Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Збірник наукових праць ХІСТ

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

  Архів номерів

  2009      № 1

  1. Титул.
  2. Зміст.

  Розділ 1. Актуальні проблеми навчання та виховання студентів в інтегрованому середовищі

  1. Чайковський М. Є. Модель соціально-педагогічної роботи в інклюзивному освітньому просторі. - C. 7-10.
  2. Бурдаш М. В. Соціально-економічні та педагогічні умови формування економічного мислення у студентів з особливими потребами. - C. 11-12.
  3. Василенко О. М. Використання комп’ютерних технологій у навчанні дітей з особливими потребами загальноосвітніх шкіл. - C. 13-15.
  4. Галатир І. А. Особливості навчального процесу дітей з особливими потребами. - C. 16-19.
  5. Делик І. С., Діденко О. В. Зарубіжний досвід дистанційного навчання студентів з особливими потребами. - C. 20-24.
  6. Деркач М. В. Підготовка майбутніх фахівців в умовах інтегрованого навчання. - C. 25-26.
  7. Дражниця С. А., Дражниця О. М. Роль інформаційно-дистанційних технологій в організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів інтегрованого типу. - C. 27-31.

  Розділ 2. Сучасна теорія і практика соціальної роботи

  1. Бамбурак Н. М. Акмеологічна модель Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника. - C. 33-37.
  2. Волчелюк Ю. І. Комп’ютерні технології як чинник соціалізації студентської молоді з особливими потребами. - C. 38-41.
  3. Галімов А. В. Дослідження можливостей соціально-психологічного тренінгу щодо формування комунікативних та емпатійних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери. - C. 42-47.
  4. Данченко О. М. Особливості організації соціально-педагогічної роботи з різними категоріями молоді: досвід неурядової організації інтернаціонального союзу (Німеччина). - C. 48-52.
  5. Драч С. В. Інтеграційні аспекти навчання студентської молоді з обмеженими можливостями: аналіз досвіду США. - C. 53-55.
  6. Завальнюк О. О. Дошкільна інклюзивна освіта як шлях максимальної соціалізації дітей з вадами психофізичного розвитку. - C. 56-58.
  7. Кулешова О. В. Теоретичні основи вивчення соціального пізнання та самореалізації особистості. - C. 59-63.
  8. Саранча І. Г. Cоціально-реабілітаційна діяльність як шлях соціалізації дітей та молоді з вадами психофізичного розвитку. - C. 64-66.
  9. Церклевич В. С. Реалізація права на отримання вищої освіти молоддю з обмеженими функціональними можливостями у зарубіжній практиці: від дискримінації до інтеграції. - C. 67-71.

  Розділ 3. Психолого-педагогічні аспекти навчального процесу

  1. Болкун Т. А. Гендерна ідентифікація підлітків із неблагополучних сімей: результати аналізу малюнкового тесту. - C. 73-79.
  2. Дудікова Л. В. Психолого-педагогічні аспекти готовності майбутніх медиків до професійного самовдосконалення. - C. 80-83.
  3. Кондратюк С. М. Соціально-психологічна адаптація студента до навчальної діяльності. - C. 84-86.
  4. Лісіцин В. Д. Взаємозв’язок поведінкового типу А та стресового стану у студентів вищого навчального закладу. - C. 87-88.
  5. Матвійчук Т. В. Педагогічні здібності викладача вищого навчального закладу з позицій інтегрального дослідження індивідуальності. - C. 89-91.
  6. Панькевич О. О. Підготовка майбутніх правознавців в умовах сучасного освітнього простору вищого навчального закладу. - C. 92-94.
  7. Старобрянська К. Я. Психологічні особливості навчання усного мовлення. - C. 95-97.

  Розділ 4. Актуальні проблеми навчально-виховного процесу

  1. Білоус А. М. Використання наукових концепцій при підготовці фахівців економіко-правового факультету, як суб'єктів педагогічно-психологічного процесу. - C. 99-101.
  2. Кудінов Ю. В. Педагогічні шляхи підвищення ефективності процесу професійної підготовки студентів у вищій школі. - C. 102-105.
  3. Лук’янович Є. В. Освітній рівень робочої сили як запорука її конкурентоспроможності на ринку праці. - C. 106-107.
  4. Матвійчук В. М. Педагогічні умови використання інтерактивного навчання студентів ВНЗ. - C. 108-110.
  5. Мащенко О. П. Модульно-рейтинговий комплекс як засіб формування мовленнєвої компетенції у студентів вищих навчальних закладів. - C. 111-113.
  6. Піхур І. В., Лук’янович Є. В. Проблеми і пріоритетні напрямки розвитку сфери освіти Хмельничинни. - C. 114-119.
  7. Рогозіна О. В., Савченко Л. О. Вплив інформаційних технологій на формування професійних навичок студентів. - C. 120-122.
  8. Стецюк Л. О. Проблеми вищої юридичної освіти та шляхи їх вирішення. - C. 123-124.
  9. Ткачук О. В. Пошук інноваційних форм і методів підготовки юристів: проблеми сьогодення. - C. 125-128.

  Розділ 5. Підготовка фахівців у галузі фізичної реабілітації

  1. Васил'євих Л. Г. Вплив навчального та екзаменаційного стресу на процес адаптації студентів першого курсу до навчання у ВНЗ та рівень розумової працездатності у студентів з інвалідністю. - C. 130-132.
  2. Кравчук Л. С. Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів. - C. 133-135.
  3. Петерчук Ф. Т. Методи формування практичних навичок у студентів 3-4 курсу спеціальності "Соціальна робота" і "Фізична реабілітація" Хмельницького інституту соціальних технологій ВМУРоЛ "Україна". - C. 136-138.
  4. Сидорченко К. М. Взаємозв’язки між соматичним типом конституції та станом здоров’я дітей шкільного віку. - C. 139-142.
  5. Томіч Л. М. Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями мовлення. - C. 143-146.
  6. Відомості про авторів. - C. 147-148.
  7. Анотації. - C. 149-163.
  8. Вимоги до оформлення статей. - C. 164-165.

   

  2010      № 2

  1. Титул.
  2. Зміст.

  Розділ 1. Актуальні проблеми навчання та виховання студентів в інтегрованому середовищі

  1. Чайковський М. Є. Досвід впровадження інклюзивного навчання в університеті "Україна". - C. 8-11.
  2. Боровик О. В. Психологічні особливості розвитку патріотичної свідомості молоді зрілого юнацького віку. - C. 11-14.
  3. Бурдаш М. В. Соціально-педагогічні умови формування економічного мислення студентів з особливими потребами. - C. 15-17.
  4. Волчелюк Ю. І. Інклюзивна освіта як чинник соціальної адаптації студентів з особливими потребами. - C. 18-20.
  5. Деркач М. В. Деякі аспекти психологічного супроводу навчання студентів з обмеженими функціональними можливостями. - C. 21-23.
  6. Добровіцька О. О. Толерантне середовище як перший крок до інтеграції студентів з особливими потребами у вищий навчальний заклад. - C. 23-26.
  7. Драч С. В. Ціннісні орієнтації студентської молоді українського суспільства: сутність та динаміка. - C. 26-30.
  8. Комар Т. О. Проблеми соціально-психологічної адаптації студентів з особливими потребами. - C. 30-33.
  9. Романюк А. А. Використання інтерактивних технологій при викладанні економічних дисциплін. - C. 34-36.
  10. Руденко О. О. Виховання культури спілкування молоді в працях відомих педагогів та психологів. - C. 37-41.
  11. Семенова А. В. Аналіз психолого-педагогічних, історичних передумов парадигмального моделювання в контексті теорії і методики педагогічної освіти. - C. 41-45.
  12. Ширяєва Т. М. Комплексний психолінгвістичний тренінг як засіб розвитку пізнавальної сфери студентів в умовах оволодіння іноземною мовою. - C. 45-48.

  Розділ 2. Сучасна теорія і практика соціальної роботи

  1. Бамбурак Н. М. Дослідження розвитку Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника у вищому навчальному закладі. - C. 50-55.
  2. Галімов А. В., Бастричев В. С. Аспекти соціального забезпечення: стан та проблематика розвитку пенсійного страхування. - C. 55-60.
  3. Болкун Т. А. Індивідуальні відмінності процесів ідентифікації та відособлення підлітків із неблагополучних сімей. - C. 61-65.
  4. Галатир І. А. Зміст і організація практичної підготовки фахівців вищої кваліфікації у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи у деяких країнах Європи. - C. 66-69.
  5. Галус О. М. Соціалізація особистості: сутність, концептуальні підходи у наукових теоріях, напрямах, школах. - C. 69-75.
  6. Гомонюк О. М. Вузівські технології як складова частина освітньої підсистеми розвитку професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога. - C. 76-80.
  7. Данченко О. М. Досвід організації соціально-педагогічної роботи з різними категоріями молоді у Німеччині. - C. 81-87.
  8. Дзюбій Д. П. Підвищення ефективності соціальної роботи з людьми похилого віку в умовах геріатричних пансіонатів. - C. 87-90.
  9. Захарчук К. М. Особливості фахової підготовки соціальних працівників у Сполучених Штатах Америки та проблеми української освітньої практики. - C. 91-94.
  10. Калмикова Л. В. Вплив різних типів неблагополучних сімей на поведінку і розвиток підлітків. - C. 94-98.
  11. Польовик О. В. Проблеми життєдіяльності дітей з особливими потребами в сучасному суспільстві. - C. 99-101.
  12. Ткачук О. В. На шляху дотримання міжнародних стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людей з інвалідністю. - C. 101-105.

  Розділ 3. Психолого-педагогічні аспекти навчального процесу

  1. Волинець Н. В., Волинець П. П. Стратегічна модель діяльності практичного психолога щодо оптимізації соціально-психологічного клімату військового колективу. - C. 107-111.
  2. Коломієць О. В. Структура самореалізації викладача вищого навчального закладу. - C. 112-115.
  3. Кондратюк С. М. Проблема адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі. - C. 115-119.
  4. Корабльова О. О. Вплив мобінгу на формування та соціалізацію особистості. - C. 120-124.
  5. Кудінов Ю. В. Культура педагогічного спілкування та її формування в процесі професійної підготовки студентів. - C. 125-129.
  6. Матвійчук Т. В. Психологічні особливості розвитку педагогічних здібностей викладача вищого навчального закладу. - C. 129-131.
  7. Новікова О. А. Особливості розвитку просторового мислення дітей молодшого шкільного віку. - C. 132-135.
  8. Фрадинська А. П. Свідомий вибір професії як головна проблема сучасної молоді. - C. 135-139.
  9. Савчин М. В., Царьов Ю. О. Особливості психопрофілактики стресу у працівників освітніх закладів. - C. 140-145.
  10. Циба Н. В. Професійне самовизначення та феномен професійної деформації психологів. - C. 145-149.
  11. Шевченко Н. В. Проблема засвоєння гендерних ролей в підлітковому віці. - C. 149-152.
  12. Якименко А. А. Психологічні особливості формування правової свідомості студентів вищих навчальних закладів. - C. 153-156.

  Розділ 4. Актуальні проблеми навчально-виховного процесу

  1. Бакалюк В. І. Методика В. Ф. Шаталова: психологічний аспект застосування опорних сигналів. - C. 158-161.
  2. Білоус А. М. Проблемні аспекти судово-правової реформи в Україні. - C. 161-162.
  3. Василенко О. М. Шляхи формування продуктивних стосунків дітей з особливими потребами з оточенням. - C. 163-165.
  4. Вшола Т. В. Питання методології екологізації економічної освіти. - C. 166-169.
  5. Галко О. М. Колізійність застосування законодавства стосовно звернення стягнення на житло. - C. 169-172.
  6. Гандзій О. А. Проблема морального розвитку нації у творчості Івана Огієнка та Романа Іваничука. - C. 174-177.
  7. Дражниця С. А., Дражниця О. М., Дудар О. А. Диференціація навчання: актуальні проблеми та пріоритетні шляхи реалізації в інтегрованому освітньому просторі ВНЗ. - C. 178-183.
  8. Журба І. Є. Науково-методологічні засади трансформації економічних систем транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи. - C. 183-189.
  9. Калаур С. М. Шляхи підвищення якості контролю за самостійною роботою студентів вищого навчального закладу. - C. 189-192.
  10. Кожушко О. О. Щодо колізійної правотворчої діяльності Кабінету Міністрів України. - C. 192-196.
  11. Корнещук В. В. Самостійна робота студентів як важливий фактор неперервної професійної підготовки фахівців. - C. 196-198.
  12. Крукевич Л. Я. Дослідження ефективності технології організації контролю за самостійною роботою студентів комерційного коледжу: результати та їх аналіз. - C. 199-201.
  13. Михальська Н. М. Проблема смертної кари як інституту вивчення на міжнародній арені. - C. 201-204.
  14. Мудра-Рудик Я. А. Трансформація вищої освіти в контексті викликів глобалізації. - C. 205-208.
  15. Нагорна В. В. Теоретичний аналіз конституційної функції прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді. - C. 208-212.
  16. Неклюєнко О. В. Аналітичні аспекти засад фінансування освіти. - C. 212-217.
  17. Піхур І. В. Розвиток системи управління підприємством в нестабільному конкурентному середовищі. - C. 217-220.
  18. Рабійчук С. О. Соціалізація та індивідуалізація особистості підлітка як проблема педагогіки дозвіллєвої діяльності. - C. 221-224.

  Розділ 5. Підготовка фахівців у галузі фізичної реабілітації

  1. Васил’євих Л. Г. Вплив навчального та екзаменаційного стресу на процес адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому навчальному закладі. - C. 226-228.
  2. Веретко І. А. Характеристика здоров'я молоді, яка займається оздоровчою аеробікою з елементами сучасних стилів танцю. - C. 228-230.
  3. Кравчук Л. С. Особливості фізичного розвитку і психічних функцій студентів соціально-гуманітарних спеціальностей в залежності від статі. - C. 230-234.
  4. Левицька Л. В. Вплив емоцій на стан здоров’я особистості. - C. 234-237.
  5. Матвійчук В. М. Використання методів фізичної реабілітації молоді з функціональними порушеннями постави в контексті процесу навчання у вищому навчальному закладі. - C. 238-241.
  6. Петерчук Ф. Т. Деякі аспекти формування практичних навичок невідкладної медичної допомоги у студентів за спеціальністю "фізична реабілітація" ХІСТ ВМУРоЛ "Україна". - C. 241-243.
  7. Петерчук Ф. Т. Особливості проведення практичних занять по використанні засобів фізичної реабілітації в хірургії студентами за спеціальністю "фізична реабілітація". - C. 244-246.
  8. Сидорченко К. М. Врахування соматотипу школярів при корегуванні їх здоров’я в процесі фізичного виховання. - C. 246-249.
  9. Відомості про авторів. - C. 250-252.

   

  2011        № 3

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Волчелюк Ю. І. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому просторі (зарубіжний досвід). - C. 6-9.
  4. Галатир І. А. До причин виникнення явища соціального сирітства у сучасному українському суспільстві. - C. 10-14.
  5. Голова Н. І. Розвиток творчості педагога в умовах модернізації змісту шкільної освіти. - C. 15-18.
  6. Добровіцька О. О. Стан сформованості толерантності у студентів ВНЗ в умовах інтегрованого навчального середовища. - C. 19-24.
  7. Драч С. В. Супровід навчання студентів з обмеженими можливостями в інклюзивному освітньому просторі. - C. 25-29.
  8. Зубрик А. Р. Психолого-педагогічні засади формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів іноземних мов. - C. 30-33.
  9. Чайковський М. Є. Шляхи впровадження інклюзивного навчання в інтегрованому ВНЗ інклюзивної орієнтації. - C. 34-37.
  10. Каденко О. А., Василенко О. М. Чинники та мотиви, що обумовлюють професійне самовизначення випускників загальноосвітніх шкіл. - C. 38-41.
  11. Кравчук Л. С. Особливості реабілітаційних заходів щодо покращення розумової працездатності студентів в умовах навчальної діяльності. - C. 42-45.
  12. Майборода В. С. Сучасний стан та розвиток університетської науки в Польщі. - C. 46-48.
  13. Майборода О. В. Еволюція дистанційної освіти. - C. 49-52.
  14. Чайковський М. Є., Данченко О. М. Концептуальні підходи до превенції безробіття в молодіжному середовищі Німеччини. - C. 53-60.
  15. Васів С. В. Комплекс педагогічних умов формування готовності до фізичного самовдосконалення майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 61-64.
  16. Зозуля І. Є. Критерії, показники та рівні полікультурної вихованості іноземних студентів вищих навчальних закладів. - C. 65-69.
  17. Кирилюк О. Р. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю. - C. 70-73.
  18. Коба О. В. Стан сформованості професійної компетентності у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України. - C. 74-78.
  19. Корабльова О. О. Вплив мобінгу на соціалізацію школяра. - C. 79-83.
  20. Костенко Н. І. Профільна освіта як засіб формування професійних домагань старшокласників (зарубіжний досвід). - C. 84-87.
  21. Кошолап О. Ф. Розвиток єврейської освіти на території Поділля в 1914-1920 рр.. - C. 88-93.
  22. Курняк Л. М., Курняк О. А. Проблеми екологічної освіти в Україні. - C. 94-98.
  23. Лозинська Л. Ф. Характеристика толерантності як педагогічного поняття. - C. 99-103.
  24. Майєр Н. В. Зміст і складові комунікативної компетенції майбутніх документознавців у іншомовному діловому писемному спілкуванні. - C. 104-107.
  25. Марлова А. С. Навчання майбутніх лікарів стратегіям прогнозування та гнучкості читання іншомовних фахових текстів. - C. 108-111.
  26. Микитенко Н. О. Модель іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей. - C. 112-121.
  27. Москалюк О. І. Дослідження готовності студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" до самостійної роботи. - C. 122-126.
  28. Мудра О. М. Удосконалення інтенсивного навчання дорослих у системі неперервної освіти. - C. 127-130.
  29. Овод Ю. В. Історія розвитку та класифікація засобів дистанційного навчання. - C. 131-134.
  30. Огнівко Л. В. Професійна підготовка магістрів економічного профілю у вищих навчальних закладах США. - C. 135-139.
  31. Олендр Т. М. Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США: історичний аспект. - C. 140-145.
  32. Оришко С. П. Патріотичне виховання молоді: історико-педагогічний контекст. - C. 146-149.
  33. Пасічник Т. Д. Технологія відбору навчальних матеріалів з метою організації навчання майбутніх філологів писемного двостороннього перекладу. - C. 150-152.
  34. Пелех Ю. В. Дослідження впливу аксіологічної константи на розвиток особистості майбутнього педагога у працях зарубіжних учених. - C. 153-156.
  35. Польовик О. В. Модель соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу. - C. 157-161.
  36. Стягунова О. О. Українська народна педагогіка як поліфункціональна багаторівнева виховна система. - C. 162-167.
  37. Токарчук О. Я. Результати аналізу практики підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з населенням контрольованих прикордонних районів. - C. 168-172.
  38. Турчин А. І. Система післядипломної освіти педагогічних кадрів професійно-освітніх закладів Німеччини. - C. 173-180.
  39. Галімов Ю. А. Формування умінь саморегуляції психічних станів у майбутніх військових фахівців. - C. 181-184.
  40. Фурман Т. Ю. Особливості діагностики професійної компетентності фахівців у галузі економіки та підприємництва. - C. 185-188.
  41. Харук Т. Я. Становлення закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на різних етапах розвитку суспільства в Україні. - C. 189-192.
  42. Церклевич В. С. Формування інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ. - C. 193-198.
  43. Цокур О. С. Стимулювання мотивів суб'єктного включення студентів – майбутніх викладачів іноземної мови у процес навчання у класичному університеті. - C. 199-203.
  44. Якимчук Т. В. Психолого-педагогічні дослідження девіантної поведінки особистості. - C. 204-206.
  45. Яцишин О. М. Змістовно-динамічні характеристики індивідуальних стилів вивчення іноземної мови студентів ВНЗ. - C. 207-210.

   

  2011        № 4

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Алєксєєв О. Л. Сутність, особливості змісту і структури готовності військовослужбовців Державної прикордонної служби України до охорони закордонних дипломатичних установ. - C. 6-10.
  4. Бец І. О. Теоретичні основи формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 11-15.
  5. Василенко О. М. Інфантильне ставлення випускників загальноосвітніх шкіл до вибору майбутньої професії та шляхи його подолання. - C. 16-18.
  6. Голова Н. І. Забезпечення сприятливої адаптації осіб похилого віку до нових умов соціалізації. - C. 19-22.
  7. Гриців В. Б. Моніторинг професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи. - C. 23-27.
  8. Дем’янюк М. Б. Методичні аспекти розробки та проведення мультимедійних лекцій з курсу історії української культури. - C. 28-31.
  9. Дмітренко Н. Є. Соціально-психологічна корекція поведінки підлітків, які займаються віртуальним хуліганством. - C. 32-36.
  10. Дражниця С. А. Проблеми підготовки кадрів для страхового ринку України та шляхи їх вирішення. - C. 37-41.
  11. Желавський О. Б. Дидактичні можливості кредитно-модульної системи у формуванні математичних понять в студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - C. 42-45.
  12. Іванова В. В. Креативний підхід до навчання як засіб формування креативної особистості майбутнього вчителя. - C. 46-50.
  13. Катеруша О. В. Дидактичний супровід навчальної діяльності студентів засобом навчально-методичного комплексу. - C. 51-54.
  14. Кирилюк В. В. Мета, зміст та принципи підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інтерактивними технологіями з дисциплін гуманітарного циклу. - C. 55-59.
  15. Кобилянська І. В. Організація системи освіти в Іспанії. - C. 60-65.
  16. Корабльова О. О. Причини виникнення мобінгу як соціально-педагогічної проблеми школярів підліткового віку. - C. 66-69.
  17. Косінова О. М. Методика проведення дослідно-експериментальної роботи з перевірки ефективності педагогічної технології формування естетичної складової професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та її результати. - C. 70-76.
  18. Кошолап О. Ф. Стан церковної початкової освіти в Подільській губернії в другій половині ХІХ – початку ХХ століття. - C. 77-82.
  19. Кравчина Т. В. Адаптаційні стратегії навчально-професійної діяльності студентів ВНЗ. - C. 83-86.
  20. Кравчук Л. С. Корекційно-педагогічний супровід навчальної діяльності студентів з порушеннями опорно-рухового апарату. - C. 87-90.
  21. Криворучко І. Я. Сутність та зміст універсальних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 91-95.
  22. Крупа В. В. Обґрунтування компонентів діяльності науково-педагогічного складу ВНЗ у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації. - C. 96-100.
  23. Лозинська Л. Ф. Показники толерантної особистості майбутнього лікаря. - C. 101-104.
  24. Луцький О. Л. Професійне спілкування як складова готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон. - C. 105-109.
  25. Махлай О. М. Психологічні особливості пізнавальної сфери у професійній діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України. - C. 110-114.
  26. Мішеніна Т. М. Відбір навчального матеріалу як один із етапів формування фахової культури майбутніх словесників. - C. 115-118.
  27. Мудра О. М. Психологічні, педагогічні та організаційні умови навчання студентів іншомовного ділового спілкування. - C. 119-122.
  28. Новікова Т. Л. До проблеми формування соціокультурних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. - C. 123-126.
  29. Остапенко С. А. Зміст і сутність соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей як основа їхньої професійно-комунікативної діяльності. - C. 127-130.
  30. Петрушенко О. О., Веленчук Т. Д. Комунікативні аспекти вивчення ділової іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю. - C. 131-136.
  31. Польовик О. В. Результати експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ. - C. 136-139.
  32. Пулим В. О. Особливості застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі вищих військових навчальних закладів. - C. 140-143.
  33. Рябовол Л. Т. Мета та завдання шкільної правової освіти: поняття, сутність, структура. - C. 144-148.
  34. Семенова О. О. Організаторська діяльність як засіб формування функціональної компетентності майбутнього педагога. - C. 149-151.
  35. Слесик К. М. Моральна самосвідомість і моральна поведінка у структурі процесу формування етичної культури учнів. - C. 152-155.
  36. Стиліану Х. І. Комунікативні ситуації як засіб формування культури мовлення старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів. - C. 156-160.
  37. Теклюк Г. П. Роль сучасної сім’ї у вихованні дітей підліткового віку у Великій Британії. - C. 161-164.
  38. Тихолаз С. І. Контекстний підхід до організації навчального процесу як умова розвитку професійної спрямованості студентів медичного університету. - C. 165-169.
  39. Товканець Г. В. Корпоративна культура вищого навчального закладу та її роль у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів у Чехії. - C. 170-174.
  40. Фурман Т. Ю. Результати аналізу сучасного стану сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва. - C. 175-178.
  41. Чайковський М. Є. Структурно-логічне моделювання соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації. - C. 179-182.
  42. Яворська І. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації дозвілля учнівської молоді. - C. 183-187.
  43. Відомості про авторів. - C. 210-212.

   

  2012      № 5

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Антонець В. Ф. Комунікативні особливості діяльності спортсмена. - C. 7-10.
  4. Бонар Й. Роль дидактичних завдань у розвитку дітей молодшого шкільного віку. - C. 11-15.
  5. Бондар Н. Д. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму. - C. 16-19.
  6. Брижатий Є. І. Порівняльний аналіз формування професійної готовності офіцерів в арміях провідних країн світу. - C. 20-25.
  7. Бучинська Т. В., Шумська С. Є. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів засобом соціально-психологічного тренінгу. - C. 26-28.
  8. Василенко О. М. Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації. - C. 29-33.
  9. Галатир І. А. Психолого-педагогічні особливості явища соціального сирітства. - C. 34-38.
  10. Галімов А. В. Щодо змісту естетичного виховання особистості. - C. 39-42.
  11. Гапченко О. В. Просвітницька діяльність українських гуманістів як чинник формування стилю життя особистості в період культурно-національного відродження XVI-XVII ст.. - C. 43-47.
  12. Голова Н. І. Шляхи та засоби соціальної реабілітації дітей та молоді з обмеженими можливостями: від ізоляції до інтеграції. - C. 48-52.
  13. Гомонюк О. М. Основні підходи до визначення поняття "педагогічна культура". - C. 53-57.
  14. Давидун М. А. Практика соціально-педагогічної роботи щодо профілактики деструктивних релігійних впливів у молодіжному середовищі. - C. 58-60.
  15. Дзяна О. С. Емпіричне вивчення особливостей сформованості конфліктологічної культури майбутнього фахівця сфери обслуговування. - C. 61-63.
  16. Добуш Ю. В. Хорова творчість А. Веделя в контексті сучасного процесу едукації. - C. 64-68.
  17. Дяков С. І. Методика проведення занять із бойового злагодження підрозділів інженерних військ. - C. 69-71.
  18. Ігнатовська Р. В. Роль краєзнавчої роботи у громадянському вихованні курсантів. - C. 72-75.
  19. Іщенко Д. В., Грязнов І. О. Теоретичні основи формування естетичної складової професійної підготовки курсантів-прикордонників. - C. 76-80.
  20. Кобилянська І. В. Ретроспективний аналіз організації профільного навчання у старшій школі Іспанії. - C. 81-85.
  21. Костенко Н. І. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей. - C. 86-89.
  22. Кошолап О. Ф. Політичні передумови розвитку освіти на Поділлі в пореформений період. - C. 90-94.
  23. Кравчина Т. В. Методологічні засади емпіричного дослідження процесу сприйняття іншомовного наукового тексту. - C. 95-99.
  24. Кравчук Л. І. Теоретичні засади формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників. - C. 100-103.
  25. Криворучко І. Я. Сутність та зміст універсальних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 104-108.
  26. Курняк Л. М., Курняк О. А. Екологічне виховання студентів ВНЗ. - C. 109-114.
  27. Кустинський О. В. Експериментальна перевірка моделі спеціальної підготовки майбутніх офіцерів запасу. - C. 115-120.
  28. Лисак Г. О., Король С. В. Переваги застосування активних методів навчання у процесі підготовки викладачів ВНЗ до контрольно-оцінювальної діяльності. - C. 121-124.
  29. Лисюк І. В. Формування конгруентної особистості підлітків у міжособистісних відносинах. - C. 125-130.
  30. Луцький О. Л. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо розвитку управлінської компетентності офіцерів управління органу охорони державного кордону. - C. 131-134.
  31. Маслій О. М. Особливості підготовки майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики. - C. 135-138.
  32. Міщик Л. І. Інклюзивна освіта як умова соціалізації дітей-інвалідів у процесі навчання. - C. 139-142.
  33. Москалюк О. І. Особливості формування педагогічних понять у студентів спеціальності "Соціальна педагогіка". - C. 143-146.
  34. Мудра О. М. Контроль та оцінювання рівня іншомовного ділового спілкування студентів економічних спеціальностей. - C. 147-149.
  35. Неклюєнко О. В. Динаміка емоційних проявів як механізм адаптації першокурсників з особливими потребами до навчання. - C. 150-155.
  36. Ніцевич І. П. Динаміка лідерства в студентській навчальній групі. - C. 156-158.
  37. Орловська О. В. Толерантність та її сутнісні характеристики. - C. 159-163.
  38. Петльована Л. Л. Аналіз основних напрямів удосконалення професійної освіти у вищих навчальних закладах. - C. 164-168.
  39. Польовик О. В. Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ. - C. 169-173.
  40. Садовець О. В. Активізація участі учнів старших класів загальноосвітніх шкіл у процесі навчання. - C. 174-178.
  41. Сидорченко К. М. Характеристика кореляційних зв’язків між соматотипом та фізичним здоров’ям у дітей загальноосвітніх навчальних закладів. - C. 179-182.
  42. Служинська Л. Б. Акмеологічний підхід у процесі формування готовності у майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації. - C. 183-187.
  43. Солтик О. О., Флерчук В. В. Формування концептуальної моделі викладача з фізичного виховання на основі базової освіти та професійної діяльності. - C. 188-191.
  44. Теклюк Г. П. Зміст сімейного виховання дітей підліткового віку у Великій Британії. - C. 192-194.
  45. Тернопільська В. І. Особливості педагогічного діагностування соціально-комунікативної культури у студентів. - C. 195-199.
  46. Тисячна Ю. О. Соціально-психологічна характеристика суїцидальної поведінки серед дітей та підлітків. - C. 200-204.
  47. Торічний О. В. Методика організації неперервності професійної освіти майбутніх офіцерів-прикордонників для вдосконалення військово-спеціальної компетентності. - C. 205-210.
  48. Харук Т. Я. Становлення закладів соціального виховання в Україні: історичний аспект. - C. 211-214.
  49. Чайковський М. Є., Соловей Т. В. Сучасний стан підготовки соціальних працівників до роботи з дітьми і молоддю з особливими потребами. - C. 215-219.
  50. Шаран Р. В. Провідні тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні. - C. 220-224.
  51. Шевчук І. В. Особливості виховання студентів академічної групи у вищих економічних навчальних закладах у процесі вивчення іноземної мови. - C. 225-228.
  52. Янковець А. В. Використання комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 229-232.

   

  2012        № 6

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Альміз I. О. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності людей похилого віку як реалізація принципу активності. - C. 7-9.
  4. Багрій В. Н. Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів. - C. 10-14.
  5. Балалаєва О. Ю. Викладання латини у дзеркалі професійної лінгводидактики. - C. 15-19.
  6. Бец Ю. І. Роль та місце психолого-педагогічних тренінгових програм у формуванні національної свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 20-24.
  7. Браніцька Т. Р. Загальна характеристика фахівця соціономічної професії. - C. 25-28.
  8. Вакулик І. І. До проблеми формування латиномовної компетентності студентів у вищах на сучасному етапі. - C. 29-32.
  9. Варгата О. В. Управління естетичним вихованням учнів як проблема педагогічної науки. - C. 33-34.
  10. Виноградська М. П. Тренінг розвитку креативності як метод роботи практичного психолога. - C. 35-38.
  11. Войнаровська Н. В. Формування перекладацьких умінь у майбутніх фахівців туризму в процесі вивчення сучасних іноземних мов. - C. 39-41.
  12. Гомонюк О. М. Професійно-педагогічна культура майбутнього соціального педагога як синтез професійних компетентностей. - C. 42-45.
  13. Гушулей Й. М., Калушка В. П., Гаврищук І. В. Формування графічних умінь учнівської молоді засобами інформаційних технологій. - C. 46-50.
  14. Дем’янюк Ю. А. Формування професійної компетентності військовослужбовців Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ на засадах інтерактивного навчання. - C. 51-54.
  15. Долинський Є. В. Посилення мотивації майбутніх перекладачів до професійного зростання засобами інформаційних технологій. - C. 55-58.
  16. Дудікова Л. В. Сучасні підходи викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях вищих навчальних закладів. - C. 59-61.
  17. Козаченко С. М. Ціннісно-смислова компетентність як складова готовності майбутніх учителів до професійної діяльності. - C. 62-66.
  18. Костенко Н. І. Специфіка іншомовної підготовки студентів ВНЗ економічного профілю. - C. 67-70.
  19. Кравчина Т. В. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх учителів англійської мови. - C. 71-74.
  20. Кравчук Л. С. Розумова працездатність протягом навчального дня – необхідна передумова професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів. - C. 75-77.
  21. Криворучко І. Я. Організація, зміст і методика дослідно-експериментальної роботи з розвитку універсальних компетенцій у майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 78-82.
  22. Крупа В. В. Аналіз стану проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації у педагогічній теорії та практиці. - C. 83-86.
  23. Курняк Л. М., Курняк О. А. Безпека людини – невід’ємна складова характеристики стратегічного напряму розвитку людства. - C. 87-91.
  24. Левицька Н. В. Зміст та пріоритети професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини. - C. 92-95.
  25. Макогончук Н. В. Сутність, зміст та структура громадянської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 96-100.
  26. Мартинюк О. В. Роль фахових об’єднань у професійному становленні фахівців з іноземної мови: досвід США. - C. 101-104.
  27. Неклюєнко Т. В. Економічна психологія: аналіз зарубіжних досліджень. - C. 105-109.
  28. Новікова Т. Л. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування соціокультурних цінностей у майбутніх офіцерів-прикордонників при викладанні гуманітарних дисциплін. - C. 110-113.
  29. Орловська О. В. Формування граматичних навичок у студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення практичної граматики англійської мови. - C. 114-117.
  30. Петльована Л. Л. Комунікативний тренінг як форма організації професійно-орієнтованого іншомовного навчання майбутніх фахівців у галузі економіки. - C. 118-121.
  31. Польовик О. В. Практичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо покращення соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу. - C. 122-126.
  32. Полюк В. С. Формування мотивації у процесі професійної підготовки персоналу прикордонного відомства. - C. 127-130.
  33. Полюк Н. М. Динаміка формування професійно важливих якостей майбутніх психологів. - C. 131-135.
  34. Попелюшко Р. П. Мотивація як засіб саморозвитку й самореалізації особистості педагога. - C. 136-140.
  35. Порхун І. В. Педагогічні умови формування правової компетентності у військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону України. - C. 141-145.
  36. Прохоров А. С. Психологічні особливості прояву альтруїзму-егоїзму особистості. - C. 146-149.
  37. Пушкар Т. П. Актуальні питання впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти в сучасній Україні. - C. 150-153.
  38. Слесик К. М. Післядипломна підготовка педагога до роботи з формування етичної культури учнів основної школи у процесі навчання гуманітарних предметів. - C. 154-157.
  39. Теклюк Г. П. Вплив неблагополучних сімей на формування девіантної поведінки дітей підліткового віку у Великій Британії. - C. 158-161.
  40. Філатенко І. О. Результати дослідження формування оптимальної самооцінки молодших школярів. - C. 162-167.
  41. Хмуринська Т. О. Особливості формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів. - C. 169-172.
  42. Хоронжевський Л. Є. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями загальноосвітньої школи засобами позашкільної практики. - C. 173-178.
  43. Чернуха Н. М. Категорія соціально-педагогічної підтримки: теорія і практика. - C. 179-182.
  44. Шеремет А. М. Зарубіжні теорії розвитку особистості дитини раннього віку. - C. 183-187.
  45. Штифурак В. Є. Основні напрями соціально-педагогічної роботи з молоддю у Німеччині. - C. 188-192.
  46. Яворська І. О. Сутність та структура поняття "готовність" майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів загальної середньої школи. - C. 193-195.
  47. Якубова Л. А. Особливості формування статевої культури підлітків. - C. 196-200.
  48. Ярушак М. Обрядовість і ритуально-світоглядні засади виховання дівчинки в українській родині. - C. 201-204.

   

  2013        № 7

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Артеменко І. Е. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціальної роботи. - C. 7-10.
  4. Бабій Р. О. Аналіз підходів до визначення понять "медіаосвіта", "медіаграмотність", "медіапедагогіка". - C. 11-14.
  5. Багрій В. Н. Оптимізація розвитку морально-гуманістичних якостей майбутнього соціального педагога. - C. 15-19.
  6. Балашова Ю. B. Корпоративна культура як складова професійно-особистісної характеристики майбутнього офіцера-прикордонника. - C. 20-23.
  7. Баранюк В. В. Сутнісна характеристика професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи. - C. 24-28.
  8. Білоус О. А., Кравченко Ю. А., Одарченко Н. І. Форми навчальної діяльності студентів на заняттях при вивченні математичних дисциплін у сучасних умовах. - C. 29-33.
  9. Блажієвська С. С., Волчелюк Ю. І. Особливості соціальної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі. - C. 34-37.
  10. Брижатий Є. І. Мотиви та мотивація у професійні діяльності майбутнього офіцера. - C. 38-41.
  11. Бурдаш М. В. Проблеми сформованості соціально-економічної компетентності студентів вищого навчального закладу. - C. 42-46.
  12. Васіна Л. С. Формування професійної компетентності – пріоритетне завдання реформування освіти. - C. 47-50.
  13. Віннікова Л. В. Проблеми надання соціальної допомоги біженцям в Україні і Великій Британії. - C. 51-53.
  14. Войціх І. В. Емоційна компетентність майбутніх психологів як педагогічне явище. - C. 54-58.
  15. Гапонова В. М., Карпушина М. Г. Педагогічні аспекти розвитку вмінь розв’язування проблемні ситуації. - C. 59-63.
  16. Гомонюк О. М. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів. - C. 64-68.
  17. Грабчак О. В. Планування робочого часу як вагомий фактор професійного успіху. - C. 69-72.
  18. Гриців В. Б. Педагогічні умови формування професійно-етичної компетентності у майбутніх фахівців банківської справи у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. - C. 73-77.
  19. Дітковська Л. А. Інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці соціальних працівників. - C. 78-81.
  20. Долинський Є. В. Можливості використання навчального середовища Moodle при вивченні іноземної мов та перекладу. - C. 82-85.
  21. Дунець Л. М. Форми і методи профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі. - C. 86-88.
  22. Єгорова В. В. Сучасні педагогічні технології як засіб розвитку компетентностей науково-педагогічних працівників (на прикладів викладачів іноземних мов ВНЗ). - C. 89-92.
  23. Заїка О. П. Основні проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до діяльності в полікультурному середовищі. - C. 93-96.
  24. Ігнатовська Р. В. Педагогічні умови формування у курсантів готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури. - C. 97-101 .
  25. Камінська А. В., Волинець Н. В. Формування комунікативних вмінь менеджера. - C. 102-106.
  26. Кошолап О. Ф. Діяльність громадських організацій по розвитку освіти на території Поділля на початку ХХ ст.. - C. 107-111.
  27. Кравець Р. А. Культурна компетентність та міжкультурна комунікація у професійній підготовці майбутніх аграрників. - C. 112-115.
  28. Кравчук В. В. Самостійна робота, як невід’ємний та безперервний фактор професійної підготовки майбутніх фахівців - прикордонників. - C. 116-118.
  29. Кравчук С. Й. Правове регулювання підприємницької діяльності молоді: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення. - C. 119-121.
  30. Крисько В. Л., Чайковський М. Є. Особливості негативного ставлення до людей з особливими потребами в Україні. - C. 122-125.
  31. Крупа В. В. Зміст та значення медичної реабілітації у загальній підготовці фахівця з фізичної реабілітації. - C. 126-130.
  32. Кучинська І. О. Становлення ідей громадянського виховання у контексті історико-виховної ситуації другої половини ХІХ століття. - C. 131-133.
  33. Лісова Т. В., Деркач М. В. Мотиваційний аспект професійної соціалізації майбутніх фахівців-психологів. - C. 134-139.
  34. Маслій О. М. Особливості створення сучасного інформаційного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі. - C. 140-144.
  35. Матвійчук Т. В. Основні напрямки дослідження творчих здібностей у психології та педагогіці. - C. 145-150.
  36. Мелащенко М. В. Сучасні підходи до іншомовної професійної підготовки фахівців юридичного профілю. - C. 151-154.
  37. Мирошніченко Н. О. Професійно спрямована підготовка волонтерів до соціально-педагогічного інтегрування молодих інвалідів у соціальне середовище. - C. 155-158.
  38. Мозолев О. М. Розвиток мотивації до занять фізичною культурою у студентів спеціальних медичних груп. - C. 159-162.
  39. Нагорічна О. С. Сучасні тренінгові технології у підвищенні кваліфікації працівників митних органів. - C. 163-166.
  40. Овод Ю. В. Особливості професійної діяльності соціального працівника в системі соціального забезпечення. - C. 167-170.
  41. Паламарчук В. В. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів правоохоронних органів як нагальна потреба сьогодення. - C. 171-174.
  42. Пасічник О. С. Вітчизняний досвід організації профільного диференціювання змісту шкільної іншомовної освіти. - C. 175-178.
  43. Пасічніченко С. В. Напрями державної соціальної політики щодо реформування освітньої сфери людей з інвалідністю. - C. 179-184.
  44. Полюк В. С. Інтегративна модель професійної готовності майбутніх офіцерів. - C. 185-188.
  45. Поплавська О. А. Дистанційна технологія підготовки фахівців як новітня форма організації процесу навчання. - C. 189-193.
  46. Потапкіна Л. В. Суть та ознаки інноваційної діяльності економіста і роль освіти в цьому процесі. - C. 194-198.
  47. Примак В. П. Особливості підготовки поліцейських кадрів країн Євросоюзу в другій половині XX – початку XXI століття. - C. 199-202.
  48. Рудніцька К. В. Завдання професійної освіти щодо формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю. - C. 203-206.
  49. Савельчук І. Б. Інноваційний підхід до організації практики студентів за спеціальністю"соціальна робота". - C. 207-210.
  50. Ситник Н. І. Особливості співробітництва канадського коледжу імені Грента Мак Юена з українськими освітянами. - C. 211-215.
  51. Собко В. Г. Деталізація моделі розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор. - C. 216-219.
  52. Соловей Т. В., Чайковський М. Є. Змістовні компоненти професійної компетентності соціального працівника інклюзивного закладу освіти. - C. 220-224.
  53. Стрельчук Я. В. Використання Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах. - C. 225-229.
  54. Шаран Р. В. Формування it-компетентності студентів гуманітарного профілю за допомогою технології Microsoft Lync. - C. 230-234.
  55. Штифурак А. В. Науково-практичні витоки та особливості упровадження різних типів імерсійних програм. - C. 235-238.
  56. Анотації. - C. 239-245.
  57. Аннотации. - C. 246-252.
  58. Annotation. - C. 253-271.
  59. Відомості про авторів. - C. 272-274.
  60. Вимоги до оформлення статей. - C. 275-276.

   

  2013       № 8

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Антонова З. О. Роль рекламної діяльності в економіці, психології та культурі. - C. 7-10.
  4. Балендр А. В. Особливості системи оцінювання якості роботи персоналу прикордонної служби Угорщини. - C. 11-15.
  5. Бачинська С. В., Волинець Н. В. Теоретичні засади психологічних особливостей спілкування. - C. 16-22.
  6. Вакуленко В. М. Культурно-виховна роль книги в інформаційному середовищі. - C. 23-27.
  7. Гайдамашко І. А. Технології профілактики третирування у шкільному середовищі. - C. 28-32.
  8. Галатир І. А. Проблеми міжособистісної взаємодії соціальних сиріт у процесі виховання. - C. 33-38.
  9. Галімов А. В., Репіло Ю. Є., Шевченко О. М. Підходи до розподілу навчального часу дисциплін за видами занять. - C. 39-42.
  10. Гомонюк О. М., Якубовська Л. П. Особливості підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери у Великій Британії. - C. 43-48.
  11. Горбатько К. М. Зміст і методика організації дослідного експерименту з формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 49-54.
  12. Грабчак О. В. Засоби соціального проектування як один з напрямів формування потреби у професійній самореалізації студентів. - C. 55-58.
  13. Гриців В. Б. Особливості змісту і структури професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи. - C. 59-64.
  14. Давиденко Г. В. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Італії. - C. 65-70.
  15. Данченко О. М. Соціально-педагогічна підтримка безробітної молоді в сфері соціальної роботи в Україні. - C. 71-77.
  16. Дітковська Л. А. Місце інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності соціальних працівників. - C. 78-82.
  17. Жук О. І. Професійна підготовка інженерів у США: традиції та інновації. - C. 83-87.
  18. Кирилюк В. В. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо використання на заняттях із дисциплін гуманітарного циклу інтерактивних технологій. - C. 88-91.
  19. Ковальчук І. В. Становлення української школи на Буковині у 1940–1960 рр.. - C. 92-95.
  20. Ковш О. С. Особливості розвитку управлінської компетентності керівника загальноосвітньої школи. - C. 96-101.
  21. Комар Т. В. Методологія проектної діяльності: теоретичний аспект. - C. 102-107.
  22. Костенко Н. І. Ретроспективний аналіз становлення сімейного виховання в зарубіжній педагогіці. - C. 108-112.
  23. Кравець І. Л. Школа для дитини. - C. 113-118.
  24. Крупа В. В. Методичні рекомендації щодо формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації. - C. 119-123.
  25. Левицька Т. Л. Роль сім’ї у віктимізації дітей як психолого-педагогічна проблема. - C. 124-127.
  26. Маранчак Р. С., Василенко О. М. Інклюзивна освіта як одна із умов соціальної адаптації дітей з особливими потребами. - C. 128-132.
  27. Маріонда І. І. Модель професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами. - C. 133-137.
  28. Мартинів О. М. Використання нормативно-правового забезпечення у підготовці до здорового способу життя майбутніх економістів. - C. 138-142.
  29. Матвійчук Т. В. Проблема формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін. - C. 143-147.
  30. Мисловська М. С., Волинець Н. В. Особливості формування психологічної готовності молоді до подружніх взаємовідносин. - C. 148-152.
  31. Михайлова Л. І. Економічні детермінанти соціального виключення окремих категорій населення в українському суспільстві. - C. 153-156.
  32. Москалюк О. І. Ефективність упровадження активних методів навчання у підготовку магістрів-соціальних педагогів. - C. 157-161.
  33. Мотозюк Л. М. Психологічні аспекти ухвалення управлінських рішень у конфліктних ситуаціях. - C. 162-165.
  34. Нагачевська О. О. Залучення художніх творів письменників США до процесу формування соціокультурної компетенції студентів філологічних спеціальностей. - C. 167-171.
  35. Овод Ю. В. Мотивація у професійному виборі соціального педагога. - C. 172-175.
  36. Оліх С. М., Матвійчук Т. В. Особливості мотивації студентської молоді до волонтерської діяльності. - C. 176-180.
  37. Онишко О. Г. Організація активної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформатики. - C. 181-186.
  38. Павлюк Є. О. Концепція підготовки майбутніх тренерів-викладачів у вищих навчальних закладах. - C. 187-193.
  39. Поліщук В. А. Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів із формування здорового способу життя у школярів: соціально-педагогічний аспект. - C. 194-197.
  40. Поліщук Ю. Й. Залучення молодіжних громадських об’єднань до роботи з профілактики наркоманії серед підлітків. - C. 198-202.
  41. Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у контексті неперервної освіти. - C. 203-205.
  42. Пономаренко Г. О. З досвіду формування морально-естетичної культури молоді в системі освіти. - C. 206-211.
  43. Попелюшко Р. П. Самотність – як проблема соціалізації особистості в суспільстві. - C. 212-216.
  44. Решетник С. М. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України до службової діяльності. - C. 217-223.
  45. Романовська Л. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності та позитивні тенденції такого процесу в Україні. - C. 224-227.
  46. Синюк Н. В. Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання підлітками наркогенних речовин. - C. 228-231.
  47. Сичевський Ю. О. Організація інтерактивного тренінгу як форми підготовки фахівців із питань прикордонного контролю. - C. 232-236.
  48. Торічний О. В. Обґрунтування доцільності впровадження акмеологічних технологій у процес навчання майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 237-242.
  49. Фігура О. В. Результати діяльності викладача фізичної підготовки як інтегративний показник сформованості його професійної компетентності. - C. 243-247.
  50. Філіпчук К. В. Дослідження особливостей управління методичною роботою в загальноосвітньому навчальному закладі. - C. 248-252.
  51. Фурман В. В., Деркач М. В. Проблема мотивації досягнення у психолого-педагогічній теорії. - C. 253-256.
  52. Чернова С. В. Результати експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації. - C. 257-262.
  53. Шеремет А. М. Змістовно-організаційна діяльність соціальних Центрів матері та дитини. - C. 263-267.
  54. Шпичко І. О. Зміст та структура соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. - C. 268-271.
  55. Шукатка О. В. До проблеми формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів. - C. 272-276.
  56. Шумська С. Є., Бучинська Т. В. Використання кейс-методу у професійному навчанні. - C. 277-280.
  57. Якубова Л. А. Соціально-педагогічні умови формування та застосування насильницької поведінки у сім’ї. - C. 281-285.

   

  2014      № 9

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Басс Л. Ю., Волинець Н. В. Гуманістична спрямованість як складова професійної діяльності психолога. - C. 5-10.
  4. Галімов А. В. Дидактичні основи формування професійних компетентностей у водолазів-підривників. - C. 11-16.
  5. Гнатюк Н. І., Василенко О. М. Проблема насильства в сучасній сім’ї: теоретичні аспекти. - C. 17-19.
  6. Григоренко О. П. Науково-педагогічна та організаторська діяльність заслуженого працівника фізичної культури і спорту України професора Є. М. Свіргунця. - C. 20-22.
  7. Дзюба П. М. Методика реалізації принципу наочності в процесі навчання курсантів-прикордонників засобам захисту від зброї масового ураження. - C. 23-26.
  8. Долинський Є. В., Петраш А. І. Можливості використання освітніх інтернет-ресурсів для побудови змісту елективних курсів з іноземної мови. - C. 27-30.
  9. Дутчак Ю. В., Матвійчук В. М. Особливості маркетингу фізкультурно-реабілітаційних послуг. - C. 31-33.
  10. Єгорова В. В. Аналіз, сучасний стан та перспективи розвитку системи методичної роботи ВНЗ як осередку підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. - C. 34-40.
  11. Заблоцька-Сєннікова Н. В. Навчальна дисципліна "Психологічні аспекти управління соціальним закладом" як важлива складова підготовки магістрантів спеціальності "Управління соціальним закладом". - C. 41-43.
  12. Заблоцька-Сєннікова Н. В. Навчальна дисципліна "Психолого-педагогічні засади діяльності вищої школи" як важлива складова підготовки магістрантів спеціальності "Управління навчальним закладом". - C. 44-46.
  13. Кіш Н. В. Інтеграція комунікативно-контекстного та компетентнісного підходів як педагогічна умова формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів. - C. 47-51.
  14. Клімчук В. А., Чайковський М. Є. Впровадження інклюзивного навчання в Україні. - C. 52-55.
  15. Кравець І. Л. Стан діяльності альтернативної освіти у Польщі. - C. 56-61.
  16. Кравчина Т. В. Інтерпретація та розуміння іншомовного наукового тексту. - C. 62-67.
  17. Кравчук Л. С. Реалізація принципу наступності під час вивчення біології. - C. 68-72.
  18. Лєонова Ю. В., Василенко О. М. Сімейні конфлікти як чинник впливу на соціалізацію дитини дошкільного віку. - C. 73-78.
  19. Матвійчук В. М. Результати дослідження мотиваційного компоненту професійної готовності майбутніх фізичних реабілітологів до діяльності з особами з інвалідністю. - C. 79-81.
  20. Матвійчук Т. В. Особливості професійної підготовки соціальних працівників: регіональний аспект. - C. 82-86.
  21. Мешко Г. М. Готовність до збереження і зміцнення професійного здоров’я як узагальнений результат здоров’яформувальної педагогічної освіти. - C. 87-93.
  22. Мозолев О. М. Теоретичний аналіз проблеми формування потреби до фізичного самовдосконалення. - C. 94-98.
  23. Пасічник О. О. Комунікативна складова навчального тренінгу як засобу професійної підготовки студентів соціальної сфери. - C. 99-103.
  24. Полюк В. С. Рівні інтеграційних процесів у системі вищої військової освіти. - C. 104-108.
  25. Попелюшко Р. П. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в інклюзивному навчанні. - C. 109-113.
  26. Синюк Н. В. Профілактика адиктивної поведінки як сфера професійної діяльності майбутнього соціального педагога. - C. 114-118.
  27. Собко В. Г. Результати експериментального дослідження розвитку професійної компетентності офіцерів із застосуванням ділових ігор. - C. 119-124.
  28. Фрадинська А. П. Психологічні особливості розвитку особистості молодшого школяра. - C. 125-128.
  29. Чайковський М. Є. Можливості стимуляції інклюзивного розвитку ВНЗ з використанням матеріалів "Індексу інклюзії". - C. 129-132.
  30. Чередніченко О. В., Деркач М. В. Соціально-психологічна єдність малої групи з зовнішнім статусом. - C. 133-135.
  31. Шаваріна О. П., Кондратюк С. М. Засоби запобігання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі. - C. 136-141.
  32. Інформація для авторів. - C. 142-143.

   

  2015      № 10

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Василенко О. М., Троян Р. В. Нормативно-правові засади державної політики з питань захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. - C. 5-7.
  4. Галовський Б. В. Особливості виховання гуманістичних цінностей у студентської молоді. - C. 8-10.
  5. Горобець Н. С. Готовність майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності. - C. 11-13.
  6. Гриньков С. О. Сучасні тенденції волонтерського руху в Україні. - C. 14-16.
  7. Грунська О. В. Методи формування соціально-адекватної поведінки дітей молодшого шкільного віку як інструментарій соціального педагога. - C. 17-20.
  8. Данченко О. М., Церклевич В. С. Можливості використання німецького досвіду у допрофесійній підготовці майбутніх фахівців. - C. 21-24.
  9. Ігнатенко К. В. Особливості оцінки потреб прийомних сімей у процесі соціального супроводу. - C. 25-28.
  10. Клочан Ю. В. Професійно-педагогічне спілкування соціального педагога. - C. 29-32.
  11. Коваль Н. І. Методика вивчення громадянської вихованості старшокласників допоміжних шкіл. - C. 33-38.
  12. Кошура А. В. Показники та рівень розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах Польщі. - C. 39-43.
  13. Кравчук Л. С. Здоров'язберігаючі технології – провідна умова навчальної діяльності студентів. - C. 44-47.
  14. Курняк Л. М. Екологічна культура: поняття та формування. - C. 48-51.
  15. Нечепорук М. В. Соціально-психологічне дослідження емоційної сфери безробітних . - C. 52-55.
  16. Островська Н. О. Усвідомлене батьківство молоді як основа гармонійного розвитку дитини в сім'ї. - C. 56-58.
  17. Радько П. Г. Роль історії в осмисленні національних традицій та гуманізації освіти у розумінні поглядів Михайла Грушевського. - C. 59-62.
  18. Сьомкіна І. С. Особливості сімейної соціалізації в сучасних умовах. - C. 63-65.
  19. Фрадинська А. П., Лазаревська Ю. В. Казкотерапія, як засіб психокорекції емоційної сфери молодших школярів. - C. 66-68.
  20. Чайковський М. Є. Інтеграція та інклюзія молоді з особливими потребами:соціально-педагогічна складова. - C. 69- 73.
  21. Шевчук О. О. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України. - C. 74-76.
  22. Якименко С. І. Дитиноцентризм як своєрідний світогляд щодо виховання дитини. - C. 77-81.
  23. Анотації. - C. 82-84.
  24. Аннотации. - C. 85-88.
  25. Anotation. - C. 89-91.
  26. Відомості про авторів. - C. 92-93.

   

  2015      № 11

   1. Титул.
   2. Зміст.

  Актуальні проблеми навчально-виховного процесу закладів освіти

  1. Казанжи І. В. Виховання толерантної поведінки учнів початкової школи. - C. 7-10.
  2. Маліновська Н. В. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору. - C. 11-14.
  3. Романюк А. А. Викладання облікових дисциплін в умовах застосування сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій. - C. 15-17.
  4. Шуляр В. І. Основні категорії сучасного уроку української літератури. - C. 18-23.
  5. Якименко С. І. Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у науковому доробку В. О. Сухомлинського. - C. 24-26.

  Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

  1. Білик О. М. Роль української культури у процесі соціалізації іноземних студентів у освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу. - C. 27-31.
  2. Бондар В. С. Особливості формування толерантності майбутніх психологів у вищих навчальних закладах. - C. 32-34.
  3. Войціх І. В. Критерії та рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки. - C. 35-38.
  4. Зайцева М. М., Аніщенко А. П. Підготовка кадрів туристичної індустрії. - C. 39-43.
  5. Юрчук О. І. Особливості професійної підготовки студентів-дошкільників до здійснення рухового режиму дітей дошкільного віку. - C. 44-47.

  Актуальні проблеми навчання та виховання дітей і молоді в інклюзивному освітньому середовищі

  1. Дідковська Л. А. Інформаціно-комунікаційні технології у системі соціальної адаптації осіб із обмеженими можливостями. - C. 48-51.
  2. Дражниця С. А., Неклюєнко Т. В. Значення індивідуального стилю спілкування і засоби підвищення комунікативності викладача ВНЗ в інтегрованих групах. - C. 52-54.
  3. Омельченко С. О. Інтеграція студентів з обмеженими можливостями в інклюзивне освітнє середовище вищого навчального закладу. - C. 55-58.
  4. Польовик О. В. Досвід соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в інтегрованих та інклюзивних загальноосвітніх школах м. Хмельницького. - C. 59-62.
  5. Савчук О. І. Особливості професійної підготовки студентів з вадами слуху під час вивчення дисциплін циклу природничо-наукової підготовки. - C. 63-65.
  6. Чайковський М. Є. Аналіз ефективності педагогічних технологій соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами у ВНЗ. - C. 66-70.

  Актуальні питання соціальної роботи та соціальної педагогіки

  1. Ігнатенко К. В. Прив’язаність в контексті оцінки потреб дітей-сиріт. - C. 71-74.
  2. Клочан Ю. В. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки учнівської молоді: сутність, методи, форми. - C. 75-79.
  3. Константінова С. В., Константінов С. А. Динаміка формування ціннісних орієнтацій студентської молоді України. - C. 80-84.
  4. Корабльова О. О. Результати дослідження окремих аспектів профілактики мобінгу в малих групах школярів у загальноосвітній школі. - C. 85-88.
  5. Михайліченко Ю. В. До питання про теоретичні основи найпоширеніших моделей соціально-педагогічного захисту дітей від жорстокого поводження в сім’ї. - C. 89-92.
  6. Островська Н. О. Концептуальні положення розробки соціально-педагогічної технології формування усвідомленого батьківства молоді. - C. 93-97.
  7. Рижанова А. О. Соціально-педагогічне сприяння сучасним інтеграційним процесам України та вдосконалення професійної підготовки відповідних фахівців. - C. 98-101.
  8. Сьомкіна І. С. Соціально-педагогічна робота з сім`ями вимушених переселенців: стан та перспективи. - C. 102--105.

  Психолого-педагогічні аспекти формування особистості

  1. Волинець Н. В., Щирань С. В. Психологічний вплив реклами на поведінку споживача. - C. 106-109.
  2. Калмикова Л. В. Психологічні особливості проявів тривожності у осіб з дислалією. - C. 110-114.
  3. Кондратюк С. М. Сердечна Л. А. Теоретичне обґрунтування механізмів психологічного захисту особистості. - C. 115-118.
  4. Левицька Л. В., Поворознюк Т. Є. Окремі аспекти психологічної готовності до професійної діяльності фахівців соціономічних професій. - C. 119-122.
  5. Фрадинська А. П. , Корж В. В. Соціально-психологічні чинники духовного зростання особистості в юнацькому віці. - C. 123-126.
  6. Фрадинська А. П. Кузик Н. -М. М. Психологічні особливості розвитку професійних компетенцій педагогів. - C. 127-130.

  Актуальні питання підготовки фахівців фізичного виховання та здоров’я людини

  1. Ізбаш Л. М. Структура та компоненти культури здоров’я особистості. - C. 131-135.
  2. Кравчук Л. С., Матвійчук В. М. Фізіологія руху – провідна умова ефективності розумової працездатності студентів у навчальній діяльності. - C. 136-139.
  3. Мозолев О. М., Кошура А. В. Розвиток фізичного виховання в системі вищої освіти Польщі на рубежі ХХ – ХХІ сторіччя. - C. 140-143.
  4. Файдевич В. В. Технологія конструювання модульного навчання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів. - C. 144-147.
  5. Анотації. - C. 148-153.
  6. Annotation. - C. 154-159.
  7. Відомості про авторів. - C. 160-162.

   
   

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Znpkhist

   

  Засновник: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  Рік заснування: 2009

  Галузь наук: педагогічні

  Мова видання: українська

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15618-4090Р

  Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова 1-05/8 від 22.12.2010

   

  Головний редактор: Чайковський Михайло Євгенович, кандидат педагогічних наук

  Заступник головного редактора: Галімов Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук

  Відповідальний секретар: Будник Сергій Михайлович, кандидат психологічних наук

   

  Члени редколегії: Сметанський М.І., д-р пед. наук;

  Дем’янчук О.Н., д-р пед. наук;

  Матвійчук Т.В., канд. психол. наук;

  Кудінов Ю.В., канд. пед. наук;

  Василенко О.М., канд. пед. наук;

  Кокодій Ю.В., канд. пед. Наук

   

  Контакти: відділ наукової роботи

  вул. Толбухіна, 2a, Хмельницький, Україна, 29009

  Тел.: (0382) 70-45-56 (науковий відділ)

  Факс: (0382) 70-45-56

  E-mail: hist.km.nauka@mail.ru

   

  Фаховий збірник інституту (Хмельницький інститут соціальних технологій, 3 березня 2018 року)

  Інформаційний лист щодо подання статей до 10 і 11 числа Збірника наукових праць

  Інформаційний лист щодо подання статей до Збірника наукових праць 2016 року

   

  Запрошення до публікації у Фаховому збірнику інституту
  Наукові заходи
  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УНІВЕРСИТЕТУ „УКРАЇНА”
  Підрозділ: Хмельницький інститут соціальних технологій