Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
Група: Наукові заходи

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю на тему «Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика»

19 квітня 2018 року у Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету „Україна” відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю на тему «Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика». Захід присвячений висвітленню загальних стратегій вирішення існуючих проблем щодо реалізації принципів інклюзивної освіти; вдосконалення змісту і форм соціальної, педагогічної та психологічної роботи з особами з інвалідністю в інклюзивному освітньому просторі.

Співорганізатором конференції виступило Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.

У роботі конференції взяли участь більше 80-ти науковців та практиків із різних міст України.

Із владних структур: Хмельницька міська рада, Хмельницька обласна рада, Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Хмельницьке обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів тощо.

З вишів: Канзаський університет (США), Інститут спеціальної педагогіки НАПН України (м. Київ), Університет „Україна” (м. Київ), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ), Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Хмельницький національний університет, Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Від інклюзивних та інтегрованих загальноосвітніх навчальних закладів та реабілітаційних центрів: Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа № 8, Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 ім. О. Співачука, Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа № 32, Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа №33, Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок», Хмельницька обласна організація УТОГ.

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Інноваційні технології навчання дітей та молоді в інклюзивних та інтегрованих навчальних закладах.

2. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми і молоддю з інвалідністю в закладах інтегрованої та інклюзивної освіти.

3. Психологічні проблеми дітей та молоді з інвалідністю в умовах освітнього закладу: шляхи їх вирішення.

4. Нормативно-правове, матеріально-технічне й інформаційне забезпечення інтегрованого та інклюзивного навчання в закладах освіти.

5. Актуальні аспекти організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців для роботи з людьми з інвалідністю в інтегрованому та інклюзивному освітньому просторі.

6. Сучасні здоров’язберігаючі технології та методи реабілітації осіб з інвалідністю: вітчизняний та закордонний досвід застосування.

Напрями роботи та тематика доповідей учасників конференції є підтвердженням того, що в Україні, відповідно до міжнародного та вітчизняного законодавства, всі громадяни з інвалідністю мають право на освіту. Однією із форм навчання дітей та молоді з інвалідністю є визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, яка забезпечує право кожної молодої людини здобувати освіту в навчальних закладах різного рівня із забезпеченням усіх необхідних для цього умов.

Саме тому Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна” традиційно працює над питаннями покращення методів та технологій навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі.

Заслухавши доповіді, учасники конференції рекомендують:

1. Взяти до уваги оприлюднену доповідачами інформацію щодо інноваційних технологій навчання, соціально-педагогічної підтримки, нормативно-правового, матеріально-технічного й інформаційного забезпечення інтегрованого та інклюзивного навчання дітей та молоді в інклюзивних та інтегрованих навчальних закладах.

2. Продовжити роботу з підвищення якості створення інклюзивного освітнього простору в навчальних закладах України різного рівня.

3. Поглибити практичну підготовку професійних кадрів для комплексного впровадження інклюзивної наскрізної концепції: „дитячий садок – школа – вищий навчальний заклад”, через укладання договорів про довгострокову співпрацю з різними установами та закладами, що здійснюють таку діяльність, для проходження практики студентів нашого інституту спеціальностей: „Психологія”, „Фізична терапія, ерготерапія”, „Правознавство”, „Соціальна робота” тощо.

4. Організовувати та проводити курси комплексної підготовки фахівців освітньої сфери з основ створення інклюзивного освітнього простору та соціального супроводу навчання інклюзивних класів загальноосвітніх закладів та академічних груп ВНЗ.

5. З метою здійснення професійної реабілітації як напряму соціальної адаптації осіб з інвалідністю продовжити роботу щодо підтримки забезпечення їх права на здобуття вищої освіти для підготовки конкурентоспроможного фахівця на ринку праці.

6. Продовжити співпрацю з Представництвом фонду імені Фрідріха Еберта для подальшої участі у грантових проектах та акційних заходах впровадження ідей інклюзивної освіти в Україні.

7. Враховуючи актуальність розглянутих питань та необхідність ефективного їх вирішення, оргкомітет конференції вважає доцільним проведення подальших науково-практичних заходів із залученням провідних вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків.

Щиро дякуємо усім доповідачам та учасникам конференції!


Підрозділ: Хмельницький інститут соціальних технологій

до списку новин