Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
Група: Наукові заходи

Перше засідання науково-експертної ради в Університеті «Україна»

На порядок денний першого засідання, яке мало більш організаційний характер, були винесені питання про Науково-експертну раду та її роль у менеджменті наукової діяльності університету; про обрання заступника голови та секретаря Науково-експертної ради університету; про планування роботи Науково-екпертної ради університету на 2018 рік.

Науково-експертна рада Університету «Україна» є дорадчим органом Вченої ради Університету.

Вона створена з метою сприяння у виконанні завдань менеджменту наукової діяльності університету, покращення якості науково-дослідної роботи в університеті та концентрації зусиль науковців університету на розробленні найважливіших фундаментальних та прикладних науково-педагогічних проблем, проведення конкурсів на виконання наукових робіт за рахунок власних, корпоративних, галузевих, регіональних, загальнодержавних та іноземних джерел фінансування та їх наукової експертизи, поглибленої наукової підготовки студентів, аспірантів, докторантів і формування у них інтелектуальних якостей міжнародного рівня й вирішення, у зв’язку із цим, широкого кола питань, пов’язаних із експертизою результатів наукових досліджень працівників університету (моніторинг діяльності науково-дослідних інститутів, фахових наукових видань, тем дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук, видання наукових монографій), а також для цілеспрямованого підвищення та підтримання на сучасному світовому рівні наукової кваліфікації та компетенції науково-педагогічних працівників університету.


Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

до списку новин