Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
приймальна комісія
+38-067-406-53-92
+38-097-739-54-85
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

План роботи

  ПЛАН

  роботи Науково-експертної ради

  Університету «Україна»

  на 2020 рік

  № з/п

  Питання, що виносяться на обговорення

  Дата проведення

  Відмітка про виконання

  1

  1. Про стимулювання публікаційної активності співробітників університету.
  2. Про стан перереєстрації університетських видань та перспективи подальшого розвитку.
  3. Про інформаційну підтримку грантової діяльності та продуктів інтелектуальної власності Університету та його співробітників.
  4. Можливості залучення до науково-дослідної роботи студентів у рамках роботи літніх наукових шкіл.

  .лютий 2020

   

  3

  1. Про інформаційну підтримку молодіжної науки в Університеті завдяки включенню її представників до дослідницьких тем та проектів.
  2. Про наукову експертизу тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.
  3. Про якість наукових публікацій науково-педагогічними працівниками Університету та обов’язкових публікацій магістрів, аспірантів, докторантів та здобувачів.

  квітень 2020

   

  4

  1. Про розвиток науково-дослідної роботи в напрямку міждисциплінарних досліджень.
  2. Про наукову складову в рамках проходження переддипломних, педагогічних практик магістрантів та виробничих практик бакалаврів.

  липень 2020

   

  5

  1. Підведення результатів наукових робіт, які подані в рамках тематики «Актуальні проблеми навчання та виховання людей у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю».
  2. Визначення напрямків наукової роботи підрозділів Університету «Україна» на 2020 рік.

  вересень 2020

   


   

  19 грудня 2019 року

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про результати роботи НЕР за 2019 р. і планування роботи на 2020 р. 

  Давиденко Г.В.

  2. Про переєстрацію фахових видань. 

  Нікуліна Г.Ф. 

  3. Про фахові видання Університету «Україна» та перспективи їхнього подальшого функціонування.                                                                               

  Давиденко Г.В.

  4. Про підготовку дисциплін до викладання англійською мовою.                                                                               

  Вєдєнєєва О. А. 

  5. Положення про патентну діяльність                                                                               

  Сарана С.В.

  6. Про зміну у вимогах до публікації результатів наукових досліджень на здобуття наукових ступенів та учених звань.      

  Карпенко О.А. 

  7. Про профілі науковців в українських та зарубіжних наукометричних базах данних, наукових спільнотах та мережах

  Ілініч С.Ю., Омельченко О.В.

  8. Про стан результатів роботи, щодо відкриття спеціалізованої вченої ради в галузі юридичних наук.

  Терещенко А.Л., Сарана С.В.

  9. Про перспективний план підготовки молодих спеціалістів для забезпечення університету науково – педагогічними кадрами.

  Давиденко Г.В.


   ПЛАН

  роботи Науково-експертної ради

  Університету «Україна»

  на 2018 рік

  № з/п

  Питання, що виносяться на обговорення

  Дата проведення

  1

  1. Про Науково-експертну раду та її роль у менеджменті наукової діяльності Університету (Давиденко Г.В.)
  2. Про обрання заступника голови та секретаря Науково-експертної ради університету (Давиденко Г.В.)
  3. Про затвердження плану роботи Науково-експертної ради університету на 2018 рік (Давиденко Г.В.)

  03 квітня

  2018 р.

  2

  1. Про стан та перспективи комерціалізації та впровадження результатів діяльності наукових шкіл університету (Ілініч С.Ю.)
  2. Про фахові видання університету у світлі нових вимог АКУ (Карпенко О.А., редактори видань).
  3. Про роботу СННВП Університету та студентську наукову діяльність (Федоренко Т.В.)
  4. Про новели законодавства у сфері освіти та наукової діяльності (Савич С.С, Сарана С.В., Федоренко Т.В., Фрицький Ю.О.).
  5. Про експертизу наукової продукції (відповідні експерти).
  6. Про практичні аспекти наукової та міжнародної діяльності (Давиденко Г.В.)

  15 травня

  2018 р.

  3

  1. Про відповідність фундаментальних і прикладних наукових досліджень університету нормативним вимогам та критеріям рейтингування (Нікуліна Г.Ф.).
  2. Про роботу наукових шкіл та науково-дослідних інститутів за навчальний рік (керівники шкіл та наукових інститутів).
  3. Про планування видання наукової продукції на 2018-2019 н.р. (Ілініч С.Ю.)
  4. Про новели законодавства у сфері освіти та наукової діяльності (Савич С.С, Сарана С.В., Федоренко Т.В., Фрицький Ю.О.).
  5. Про експертизу наукової продукції (відповідні експерти).
  6. Про практичні аспекти наукової та міжнародної діяльності (Давиденко Г.В.)

  3 липня

  2018 р.

  4

  1. Про планування роботи наукових конференцій університету на 2019 р.
  2. Про грантову діяльність та трансферт продуктів інтелектуальної власності Університету та його співробітників.
  3. Про стан та якість наукових публікацій НПП університету за підсумками 2017-2018 н. р.
  4. Про новели законодавства у сфері освіти та наукової діяльності (Савич С.С, Сарана С.В., Федоренко Т.В., Фрицький Ю.О.).
  5. Про експертизу наукової продукції (відповідні експерти).
  6. Про практичні аспекти наукової та міжнародної діяльності (Давиденко Г.В.)

  9 жовтня

  2018 р.

  5

  1. Про роботу наукових шкіл та науково-дослідних інститутів за календарний рік (керівники шкіл та наукових інститутів).
  2. Про результати роботи наукових конференцій університету за 2018 р.
  3. Про результати роботи НЕР за 2018 р. і планування роботи на 2019 р.
  4. Про новели законодавства у сфері освіти та наукової діяльності (Савич С.С, Сарана С.В., Федоренко Т.В., Фрицький Ю.О.).
  5. Про експертизу наукової продукції (відповідні експерти).
  6. Про практичні аспекти наукової та міжнародної діяльності (Давиденко Г.В.)

  11 грудня

  2018 р.

   

  20 грудня 2018 року                 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

   

  26 червня 2018 року                 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

   

  8 червня 2018 року                 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про стан та перспективи комерціалізації та впровадження результатів діяльності наукових шкіл університету.

                                                              Ілініч С.Ю.

  1. Про фахові видання університету у світлі нових вимог АКУ.

                                                              Карпенко О.А., редактори видань

  1. Про новели законодавства у сфері освіти та наукової діяльності.

                                                              Сарана С. В.

  1. Про практичні аспекти наукової та міжнародної діяльності та представлення здобутків Університету на міжнародному рівні.

                                                              Тугай Т.І.

  1. Про рейтингування науково-педагогічних працівників.

                                                              Омельченко О.В.

  1. Про затвердження положень з питань організації науково-експертної роботи та комерціалізації:

              6.1. Положення про комерціалізацію науково-технічних розробок в університеті.

                                                              Тугай Т.І.

         6.2. Положення про порядок використання патентоспроможних розробок (продукції) в університеті.

                                                              Малишев В.В.

               6.3. Положення про Асоціацію випускників Університету «Україна».

                                                              Колосов В.М.

  1. Різне.