Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Міжнародний вектор

  ЗНАЮТЬ НАС ПО ВСЬОМУ СВІТУ

   

  10 років тому в українському освітньому просторі з'явився університет із символічною назвою «Україна». Нині — це один із найбільших вищих навчальних закладів Європи, в якому навчається понад 47 тисяч студентів. За цей короткий час новостворений університет динамічно пройшов шлях до вищого навчального закладу IV рівня акредитації, отримав право на підготовку аспірантів і заклав підвалини для формування власних наукових шкіл, без яких у сучасних умовах годі й сподіватися на визнання вітчизняного та міжнародного освітньо-наукового співтовариства.

  І це — зрозуміло, оскільки інтенсивність розвитку науки та освіти сьогодні настільки стрімка, що будь-який вищий навчальний заклад не може успішно розвиватися, обмежуючись лише працею у власних стінах.

  Приблизно стільки ж років тому в Європі було започатковано Болонський процес, першочерговим завданням якого є створення умов для мобільності студентів та викладачів. Не ідеалізуючи цей процес як такий, ми все-таки повинні визнати, що вимоги світового ринку праці постійно підвищуються і кожен фахівець повинен встигати за цими змінами.

  Саме тому інтеграція у світовий науковий та освітній простір, зокрема в європейський, є пріоритетним завданням кожного вищого навчального закладу України, що прагне до постійного вдосконалення.

  І хоча українську систему освіти шанують за межами нашої країни і досить часто не лише діляться своїми досягненнями з нами, а й навчаються у нас, проблема освіти (і вищої освіти — зокрема) в Україні є досить гострою і такою, що потребує негайного вирішення на державному рівні.

  Адже трапляється й таке, що українські дипломи не мають попиту не лише за кордоном, але й у межах країни, оскільки рівень знань випускника, який ще п'ять років тому задовольняв роботодавця, сьогодні вже може бути недостатнім.

  Ринок праці в сучасних умовах випереджає розвиток освіти, і як наслідок — велика кількість людей працює не за спеціальністю, а то й узагалі не має роботи. У цьому зв'язку ми вбачаємо головне завдання Університету «Україна» у забезпеченні наших громадян у всіх регіонах країни вищою освітою європейського стандарту, а після закінчення — робочими місцями.

  Саме тому науково-педагогічний колектив університету активно рухається в напрямку розширення географії міжнародних зв'язків із навчальними закладами, міжнародними фондами, громадськими організаціями країн Європи, Азії, США, Канади та Японії. Співробітництво університету в науково-освітній сфері із зарубіжними фахівцями дозволяє йому інтегруватися в європейський, світовий освітній і науковий простір, налагодити взаємовигідні зв'язки і в такий спосіб піднятися на якісно новий рівень власного розвитку.

  Наприклад, яскравою подією у розвитку міжнародних контактів нашого університету стало проведення у травні 2006 р. Церемонії Миру з нагоди надання університету статусу Університету Миру і урочистого підписання Договору про співробітництво між Університетом «Україна» та недержавною громадською організацією «Peace Stars» (Японія). У межах цього заходу було проведено ряд зустрічей із представниками громадських, освітянських, наукових і ділових кіл Японії щодо подальшого співробітництва.

  Упродовж 2005—2006 років налагоджувались ділові зв'язки у рамках спільного проекту з представниками Центру освіти для дорослих (Швеція). Делегація Центру на чолі з директором Е. Ліндберг уже двічі відвідала наш університет. У листопаді 2005 року троє представників Центру були учасниками VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами», а у травні 2006 року — учасниками Міжнародної виставки «Право на радість» для дітей, яким доля кинула виклик. Усі вони, до речі, були присутні і на згаданій вище урочистій Церемонії Миру.

  Однією з «родзинок» у діяльності нашого університету є напрацювання позитивного досвіду і технологій навчання й одночасної соціальної, психологічної та фізичної реабілітації студентів із особливими потребами.

  Ця проблема не є суто національною чи проблемою нашого університету. У США, як і в усіх розвинених європейських країнах, вже давно і серйозно займаються вирішенням потреб людей із обмеженими можливостями. І вони вже багато чого досягли в цьому напрямку. У той час як в Україні ми лише починаємо працювати над цією проблемою.

  Саме в питаннях забезпечення рівних можливостей для здобуття освіти інвалідами та здоровими, бідними та багатими ми бачимо особливий сенс нашої міжнародної співпраці із зарубіжними колегами.

  У цьому зв'язку ми можемо назвати позитивний досвід плідної співпраці наших професорів і викладачів із професором Ш. Равер-Лампман (програма Фулбрайта, США) щодо удосконалення педагогічного супроводу студентів із інвалідністю. За її допомогою було організовано ряд зустрічей із представниками посольства США в Україні, що сприяло отриманню гранту на виконання проекту «Освіта в аспекті прав людини: покращення можливостей працевлаштування студентів із інвалідністю, які навчаються в університеті» від Фонду сприяння демократії посольства США в Україні.

  Під час реалізації цього соціально важливого проекту були проведені тренінги для студентів із інвалідністю з питань розбудови кар'єри та допомоги у працевлаштуванні, продовжено облаштування Центру розвитку кар'єри для студентів із інвалідністю. Результати спільних наукових досліджень були опубліковані в наукових виданнях університету. Ш. Равер-Лампман та Г. Лампман у листопаді 2005 року започаткували дві іменні стипендії для переможців II конкурсу наукових робіт студентів із інвалідністю, що мало дуже позитивний резонанс серед викладачів та студентів.

  Університет активно співпрацює із професором К. Цайнінгером (США), який регулярно виступає з циклом відкритих лекцій для співробітників і студентів університету. Здійснюється регулярний обмін науково-методичними матеріалами з нашими зарубіжними колегами: професором П. Міттлером (Велика Британія), доцентом М. Коні Вейшаар (США), доктором І. Клааусом (Німеччина), а також із Е. Ліндбергом, Б. Лінтоном (Швеція) та іншими відомими викладачами з Європи та Америки.

  Розширюються і зміцнюються міжнародні зв'язки не тільки університету загалом. Наші факультети та кафедри, відокремлені структурні підрозділи в українських регіонах активно налагоджують співробітництво з колегами «по горизонталі». Наприклад, кафедра менеджменту організацій (м. Київ) ефективно співпрацює з інформаційно-аналітичним центром посольства США в Україні. Впродовж 2005—2006 року вона провела низку міжнародних конференцій, зокрема «Інтернет для вчителів», «Маркетинг у США», «Етика бібліотекаря». Здійснюється співробітництво з Програмою Організації Об'єднаних Націй («ПРООН — Україна»).

  Підтримуються ділові зв'язки з Міжнародним жіночим клубом м. Києва (МЖК), завдяки якому університетська бібліотека отримала відеокасети з англійськими фільмами, навчальну і художню літературу англійською мовою. Погодьтеся, для студентів, які навчаються за спеціальностями «Міжнародна інформація» та «Переклад», це становить неабиякий інтерес.

  Особливістю функціонування Університету «Україна» є можливість студентів навчатися не лише в Києві, але й поблизу власної домівки в регіоні. І тут варто відзначити активність наших відокремлених структурних підрозділів у регіонах, які напрацьовують прямі зв'язки із зарубіжними колегами.

  Наприклад, Вінницьким соціально-економічним інститутом укладено ряд договорів про науково-педагогічну співпрацю з Російським державним інститутом відкритої освіти МОН Росії (м. Москва), Інститутом експертизи змісту освіти і духовно-морального виховання (м. Москва), Пензенською технологічною академією Пензенського державного університету (Росія), Московським державним агроінженерним університетом ім. В. Горячкіна. Ряд кафедр інституту, зокрема соціальної роботи, фізичної реабілітації, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін плідно співпрацюють зі своїми колегами з Росії, Білорусії, Чехії, Польщі.

  У відповідності з угодами про співпрацю між Вінницьким соціально-економічним інститутом та Інститутом експертизи змісту освіти і духовно-морального виховання Міністерства освіти Росії (м. Москва) було проведено дві міжнародні науково-практичні конференції «Формування духовно-моральних цінностей та професійного становлення молоді в сучасних соціокультурних умовах» у 2004 і 2005 роках.

  Кіровоградський інститут Університету «Україна» налагодив співробітництво з Міжнародною академією проблем людини в авіації та космонавтиці і Військово-повітряною академією ім. Ю. О. Гагаріна (Росія); Люблінським державним університетом ім. М. Склодовської-Кюрі (Польща); Мозирським державним педагогічним університетом (Республіка Білорусь).

  У травні 2006 року філія приймала делегацію з Польщі на міжнародній конференції «Правова система суспільства: проблеми, перспективи». Підготовлено викладачів-магістрів до участі у III турі Стипендіальної програми польського уряду для молодих науковців.

  Цікавий досвід напрацював і Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна», який підтримує активні міжнародні зв'язки з Познанським, Вроцлавським університетами і Краківською академією (Польща). Результатом нещодавно проведеної зустрічі з Надзвичайним повноважним Послом України в Латвії паном М. Янківом було обговорено довгостроковий договір про обмін культурними, навчальними та науковими програмами з латвійськими колегами та проведення днів Університету «Україна» в м. Ризі.

  А Мелітопольский інститут екології та соціальних технологій пішов своїм науково-практичним шляхом: уклав договори про наукову співпрацю з Московським інститутом виробництва екологічно чистих устаткувань переробки сільгосппродукції та Харківським інститутом екології щодо обміну науковими надбаннями в галузі переробки відходів. Одночасно було вирішено і питання цільової підготовки аспірантів інституту.

  2006 року нашим Мелітопольським підрозділом було поновлено договори про наукову співпрацю з Асоціацією українсько-китайської співдружності, з методичним центром китайської народної медицини «Вєнь У» провінції Шань-Дунь, МПП «Ресс-фуд» Магарачського інституту винограду і вина. Є попередні домовленості з Міжнародним центром із Джен-Дзю-терапії (припікання та голковколювання) щодо організації центру вдосконалення лікарів із напряму китайської медицини.

  Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна» налагодив активну співпрацю з представництвом Європейської комісії в Україні, результатом якої є запрошення студентів інституту до участі у Міжнародній літній Європейській школі «Майбутнє Європи в аспекті діалогу між народами і культурами ЄС». У цьому інституті нашого університету стало вже доброю традицією проведення міжнародної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи».

  Плідно працює клуб тренерів із європейської тематики, традиційна робота якого — проведення тренінгів у загальноосвітніх школах, інформаційних днів Європейського Союзу, конкурсу «Юний дипломат». Спільно з науковцями Штутгардського університету (Німеччина) було подано проект на отримання гранту «Мережа мобільних центрів по роботі з неформальною молоддю». На стажування до м. Легніца (Польща) виїжджали студенти, які навчаються за спеціальностями «Міжнародна інформація» та «Соціальна робота».

  Рівненський інститут задіяний у міжнародному проекті ТАСІС «Організація незалежної адвокатури», програма якого у 2005—2007 роках впроваджується на базі Мирогощанського будинку дитини.

  Хмельницьким інститутом соціальних технологій налагоджено співробітництво з консалтинговою компанією «Zenit International» (м. Стокгольм, Швеція), а в Полтавському інституті економіки і права впродовж останніх чотирьох років працювали волонтери Корпусу Миру США з метою допомоги у вивченні основ менеджменту, маркетингу та поліпшення ділового спілкування англійською мовою.

  Викладачі і студенти Білоцерківського інституту залучені до міжнародного проекту «Апробація», який проводиться за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» з 2003 року за участю фахівців зі Швеції та Швейцарії. У рамках співпраці з низкою зарубіжних університетів Австрії, Великої Британії, Польщі, Інститутом світової економіки за підтримки Міністерства освіти і науки України підготовлено проект «Менеджер університетської освіти». У Луцькому інституті розвитку людини підтримуються ділові та наукові контакти з навчальними закладами і державними установами Білорусії та Польщі. Наукове співробітництво здійснюється у рамках міжнародного проекту «Роль вторинної профілактики ішемічної хвороби серця у країнах Східної Європи» (проф. А. В. Ягенський), який виконується спільно з польським кардіологічним центром Wisilki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ustron. У рамках угоди з Познанською сільськогосподарською академією до Польщі виїжджає загін студентів і викладачів у кількості 13 осіб за програмою обміну.

  У жовтні 2006 року проректор з наукової роботи К. Кольченко перебувала у Польщі на міжнародній науковій конференції з питань інклюзивної освіти, яка проходила у Краківській педагогічній академії. Досвід роботи Університету «Україна» зі студентами з інвалідністю був позитивно оцінений фахівцями провідних європейських університетів.

  Викладачі кафедри технології харчування щорічно беруть участь у роботі наукових конференцій, які проходять у Росії (м. Москва) та Білорусії (м. Могильов), а у 2006 році були учасниками виставки «Сучасні технології харчування» (м. Москва).

  У квітні 2007 року проректор зі стратегії економічного розвитку університету О. Коляда у складі делегації Міністерства освіти і науки України перебувала з візитом у Державному університеті штату Нью-Йорк, у результаті якої було укладено угоду про співпрацю та обмін фахівцями і студентами з САНІ Кортландом (США).

  Європейський вектор теж непогано опрацьований у нашому університеті. У рамках виконання гранту від уряду Німеччини студентка Полтавського інституту, майбутній перекладач Д. Величко навчалася за програмою «Міжнародний студентський семінар в «Ілменау» (Німеччина, червень 2007 р.)

  Отримала грант на навчання в Угорщині і студентка університету Д. Захарченко, яка опановує навчальну програму зі спеціальності «Дизайн». Виборола 3 місце у Міжнародній студентській олімпіаді в Ірландії та Чорногорії з «Обслуговування клієнта — практичний тур» студентка Миколаївського інституту О. Стрикул. Це — наші зірки, якими ми цілком заслужено пишаємося.

  Загалом же Університет «Україна» має 29 договорів про співпрацю із зарубіжними партнерами, серед яких Державний університет Нью-Йорка (Кортланд, США), Вища соціально-економічна школа Варшави (Польща), Карконоський колегіум (м. Єленья Гура, Польща), Сілезький технічний університет (м. Глівіце, Польща), Російська економічна академія ім. Г. Плеханова (м. Москва), Державний університет продовольства (м. Могильов, Білорусія), Інститут нанотехнологій фонду прикладних досліджень ім. Баї Золтана (м. Мішкольц, Угорщина), Інститут фізичної хімії Румунської академії (м. Бухарест), Інститут ім. Йозефа Стефана (м. Любляна, Словенія) та інші.

  Міжнародна діяльність Університету «Україна» сягнула й берегів Латинської Америки. Нині Університет «Україна» відпрацьовує моделі співробітництва у науковій та освітній сферах із 14-ма університетами цього континенту. Це провідні університети Аргентини, Бразилії, Мексики, Перу, Еквадору Уругваю, Панами, Домініканської Республіки, Гондурасу, Парагваю та Нікарагуа.

  Серед них Технологічний університет Монтеррея та Іберо-американський університет (Мексика), Університет Ла Плата та Університет Конгресо (Аргентина), Університет Сан-Маркос (Перу), Університет ОРТ (Уругвай), Університет Панами (Панама), Технічний університет Сантьяго (Домініканська Республіка), Політехнічний університет Нікарагуа (Нікарагуа), Гондураський політехнічний університет (Гондурас), Національний університет Ітапуа (Парагвай).

  Особливе зацікавлення у країнах Латинської Америки отримала така специфічна діяльність Університету «Україна», як навчання студентів із особливими потребами. Для багатьох країн Латинської Америки це питання надзвичайно актуальне, йому приділяється увага на найвищому рівні, тому співробітництво у цій сфері, за даними експертів, має великий прогностичний потенціал.

  Окрім того, ми працюємо над розробками нових моделей освітньо-наукової співпраці з університетами Іспанії та Португалії. Наявність у цих країнах значної української діаспори, а також утворення так званої четвертої хвилі еміграції, до якої належать, як правило, десятки тисяч молодих українських заробітчан, створює передумови для залучення цієї категорії громадян до різних форм навчання через спільні університетські програми і філії.

  Зрозуміло, що не всі ці зв'язки є рівноцінними. З одними навчальними та науковими зарубіжними структурами ми маємо інституціональні зв'язки, з іншими — кафедральні, а то й просто — людські. Але, безумовно, всі вони дають корисний досвід спілкування, який взаємно збагачує усіх. І така освітньо-наукова дипломатія є запорукою ефективного і реального входження нашого університету до європейської та світової інтелектуальної спільноти.

   

  П. Таланчук

  Журнал «Пам'ять століть», № 6, 2007 р.  Безбар’єрність у публічному просторі та соціальний супровід для людей із інвалідністю: досвід Німеччини
  Новини інклюзії
  Німеччина має успішний досвід створення безбар’єрного середовища та використання інклюзивних підходів в організації освіти, зайнятості та інших сферах суспільного життя. Так, місто Дармштадт планує до 2020 року зробити усі об’єкти та послуги доступними для людей з особливими потребами. Успішному вирішенню проблем сприяє державна політика, спрямована на комплексне рішення існуючих проблем, а також узгоджені дії неурядових організацій, діяльність яких координується Німецьким співтовариством інвалідів. Досвід м. Дармштадт є гарним прикладом ефективного державно-приватного партнерства у сфері інклюзії та сталої мобільності, яке варто взяти до уваги і українським представникам влади та громадянському середовищу.
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»


  Проект «Молоді лідери»
  Новини міжнародної діяльності
  17-18 травня команда Університету «Україна» у складі Ольги Веденєєвої та Світлани Ілініч працювала у рамках проекту "Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України" у компоненті "Young Leaders" за підтримки British Counsil в Україні, Leadership Foundation for Higher Education та Інституту вищої oсвіти НАПН України – досвід неймовірний.
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Зустріч із делегацією з Палестини
  Новини міжнародної діяльності
  3 травня 2018 року з метою розширення міжнародної співпраці, налагодження стосунків у діловій, культурній, економічній та освітній сфері у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» відбулась зустріч із делегацією з Палестини на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Палестини в Україні Др. Мохамедом Аль-Асаадом.
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Палестини в Україні і представниками ділових кіл
  Новини міжнародної діяльності
  У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» відбулась ділова зустріч президента університету Петра Михайловича Таланчука з Надзвичайним та Повноважним Послом Палестини в Україні Др. Мохамедом Аль-Асаадом, із президентом Україно-арабської ділової ради, президентом Українського центру ділових комунікацій, членом Міждержавної українсько-кувейтської комісії з економічного співробітництва КМУ, доктором філософії Шейхом Імадом, Віце-президентом Українсько-арабської ділової ради, головою Київського юридичного товариства, радником Віце-прем’єр міністра Олегом Березюком, заступником голови Ради підприємців при КМУ, радником з питань інвестицій і управління проектами Юридичної і патентної фірми «Грищенко і Партнери», заслуженим економістом України Валерієм Юзбою та лікарем Пан Хусамі.
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Рівненський університет третього віку у Польщі
  Новини міжнародної діяльності
  У рамках проекту "Веб-сайт активних сеньйорів – приєднайся, розшукай, поясни" 23-26 квітня 2018 року у Польщі (м. Білосток) перебуває група членів громадської організації "Рівненський університет третього віку".
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Участь кафедри фінансів та менеджменту у науковому консорціумі університетів DOBRE (польський проект)
  Новини міжнародної діяльності
  Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна» (кафедра фінансів та менеджменту) долучився до освітнього польсько-українського «Консорціуму Університетів DOBRE», який забезпечуватиме підвищення кваліфікації представників місцевого самоврядування, викладачів, громадських активістів у сфері публічного адміністрування та менеджменту органів державної влади. Консорціум працює в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» спрямує технічну та фінансову допомогу на місцевий рівень, зокрема для нових об’єднаних територіальних громад (ОТГ). За допомогою програми DOBRE територіальні громади мають навчитися краще управляти ресурсами, мають підвищити якість комунальних послуг, стимулювати місцеву економіку тощо. Також DOBRE допомагатиме ОТГ посилювати значення місцевого самоврядування. Це допоможе побудувати більш широку суспільну підтримку для процесу децентралізації в цілому. Зокрема, Малопольська школа публічного адміністрування Краківського економічного університету допомагає зміцнювати освітні та професійні можливості у державному управлінні об’єднаних територіальних громад шляхом покращення можливостей для освітнього та професійного розвитку в державному управлінні. Студенти кафедри фінансів та менеджменту активно долучилися до участі у цьому науковому проекті. Навколо Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету створено «Консорціум Університетів DOBRE», до складу якого увійшли заклади вищої освіти та центри підвищення кваліфікації семи регіонів України, де впроваджується проект DOBRE. Відбувся один тренінг та один навчальний семінар, які проводили представники польського навчального закладу: директор Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету, доктор філософії Кшиштоф Глук; професор Малопольської школи публічного адміністрування КЕУ Міхал Кудвач. Пан Кшиштоф Глук впевнений, що успіхи Польщі в напрямку реалізації реформ, які у підсумку привели країну до Європейського Союзу, стали можливими завдяки розвитку системи освіти під впливом проектів, подібних до нашої програми DOBRE. Участь у консорціумі принесла масу позитивних вражень з боку викладачів та студентів. За результатами роботи укладено договір про наукову співпрацю між Краківським економічним університетом (Польща) та Кіровоградським інститутом розвитку людини Університету «Україна».
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»