Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Науково-методична робота

  СЕМІНАРИ

   

  Вебінар-практикум «Нове в УДК», 4 травня 2021 року бібліотечна спільнота Університету «Україна» долучилася до вебінару-практикуму: «Нове в УДК», який організували та провели Книжкова палата України імені Івана Федорова і Державна науково-технічна бібліотека України.

  Науково-практичний семiнар в Університеті “Україна” (Васильківський коледж, 9 квітня 2019 року)

  Науково-практичний семінар-тренінг "Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів в інклюзивному середовищі закладів вищої освіти" (9 квітня 2019 року)

  Науково-практичний семінар-тренінг "Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів в інклюзивному середовищі закладів вищої освіти". Оголошення (9 квітня 2019 року)

  Збереження бібліотечних фондів у закладах вищої освіти (24 січня 2019 року)

  Популяризація та збереження бібліотечних фондів закладів вищої освіти.  Програма круглого столу (24 січня 2019 року)

  Програма науково-практичного семінару-тренінгу «Впровадження бібліографічно-реферативної бази даних «Cambridge University Press» в освітній процес і науково-пошукову діяльність підрозділів Університету «Україна».  Тренер – директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум» Васильєв О.В. 

  Світові бази даних для студентів Університету «Україна» (27 вересня 2018 року)

  Бібліографічні знання – студентам (6 березня 2018 року)

  Науково-практичний семінар-тренінг «Основні напрямки бібліотечно-бібліографічної роботи: теорія і практика» (7 березня 2018 року)

  Бібліотека Університету «Україна» ділиться своїм досвідом (7 лютого 2017 року)

  Програма Науково-практичного семінару-тренінгу "Основні напрями бібліотечно-бібліографічної роботи: теорія і практика" (7 лютого 2018 року)

  Як гарний досвід, то чому не запозичити (17 листопада 2016 року)

  Рада директорів бібліотек ВНЗ міста Києва в Університеті "Україна" (17 травня 2016 року)

  Презентація бази Scopus (19 листопада 2015 року)

  Науково-практичний семінар-тренінг "Стратегія розвитку бібліотек на сучасному етапі". Програма (29 квітня 2015 року)

  Бібліотек@ – територія наукових ідей (29 квітня 2015 року)

  Науково-практичний семінар-тренінг "Бібліотека як науково-інформаційний, освітній та культурний центр вищого навчального закладу" ( 25 квітня 2014 року)

  Круглий стіл на тему "Інноваційні технології у бібліотеках ВНЗ на сучасному етапі". Презентація (27 червня 2013 року)

  ДОПОВІДЬ директора бібліотеки Колесникової Н.П. на тему: "Бібліотека Університету "Україна" як культурно-просвітницький центр патріотичного виховання дітей і молоді"

  ДОПОВІДЬ директора бібліотеки Колесникової Н.П. на тему: "Бібілотека Університету "Україна" як осередок краєзнавчої і культурно-просвітницької роботи"

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ директора бібліотеки Колесникової Н.П. на тему: "За Україну, за її волю..."

  ДОПОВІДЬ директора бібліотеки Колесникової Н.П. на тему: Проект "Інформаційно-комунікаційне середовище бібліотеки" (2015)

  ДОПОВІДЬ директора бібліотеки Колесникової Н.П. на тему: "Про роботу бібліотеки базової структури та територіально відокремлених підрозділів Університету "Україна" (2014)

  ДОПОВІДЬ директора бібліотеки Колесникової Н.П. на тему: "Про роботу, проблеми та перспективи розвитку бібліотеки університету" (2012)


  Основні статистичні показники роботи бібліотеки ВНЗ III-IV рівнів акредитації та методика  їх заповнення (до звіту)

  І. Повна офіційна назва бібліотеки

  ІІ. Бібліотечні  фонди, всього прим. станом на 01.07.2013 р.

  = вказується загальна кількість примірників опублікованих,

  неопублікованих, електронних, аудіовізуальних документів,

  що є у фонді бібліотеки на кінець звітного періоду (ГОСТ 7.20-2000, п. 3.3 – 3.8)

  2.1  за видами:

   

  2.1.1  книг

   

  2.1.2  періодичних видань (журнали / газети)

   

  2.1.2.1  журналів  – примірників

  одиниця обліку - примірник (том, номер, випуск) (ГОСТ 7.20-2000, п. 4.2.1)

  2.1.2.2  газет  –  комплектів

  =  одиниця обліку  -  річний комплект (ГОСТ 7.20-2000, п. 4.2.2)

  2.1.3  електронних видань

  =  документ в електронній формі (на електронних носіях інформації – CD-ROM, DVD)  

  (ГОСТ 7.83 -2001; 7.20-2000, пп. 6.1-6.3)

  2.1.4  неопублікованих документів

  =  вказується загальна кількість прим. дисертацій, авторефератів дисертацій,

  звітів НДР, депонованих рукописів, препринтів тощо

  2.2  за  мовами:

   

  2.2.1   державною мовою

   

  2.2.2   російською мовою

   

  2.2.3   іноземними  мовами

   

  2.3  за цільовим призначенням:

   

  2. 3.1  наукових видань

  монографії, дисертації і автореферати дисертацій, препринти, тези доповідей і матеріали конференцій,

  з'їздів, симпозіумів, збірники наукових праць,

  звіти про науково-дослідні роботи, видання результатів теоретичних і (чи)

  експериментальних досліджень, наукові часописи (ДСТУ 3017-95, пп. 4.2, 12.1-12.6)

  2.3.2  навчальних видань

  = навчальні посібники, навчальні наочні посібники, навчально-методичні посібники, підручники,

  хрестоматії, методичні рекомендації, курси лекцій, тексти і конспекти лекцій,

  навчальні програми, практикуми (ДСТУ 3017-95, пп. 12.15-17, 12.19-12.26)

  2.3.2.1  у т.ч. в електронній формі

  = документ в електронній формі (на електронних носіях інформації – CD-ROM, DVD) (ГОСТ 7.83 -2001)

  2.3.2.1.1  з них: електронних підручників

   

  2.3.3  літературно-художніх видань

  твори художньої літератури (ДСТУ 3017-95, п. 4.13)

  2.3.4  рідкісних та цінних документів

  відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв України від 20.11.2001 р. №708

  IІІ.  Надійшло документів,  всього примірників / назв (станом з 01.07.2012 р. по 01.07.2013 р.)

   

  3.1      за видами:

   

  3.1.1.  книг  –  примірників / назв

   

  3.1.2   періодичних видань (журнали / газети)

   

  3.1.2.1   журналів  –  примірників / назв

   

  3.1.2.2   газет  –  річних комплектів / назв

   

  3.1.3   електронних видань  –  примірників / назв

   

  3.1.4 неопублікованих документів – примірників / назв

   

  3.2   за мовами:

   

  3.2.1   державною мовою  –  примірників / назв

   

  3.2.2   російською мовою  –  примірників / назв

   

  3.2.3   іноземними мовами  –  примірників / назв

   

  3.3      за цільовим призначенням:

   

  3.3.1   наукових видань  –  примірників / назв

   

  3.3.2   навчальних видань  –  примірників / назв

   

  3.3.2.1  у т.ч. в електронній формі  –  примірників / назв

   

  3.3.2.1.1 з них: електронних підручників –  примірників / назв

   

  3.3.3 літературно-художніх видань  –  примірників / назв

   

  3.3.4 рідкісних та цінних документів –  примірників / назв

  протягом звітного року

  3.3.4.1    у т.ч. виявлено у власному фонді

   

  ІV. Обмінний фонд, всього примірників

   

  4.1       у т.ч.: надійшло примірників

   

  4.2                  передано примірників

   

  V.  Вибуло примірників

   

  VІІ.  Користувачі

   

  7.1  всього читачів за єдиним обліком

  = вказується загальна кількість зареєстрованих користувачів (фізичних осіб)

  в єдиній реєстраційній картотеці (ЄРК) або в єдиній БД читачів,

  або на основі картотеки формулярів читачів (ГОСТ 7.20-2000, п. 7.1.1),

  у тому числі кількість зареєстрованих віддалених користувачів (ГОСТ 7.20-2000, п. 7.4.1)

  7.1.1   студентів

   

  7.1.2   сторонніх

   

  7.1.3   к-сть віддалених користувачів

  = вказується загальна кількість зареєстрованих користувачів, що звернулись до бібліотеки

  через електронні інформаційні мережі.

  Підраховується за кількістю неоднакових кодів, зареєстрованих на сервері бібліотеки

  (ГОСТ 7.20-2000, п. 7.4.1)

  7.2  обслуговано всіма структурними підрозділами

  = вказується загальна кількість користувачів, яким надавались послуги всіма

  структурними підрозділами бібліотеки (6-нк. Розділ II., п.5.1)

  VIII. Кількість відвідувань,   всього

  у т.ч.:

  вказується загальна кількість відвідувань бібліотеки за рік, у тому числі 
  кількість звернень до веб-сайту бібліотеки (на підставі показників лічильника)
  та відвідувань
  масових заходів (6-нк. Розділ II., п. 5.8; ГОСТ 7.20-2000, п. 8.3)

  8.1  к-сть звернень до веб-сайту б-ки

  = одиницею обліку звернень до електронної бібліотечно-інформаційної мережі є одне звернення до сервера бібліотеки (ГОСТ 7.20-2000, п. 8.2)

  8.2  к-сть відвідувань масових  заходів

  = вказується загальна к-сть відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою (ГОСТ 7.20-2000, п.13.2)

  IX. Видано документів,  всього прим.

  вказується загальна кількість виданих документів всіма структурними підрозділами бібліотеки і зареєстрованих в облікових документах, що прийняті у бібліотеці (ГОСТ 7.20-2000, пп. 10.1- 10.5); облік видачі копій та документів з виставки входить до загальної кількості виданих документів (ГОСТ 7.20-2000, п.10.4); продовження терміну користування документами на прохання користувача обліковується як нова видача

  9.1   за видами:

   

  9.1.1  книг

   

  9.1.2 періодичних видань (журнали/газети)

  =  облік видачі часописів, газет, що об’єднані або зберігаються у підшивках, комплектах тощо, здійснюється за числом документів, що відповідають запиту користувача (ГОСТ 7.20-2000, п. 10.2.1)

  9.1.3  електронних видань та їх копій

  =  обліковуються за кількістю дискет і оптичних дисків, що відповідають запиту користувача (ГОСТ 7.20-2000, п. 10.2.1.). Диск-додаток у загальній видачі як окремий примірник не обліковується

  9.1.4  неопублікованих документів

   

  Х.  Культурно-просвітницька робота

   

  10.1   тематичні виставки, відкриті перегляди:

   

  тем / експозицій / представлено док.

   

  10.1.1    у т.ч.   віртуальні виставки :

   

  тем / представлено док.

   

  10.2   бібліографічні огляди:   тем / прочитано

   

  10.3   кількість масових заходів

  = враховуються:  один захід – презентація, виставка, огляд день інформації, екскурсія тощо, зареєстрований у документації (або БД), що прийнята у бібліотеці (ГОСТ 7.20-2000, п. 13.1)

  Комплексний захід, що включає різні форми масової роботи, обліковується як один захід (ГОСТ 7.20-2000, п. 13.2, примітки)

  ХІ. Електронні ресурси

   

  11.1  Загальна кількість баз данних (БД)

  = вказується загальна кількість БД

  11.1.1    ут. ч.: -  придбанних (передплачених) (БД)

   

  11.1.1.1                          з них:  повнотекстових (БД)

   

  11.1.2                 -  БД    в режимі тестового  доступу

   

  1.1.3                 -  власних  БД

  = вказується кількість самостійно створених БД; службові БД не враховуються

  11.2 Загальнипй обсяг власних БД (тис.записів)

  =  подавати у тисячах записів з одним десятковим знаком (6-нк Розділ ІY, п. 7.1)

  11.Електронний каталог

   

  11.3.1  обсяг електронного каталогу (тис. записів)

   

  11.3.2  к-сть введених записів за  рік

   

  11.3.3  к-сть звернень

  = одиницею обліку є один читацький запит до ЕК (один пошук в ЕК)

  ХІІ. Матеріально-технічна база (МТБ)

   

  12.1  загальна площа приміщень бібліотеки (м²)

  =  наводяться відомості про загальну площу всіх приміщень бібліотеки – основних, службових та допоміжних, незалежно від того, знаходяться вони за однією адресою чи в різних приміщеннях 6-нк, Розділ 1, п. 4.1

  12.1.2     у т.ч.: - для зберігання фондів (м²) =

   

  12.1.2.1  - для обслуговування користувачів  (м²)

   

  12.2  к-сть абонементів

   

  12.3  к-сть чит. залів / місць для читачів

  =  вказується загальна кількість місць у читальних залах, довідково-інформаційних службах, біля каталогів

  12.4  к-сть комп’ютерних чит. залів / робочих місць

   

  ХІІІ.  Технічна характеристика приміщень

   

  13.1  потребує капітального ремонту (м²)

   

  13.2  перебуває в аварійному стані     (м²)

   

  ХІV.  Кількість технічних засобів

   

  14.1  кількість персональних комп'ютерів

   

  14.2 кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)

   

  14.2.1       у т.ч.:  для співробітників

   

  14.2.2                   для користувачів

   

  14.3  к-сть комп'ютерів, які мають доступ до мережі Інтернет

   

  14.4  кількість копіювально-розмножувальної техніки

   

  14.4.1        у т.ч.: сканерів

   

  14.4.2                   принтерів

   

  14.4.3                   ксероксів

   

  14.4.4              БФП (багатофункціональні пристрої)

   

  14.5   кількість телефонних номерів

   

  14.6   кількість факсів

   

  ХV.  Отримано дари

   

  15.2.1       книг         к-сть прим.

   

  15.2.1.1                      сума

   

  15.2.2 ПК та іншої комп’ютерної техніки к-сть  одиниць

   

  15.2.2.1                      сума

   

  15.2.2.2    інше  (сума)

   

  ХVІ. Персонал бібліотеки

   

  16.1    загальна к-сть працівників б-ки

  = без урахування технічного і обслуговуючого персоналу

  16.2    з них  за освітою:

   

  16.2.1.  повна вища освіта

   

  16.2.1.1         в т.ч. вища спеціальна

   

  16.2.2   базова вища освіта

   

  16.2.2.1         в т.ч.  спеціальна

   

  16.2.3   початкова вища (неповна вища)

   

  16.2.3.1         в т.ч. спеціальна

   

  16.2.4   повна загальна середня

   

  16.3      за бібліотечним стажем:

   

  16.3.1     до 3 років

   

  16.3.2     3-9 років

   

  16.3.3     10 – 20 років

   

  16.3.4     понад 20 років

   

  16.3.5  із загальної кількості працюють повний робочий день

   

  ХVІІ.  Відносні показники

   

  17.1 книгозабезпечення  навч. л-рою (середня кількість книг на одного студента)

  =  фонд  навчальної літератури поділений на кількість студентів

  17.2  оновлення фонду

  обсяг надходжень за звітний період, поділений на обсяг фонду на кінець року та помножений на 100%

  17.3  кількість придбаних видань за звітний період у розрахунку на 1 користувача

  =  кількість примірників, придбаних за звітний рік, поділена на кількість користувачів за єдиним обліком

  17.4 фінансові витрати на придбання видань за звітний період у розрахунку на 1 користувача

  =  кількість фінансових витрат за рік, поділена на кількість користувачів за єдиним обліком

   

  Основні статистичні показники роботи бібліотек ТВСП

  * Колонка «Книгозабезпечення» (22) = фонд навчальної літератури, поділений на кількість студентів.

  В інформаційному звіті бібліотеки описати досвід, новації бібліотеки, 2-3 вдалих масових заходи, побажання і пропозиції, недоліки в організації роботи бібліотеки.

  Просимо надсилати інформаційні звіти до 12 липня 2016 р. на електронну пошту tm1803@urk.net.

   

  ОРГАНІЗАЦІНО-РЕГЛАМЕНТУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

  Про внесення поправок у ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"

  Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації (К. Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ». Українська бібліотечна асоціація, 2016)