Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Вітаємо переможців!

 

1
ПРОТОКОЛ засідання Оргкомітету конкурсу студентських наукових робіт за тематикою XVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», присвяченого Дню науки в Україні м. Київ 28 червня 2019 р. 1. Слухали: інформацію членів Оргкомітету про студентські наукові роботи, представлені на Конкурс. Ухвалили: 2.1. Присудити 7 перших місць і нагородити грошовими преміями:
За напрямом «Психологія»
- Довгань Сергія Володимировича, студента 1 курсу спеціальності «Психологія» Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Оптимізація психоемоційних станів військовослужбовців в умовах здійснення професійної діяльності». Науковий Керівник: Левицька Л.В., доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент.
За напрямом «Соціальна робота»
- Гончарук Ірину Михайлівну, студентку 5 курсу спеціальності «Соціальна робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Можливості соціальної роботи з дітьми з інвалідністю в системі інклюзивного середовища». Науковий керівник: Іванова І.Б., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент.
За напрямом «Фізична терапія. Ерготерапія»
- Куценко Анну В’ячеславівну, студентку 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Фізична терапія людини похилого віку з вадами серця». Науковий керівник: Адирхаєв С.Г., директор Інституту соціальних технологій, доктор педагогічних наук, доцент.
За напрямом «Право»
- Зощенка Андрія Олександровича, студента 2 курсу спеціальності «Правознавство» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна», за наукову роботу «Загальна характеристика правових систем релігійного типу». Науковий керівник: Орловська І.Г., доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації, кандидат юридичних наук.
За напрямом «Природоохоронна діяльність»
- Решетнікову Наталію Володимирівну, студентку 2 курсу спеціальності «Екологія», та Демчишена Михайла Григоровича, студента 1 курсу
2
спеціальності «Екологія» Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України». Науковий керівник: Сурядна Н.М., завідуюча кафедрою екології та інформаційних технологій, кандидат біологічних наук, доцент.
За напрямом «Екологія»
- Костенка Сергія Олександровича, студента 2 курсу спеціальності «Екологія, та Сурядного Юрія Володимировича, студента 1 курсу спеціальності «Екологія» Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Організація управління природоохоронною та рекреаційною діяльністю НПП «Джарилгачцький». Науковий керівник: Лисенко В.І., директор, професор кафедри екології та інформаційних технологій, доктор біологічних наук, професор.
За напрямом «Комп’ютерні технології»
- Томчишина Ростислава Руслановича, студента 3 курсу спеціальності «Комп’ютерна інженерія» Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Робот, об’їжджаючий перешкоди». Науковий керівник: Зубко Р.А., старший викладач.
2.2. Присудити 4 других місць і нагородити грошовими преміями:
За напрямом «Психологія»
- Дунай Аллу Анатоліївну, студентку 1 курсу спеціальності «Соціальна робота» Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Проблема виявлення кібер – булінгу у підлітковому середовищі». Науковий керівник: Татаринова С.О., доцент кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
За напрямом «Соціальна робота»
- Толмачову Ірину Федорівну, студентку 5 курсу спеціальності «Соціальна робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Особливості етичних підходів у соціальній роботі з людьми похилого віку». Науковий керівник: Іванова І.Б., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент.
За напрямом «Право»
- Семеняк Тетяну Романівну, студентку 4 курсу спеціальності «Право» Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна», за наукову роботу «Кримінально-правова характеристика тяжкого тілесного ушкодження». Науковий керівник: Сидоренко В.В., завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук.
За напрямом «Комп’ютерні технології»
- Череваня Максима Денисовича, студента 2 курсу спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Реверсний лічильник». Науковий
3
керівник: Зубко Р.А., старший викладач. 2.3. Присудити 3 третіх місць і нагородити грошовими преміями:
За напрямом «Психологія»
- Турчак Вікторію В’ячеславівну, студентку 1 курсу спеціальності «Психологія» Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», за наукову роботу «Психологічні особливості вигорання волонтерів, які працюють з учасниками бойових дій, АТО, ООС та членами їх сімей». Науковий керівник: Найчук В.В., декан соціально-економічного факультету, кандидат психологічних наук.
За напрямом «Право»
- Вербовецьку Аніту Вадимівну, студентку 3 курсу спеціальності «Правознавство» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна», за наукову роботу «Загальна характеристика мусульманського права»». Науковий керівник: Ізуїта П.О., професор кафедри цивільного, господарського, кримінального права та правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент.
За напрямом «Комп’ютерні технології»
- Іванова Андрія Аркадійовича, студента 3 курсу спеціальності «Комп’ютерна інженерія» Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «RGB - нічник на базі Arduino». Науковий керівник: Зубко Р.А., старший викладач.
2.4. Нагородити грамотами та подарунками учасників Конкурсу: - Желудкова Ярослава Анатолійовича, студента 3 курсу спеціальності «Психологія» Дніпровської філії Університету «Україна», за наукову роботу «Формування та прояв лідерських здібностей у студентської молоді». Науковий керівник: Куян О.О., викладач. - Лобка Артема Миколайовича, студента 2 курсу спеціальності «Психологія» Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна» за наукову роботу «Психологічні особливості копінг-стратегій студентів з інвалідністю». Науковий керівник: Хомчук О.П., доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук, кандидат психологічних наук. - Симон Олександра Валерійовича, студента 1 курсу спеціальності «Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна», за наукову роботу «Технології соціальної роботи з неповною сім’єю». Науковий керівник: Савицька А.Ю., асистент кафедри соціально-реабілітаційних технологій. - Пюрко Владислава Євгеновича, студента 1 курсу магістратури спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія» Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу
4
«Інтегрований підхід у процесі фізичної терапії при порушеннях функціонального стану людини». Науковий керівник: Казакова С.М., доцент кафедри фізичної реабілітації, кандидат біологічних наук, доцент. - Стойко Дар’ю Валентинівну, студентку 4 курсу спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Специфіка організації інформаційно-аналітичної діяльності у системі управління в Україні». Науковий керівник: Головчук Л.Л., викладач кафедри інформаційної справи та економічних дисциплін. - Хмелик Олену Анатоліївну, студентку 1 курсу спеціальності «Менеджмент» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна», за наукову роботу «Удосконалення мотивації праці в комерційних банках України». Науковий керівник: Крамаренко І.С., декан факультету права та соціально-освітніх технологій, кандидат економічних наук, доцент. - Ігнатьєву Ірину Борисівну, студентку 4 курсу спеціальності «Менеджмент» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна», за наукову роботу «Підвищення конкурентної переваги підприємства». Науковий керівник: Зубков Р.С., професор кафедри підприємництва управління та адміністрування, доктор економічних наук. - Шматок Олександру Олександрівну, студентку 2 курсу спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна», за наукову роботу : «Демультиплексор». Науковий керівник: Зубко Р.А., старший викладач.
- Коханенко Регіну Андріївну, студентку 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Гідрокінезотерапія як ефективний засіб реабілітації фізичними факторами». Науковий керівник: Адирхаєва Л.В., завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент. 2.5. Нагородити подяками учасників Конкурсу: - Шаманського Андрія Сергійовича, студента 3 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Особливості застосування лікувальної фізичної культури, психотерапії та логопедична робота з хворими при гострому порушенні мозкового кровообігу». Науковий керівник: Матвійчук В.М., старший викладач кафедри фізичної терапії, фізичної культури і спорту. - Смолкіна Сергія Миколайовича, студента 3 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна», за наукову роботу «Особливості методики фізичної підготовки плавців на різних етапах». Науковий керівник: Гусаревич О.В., доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій, кандидат наук з фізичного виховання і спорту.
5
- Гришаєву Анастасію Сергіївну, студентку 4 курсу спеціальності «Право» Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», за наукову роботу «Правові особливості застосування відповідальності за зловживання монопольним становищем у господарській діяльності». Науковий керівник: Якименко А.А., викладач. - Осипенка Андрія Ігоровича, студента 4 курсу спеціальності «Право» Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна», за наукову роботу «Походження держави: історичне підґрунтя та теоретичне обґрунтування». Науковий керівник: Сидоренко В.В., завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук. - Коломійця Анатолія Миколайовича, студента 4 курсу спеціальності «Менеджмент» Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», за наукову роботу «Оцінка ефективності управлінської діяльності на підприємстві». Науковий керівник: Євась Т.В., старший викладач кафедри економіки та менеджменту. - Фаліну Дар’ю Сергіївну, студентку 3 курсу спеціальності «Маркетинг» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна», за наукову роботу «Розробка іміджевої реклами підприємства меблевої промисловості». Наукові керівники: Сидорець Л.В., старший викладач кафедри підприємництва, управління та адміністрування; Ляшенко В.В., доцент кафедри управління та адміністрування. - Душенко Юлію Сергіївну, студентку 1 курсу магістратури спеціальності «Менеджмент» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна», за наукову роботу «Вдосконалення управління витратами підприємств». Науковий керівник: Домбровська Л.В., декан факультету економіки та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент. - Поліху Вікторію Володимирівну, студентку 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Дубенської філії Університету «Україна», за наукову роботу «Перспективи входження України у Топ-20». Науковий керівник: Васюк І.В., старший викладач, кандидат економічних наук.
2.6. Нагородити грамотами наукових керівників студентів-переможців Конкурсу із занесенням подяки до особової справи:
- Адирхаєва Сослана Георгійовича, директора інституту соціальних технологій, доктора педагогічних наук, доцента, Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
- Зубка Романа Анатолійовича, старшого викладача Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»;
- Іванову Ірину Борисівну, доцента кафедри соціальної роботи та педагогіки, кандидата педагогічних наук, доцента Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
- Ізуїту Петра Олександровича, професора кафедри цивільного, господарського, кримінального права та правоохоронної діяльності, кандидата юридичних наук, доцента Інституту права та суспільних відносин
6
Університету «Україна»;
- Левицьку Людмилу Вікторівну, доцента кафедри психології та соціальної роботи, кандидата психологічних наук, доцента Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
- Найчук Вікторію Віталіївну, декана соціально-економічного факультету, кандидата психологічних наук Вінницького соціально-економічний інституту Університету «Україна»;
- Орловську Ірину Григорівну, доцента кафедри теорії права та міжнародної інформації, кандидата юридичних наук Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»;
- Сидоренка Віталія Вікторовича, завідувача кафедри права, кандидата юридичних наук Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна»;
- Сурядну Наталію Миколаївну, завідуючу кафедрою екології та інформаційних технологій, кандидата біологічних наук, доцента, Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна»;
- Татаринову Світлану Олексіївну, доцента кафедри соціальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна».
Відповідальна за наукову та міжнародну діяльність університету, голова Оргкомітету конкурсу
Г.В. Давиденко


Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

до списку новин