04.03.04

  Одержання товарного хлориду кальцію.

  52

  П 03.04.04.00

  Збір та розробка вихідних даних на проектування НСПР в цілому.

  53

  П 03.05.01.00

  Загальна концепція виробництва глинозему (ВГ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

  54

  П 03.05.02.00

  Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації ВГ.

  55

  П 03.05.03.00

  Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу):

  56

  П 03.05.03.01

  Одержання глинозему із алюмінату натрію із застосуванням хлориду амонію.

  57

  П 03.05.03.02

  Виділення глинозему у процесі очистки технологічного обладнання із застосуванням хлориду амонію.

  58

  П 03.05.03.03

  Одержання глинозему із «червоного шламу» із застосуванням хлориду амонію.

  59

  П 03.05.03.04

  Одержання глинозему із алюміній місткої сировини із застосуванням хлориду амонію.

  60

  П 03.05.03.05

  Виділення солей макроелементів після відділення глинозему із «червоного шламу» та алюмінієвої сировини.

  61

  П 03.05.03.06

  Виділення концентрату та окремих солей мікроелементів в процесі і після відділення глинозему та макроелементів з «червоного шламу» та алюмінієвої сировини.

  62

  П 03.05.04.00

  Збір та розробка вихідних даних на проектування комплексу нових технологій виробництва глинозему із застосуванням хлориду амонію в цілому.

  63

  П 03.06.01.00

  Загальна концепція виробництва двооксиду мангану (надалі – ВДМ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

  64

  П 03.06.02.00

  Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації ВДМ.

  65

  П 03.06.03.00

  Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу) з використанням СПНХ:

  66

  П 03.06.03.01

  Одержання нітратних добрив, нітрату мангану із манганової сировини та регенерація нітрату мангану у оксид мангану.

  67

  П 03.06.03.02

  Одержання сульфатних добрив, сульфату мангану із манганової сировини та регенерація сульфату мангану у оксид мангану.

  68

  П 03.06.03.03

  Одержання фосфатних добрив, фосфату мангану із манганової сировини та регенерація фосфату мангану у оксид мангану.

  69

  П 03.06.03.04

  Одержання комплексних добрив, сполук мангану із манганової сировини та регенерація оксиду мангану.

  70

  П 03.06.03.05

  Одержання із карбонатної сировини мангану оксиду мангану.

  71

  П 03.06.04.00

  Розрахунок дохідності від розробки руд з низьким вмістом мангану, відходів виробництва мангану та карбонатної манганової сировини на базі СПНХ.

  72

  П 03.06.05.00

  Збір та розробка вихідних даних на проектування комплексу нових технологій виробництва глинозему із застосуванням СПНХ в цілому.

  73

  П 03.07.01.00

  Загальна концепція переробки фосфогіпсу (надалі – ПФ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

  74

  П 03.07.02.00

  Екологічна та технологічна оцінка напрямку ПФ, як процесу конверсії техногенного відходу у вторинну сировинну базу, способу десульфуризації технологічних носіїв (рідин та газів).

  75

  П 03.07.03.00

  Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу) ПФ:

  76

  П 03.07.03.01

  Підготовка сировини.

  77

  П 03.07.03.02

  Одержання сульфату амонію.

  78

  П 03.07.03.03

  Одержання сульфату калію

  79

  П 03.07.03.04

  Одержання хлориду кальцію.

  80

  П 03.07.03.05

  Одержання концентрату РЗЕ.

  81

  П 03.07.04.00

  Збір та розробка вихідних даних на проектування технологій ПФ в цілому.

  82

  П 03.08.01.00

  Загальна концепція безвідходного виробництва соди кальцинованої (надалі – БВСК). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

  83

  П 03.08.02.00

  Екологічна, технологічна та економічна оцінка напрямку БВСК, нові безвідхідні способи виробництва, міжгалузева кооперація та можливості інтеграції у виробництво суміжних галузей.

  84

  П 03.08.03.00

  Розробка вихідних даних на проектування та розробка реактора, обладнання технологічних переділів (процесів) БВСК:

  85

  П 03.08.03.01

  Пошуково-практична робота одержання нітрату натрію та хлориду амонії з нітрату амонію та хлориду натрію.

  86

  П 03.08.03.02

  Одержання бікарбонату натрію та нітрату амонію з нітрату натрію та карбонату амонію (суміші газів аміаку, вуглекислого та води).

  87

  П 03.08.03.03

  Одержання хлориду кальцію товарного та карбонату амонію (суміші газів аміаку, вуглекислого та води) з карбонату кальцію та хлориду амонію.

  88

  П 03.08.03.04

  Відпрацювання режимів роботи реактора переробки карбонату кальцію та хлориду амонію з оксидами, гідроксидами та карбонатами лужних, лужноземельних елементів та їх сумішами.

  89

  П 03.08.03.05

  Технологічне обладнання процесу амонізації та карбонізації розсолу хлориду натрію для виробництва малої та середньої потужності.

  90

  П 03.08.04.00

  Збір та розробка вихідних даних на проектування технологій БВСК в цілому.

  91

  П 03.09.01.00

  Загальна концепція виробництва соди кальцинованої у виробництві скла (надалі – ВСК у ВС). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

  92

  П 03.09.02.00

  Збір та розробка вихідних даних на проектування технології ВСК у ВС в цілому.

  93

  П 03.10.01.00

  Загальна концепція переробки сірчанокислих відходів (надалі – ПСКВ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

  94

  П 03.10.02.00

  Екологічна та технологічна оцінка напрямку ПСКВ.

  95

  П 03.10.03.00

  Розробка вихідних даних на проектування та розробка реактора, обладнання технологічних переділів (процесів) ПСКВ:

  96

  П 03.10.03.01

  Обробка сірчанокислих відходів з переведенням сульфату закисного двохвалентного заліза у сульфат окисного трьохвалентного заліза.

  97

  П 03.10.03.02

  Одержання оксидів заліза та мангану з суміші сульфату окисного трьохвалентного заліза та сульфату мангану з заданим співвідношенням оксидів для використання їх в якості добавки виробництва металів.

  98

  П 03.10.03.03

  Термічна обробка при 500-600 0С сульфату окисного трьохвалентного заліза з одержанням оксиду заліза та сірчаного ангідриду для використання можливості подальшого відновлення сірчаної кислоти та поверненням її у виробництво.

  99

  П 03.10.03.04

  Перевід сульфату окисного заліза у хлорид заліза з одержанням сульфатного бесхлорного добрива (Na2SO4, K2SO4, тощо…).

  100

  П 03.10.03.05

  Переробка з використанням СПНХ сировини з домішками двооксиду мангану (бідні на двооксид мангану руди та відходи виробництва) у чистий двооксид мангану з одержанням сульфату амонію, хлору та солей металів кислот, що приймали участь в реакції.

  101

  П 03.10.04.00

  Збір та розробка вихідних даних на проектування технології ПСКВ в цілому.

  102

  П 03.11.01.00

  Загальна концепція НКВОВ. Екологічний вплив на середовище, енергетичні витрати та здобутки. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

  103

  П 03.11.02.00

  Екологічна та технологічна оцінка напрямку НКВОВ.

  104

  П 03.11.03.00

  Розробка вихідних даних на проектування та розробка реактора, обладнання технологічних переділів (процесів) НКВОВ:

  105

  П 03.11.03.01

  Сировина і її підготовка до надкритичного водного окислення.

  106

  П 03.11.03.02

  Розділення кисню, азоту та інших газів повітря.

  107

  П 03.11.03.03

  Реактор НКВОВ.

  108

  П 03.11.03.04

  Використання тиску і температури реактора для одержання аміаку.

  109

  П 03.11.03.05

  Шлами НКВОВ, їх склад, розділення, подальше використання.

  110

  П 03.11.03.06

  Гази НКВОВ, їх склад, розділення, конденсація, подальше використання.

  111

  П 03.11.03.07

  Десульфуризація та декарбонізація газів реактора.

  112

  П 03.11.03.08

  Одержання рідких вуглеводнів, в якості сировини та палива.

  113

  П 03.11.03.09

  Виробництво карбонату   та сульфату амонію.

  114

  П 03.11.04.00

  Збір та розробка вихідних даних на проектування технології НКВОВ в цілому.

   

   

   

   

  С 00.00.00.00

  СИСТЕМА

  1

  С 01.00.00.00

  Коло, як історичне надбання для прийняття життєво важливих рішень громад – базового осередку соціальної структури державності українського народу.

  2

  С 02.00.00.00

  Обґрунтування виключного переліку цілей територіальних громад України на історичний період розвитку республіки Україна до 2050 року.

  3

  С 03.00.00.00

  Обґрунтування першочергових задач територіальних громад України на історичний період розвитку України до 2020 року.

  4

  С 04.01.03.00

  Обґрунтування структури Системи з позицій виконання її основних місій: просвітницької; визначення особистістю – людиною і громадянином свого місця в суспільстві і державі; участь в економіці держави та управлінні державою.

  5

  С 04.01.04.01

  Адміністративно-територіальний поділ України, його історичний розвиток та вплив на структури управління у ланцюгу державотворення.

  6

  С 04.01.04.02

  Опис та характеристики адміністративно-територіальних одиниць України.

  7

  С 04.01.04.03

  Картографічне забезпечення доступу до опису та характеристик адміністративно-територіальних одиниць України.

  8

  С 04.01.05.01

  Порівняння спільноти формального приєднання та усвідомленого волевиявлення і приєднання до територіальних громад, їх відображення на мапі України.

  9

  С 04.01.05.02

  Картографічне забезпечення доступу до опису та характеристик територіальних громад на фоні адміністративно-територіального   розподілу України.

  10

  С 04.01.06.00

  Обґрунтування складу територіальних громад та їх об’єднань, як невід’ємного права людини і громадянина на своє волевиявлення на території свого проживання.

  11

  С 04.01.07.00

  Картографічні межі територіальних громад та їх об’єднань з позицій впливу на управління їх територіями.

  12

  С 04.01.08.01

  Офіційний блок представництва територіальних громад (об’єднань).

  13

  С 04.01.08.02

  Блок прийняття оперативних рішень територіальної громади (об’єднання).

  14

  С 04.01.08.03

  Блок організаційної та господарської діяльності територіальної громади (об’єднання).

  15

  С 04.01.09.00

  Обґрунтування необхідності Суспільного договору, як неформальної форми волевиявлення у даний історичний період часу. Проект та аналіз Суспільного договору, форма волевиявлення.

  16

  С 04.01.10.00

  Розробка сторінки власного кабінету людини і громадянина

  17

  С 04.01.11.01

  Ідентифікація і реєстрація людини і громадянина в територіальній громаді.

  18

  С 04.01.11.02

  Розробка сторінки територіальної громади.

  19

  С 04.01.11.03

  Прийняття оперативних рішень територіальної громади.

  20

  С 04.01.11.04

  Ведення господарської і фінансової діяльності територіальної громади.

  21

  С 04.01.12.01

  Розробка сторінки об’єднання територіальних громад.

  22

  С 04.01.12.02

  Прийняття оперативних рішень об’єднання територіальних громад.

  23

  С 04.01.12.03

  Ведення господарської і фінансової діяльності об’єднання територіальних громад.

  24

  С 04.01.13.00

  Розробка рекомендованих організаційних документів територіальних громад.

  25

  С 04.02.01.00

  Історична довідка і аналіз міжнародних угод, як основи правознавства і правосуддя для республіки Україна.

  26

  С 04.02.02.00

  Історична довідка і аналіз Декларації про Державний суверенітет України, як основа волевиявлення українського народу для створення республіки Україна.

  27

  С 04.02.03.00

  Порівняльний аналіз Декларації про Державний суверенітет України і Конституція України.

  28

  С 04.02.04.01

  Правове і законодавче поле, призначення, відмінні та спільні задачі (області).

  29

  С 04.02.04.02

  Тлумачення законодавства України правниками – експертами положень і статей законодавства, що суперечать нормам права.

  30

  С 04.02.04.03

  Тлумачний словник понять і термінів людини і громадянина республіки Україна.

  31

  С 04.02.05.01

  Людина, поняття, статус, волевиявлення, наслідки.

  32

  С 04.02.05.02

  Людина в якості власника матеріальних і нематеріальних активів, управлінця і розпорядника цінностями.

  33

  С 04.02.06.01

  Громадянин, поняття, статус, волевиявлення, наслідки.

  34

  С 04.02.06.02

  Громадянин в якості власника матеріальних і нематеріальних активів, управлінця і розпорядника цінностями країни.

  35

  С 04.02.07.00

  Людина і громадянин, межі та переваги статусного застосування, нерозривність існування, як спільна основа державотворення.

  36

  С 04.02.08.00

  Історична основа, законодавче визначення і самовизначення людини і громадянина в територіальній громаді.

  37

  С 04.02.09.00

  Волевиявлення і безпосередня влада територіальної громади, як результат прийняття оперативних колективних рішень.

  38

  С 04.02.10.00

  Система прийняття оперативних рішень – шлях до еволюційного розвитку без революцій і потрясінь з максимальним економічним і соціальним ефектом.

  39

  С 04.02.11.00

  Україна – історична   колиска народовладдя, перевага і ментальна характеристика українського народу.

  40

  С 04.02.12.01

  Інститут уповноважених територіальних громад, як засіб управління громадами і їх розвитком.

  41

  С 04.02.12.02

  Рейтингова система для представництва територіальних громад у виробництві та державному управлінні.

  42

  С 04.02.13.00

  Інститут омбудсменів для контролю та захисту прав і свобод людини і громадянина.

  43

  С 04.03.01.01

  Народ – єдиний монопольний власник країни у повному її складі. Поняття власності, її набуття та позбавлення.

  44

  С 04.03.01.02

  Власність людини і громадянина, її соціальних утворень. Власність на засоби виробництва, додану вартість.

  45

  С 04.03.01.03

  Незаконна власність, джерела, способи набуття та позбавлення.

  46

  С 04.03.02.01

  Народне підприємництво, як спосіб самореалізації та набуття самодостатності.

  47

  С 04.03.02.02

  Не заборонені законодавством України форми народного підприємництва. Реєстрація, самооподаткування до територіальних громад, їх об’єднань і державних інститутів.

  48

  С 04.03.02.03

  Народне підприємництво – додаткова економіка республіки Україна.

  49

  С 04.03.03.01

  Визначення комерційної діяльності, її соціальна функція, етика і кордони застосування ситуаційних переваг.

  50

  С 04.03.03.02

  Комерція, чи спекуляція, спільне та відмінне, регуляторна політика на охороні соціальної справедливості.

  51

  С 04.03.04.01

  Ціноутворення від сировини до товарного продукту, основні чинники неконтрольованого росту цін на кінцевий продукт і послугу.

  52

  С 04.03.04.02

  Державні митні кордони, як запобіжник експансії і регулятор цін внутрішнього та зовнішнього ринку.

  53

  С 04.03.05.01

  Гроші, як будь-який вид енергії: течуть по шляху найменшого опору. Види податків і доцільність їх використання.

  54

  С 04.03.05.02

  Народна економіка, економіка територіальних громад, їх об’єднань, економіка міст, районів і областей, державний сектор економіки – єдиний податковий потік.

  55

  С 04.03.05.03

  Єдиний підхід до оподаткування секторів економіки і формування бюджету країни: від громадян і територіальних громад до їх об’єднань, міських, районних, обласних та республіканських державних інститутів.

  56

  С 04.03.05.04

  Прогнозне процентне розподілення бюджету країни між соціальними інститутами громад, їх об’єднань, міст, районів,областей, республіки.

  57

  С 04.03.05.05

  Макроекономічне обґрунтування необхідної та достатньої ставки оподаткування.

  58

  С 04.03.05.06

  Проектна пропозиція системи ціноутворення і оподаткування, як основа саморегуляції і стабільності економіки.

  59

  С 04.03.06.01

  Поняття ринку і ринкової економіки. Різниця між мінімальною і максимальною ринковою вартістю – спекулятивна націнка, чи додаткова вартість комерційної діяльності.

  60

  С 04.03.06.02

  Внутрішній і зовнішній ринок, регуляторна політика, як основа економічного і соціального захисту країни.

  61

  С 04.03.07.00

  Кооперація, як договірна основа суспільства, його соціальних цінностей і самодостатньої економіки. Оподаткування натурального обміну роботами і послугами всередині об’єднання людей і громадян.

  62

  С 04.03.08.00

  Сучасні інформаційні системи, як основа нових економічних відносин виробників і споживачів. Діючі моделі, що не суперечать нормам моралі, права і законодавства України.

  63

  С 04.03.09.00

  Необхідний і достатній рівень повноважень територіальних громад, їх об’єднань, міст, районів, областей і республіки, що повинен підтримуватися відповідними соціальними інститутами, як безпека від сепаратизму і гарантія територіальної цілісності країни.

  64

  С 04.03.10.00

  Моделі(теорія і приклади) роздрібного освоєння ринку і задоволення комплексного (масового) замовника, як основа еволюційного розвитку високоорганізованого соціуму.

  65

  С 04.03.11.00

  Економічна самодостатність людини і громадянина – основа економічної безпеки країни.

  66

  С 04.04.01.00

  Комп’ютерний сервіс бухгалтерського обліку підприємницької діяльності людини і громадянина.

  67

  С 04.04.02.00

  Пропозиція реєстрації, обліку і допомоги оподаткування територіальними громадами народного підприємництва

  68

  С 04.04.03.00

  Визначення задач народного підприємця, пропозиція електронного кабінету для розвитку підприємництва і кооперації.

  69

  С 04.04.04.00

  Пропозиція комплексної статистичної звітності про результати підприємницької діяльності і проблемні питання для планування способів вирішення нагальних екологічних, економічних і соціальних питань територіальних громад.

  70

  С 04.04.05.00

  Електронна площадка пропозицій товарного ринку народного підприємництва.

  71

  С 04.04.06.00

  Електронна база даних структури цін на товари і послуги народного підприємництва – переваги народної економіки.

  72

  С 04.04.07.00

  Електронна площадка пропозицій територіальних громад на об’єкти впровадження проектів.

  73

  С 04.04.08.00

  Електронна площадка проектних пропозицій для впровадження народними підприємствами на базі територіальних громад.

  74

  С 04.04.09.00

  Електронна площадка інвестиційних пропозицій внутрішнього ринку.

  75

  С 04.04.10.00

  Електронна площадка інвестиційних пропозицій зовнішнього ринку.

  76

  С 04.04.11.00

  Розробка пропозицій щодо створення народного контролю діяльності народного підприємництва.

  77

  С 04.05.01.00

  Звичаєве право. Коло, як спосіб прийняття оперативних рішень, сучасні інформаційні технології, як спосіб організації кола від рівня територіальної громади до рівня республіки Україна.

  78

  С 04.05.02.00

  Уповноважені особи територіальних громад – провідники волевиявлення людей і громадян способом прийняття колективних рішень.

  79

  С 04.05.03.00

  Електронна платформа прийняття оперативних рішень первинного рівня – територіальної громади.

  80

  С 04.05.04.00

  Електронна платформа прийняття оперативних рішень об’єднань територіальних громади.

  81

  С 04.05.05.00

  Електронна платформа прийняття оперативних рішень на колах районного рівня.

  82

  С 04.05.06.00

  Електронна платформа прийняття оперативних рішень на колах обласного рівня.

  83

  С 04.05.07.00

  Кваліфікаційні вимоги для уповноважених осіб на функції управління різного рівня – від первинного до рівня депутата Верховної Ради.

  84

  С 04.05.08.00

  Електронна рейтингова система прийняття оперативних рішень територіальних громад.

  85

  С 04.05.09.00

  Електронна платформа паралельного з існуючою виборчою системою «Поточного безперервного рейтингу депутату».