Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Інформаційно-бібліографічні ресурси

  ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ  

  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик наукових праць науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів і студентів Університету «Україна» (1998—2021) "ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ - ДО ВТІЛЕННЯ"

  Рецензія М.Є. Чайковського на науково-допоміжний бібліографічний покажчик

  Рецензія О.М. Устіннікової на рукопис науково-допоміжного бібліографічного покажчика


  Публікації , виступи, інтерв’ю Петра Михайловича Таланчука в період діяльності на посаді першого Міністра освіти України

  1. 2-3 окт. в Ташкенте прошли встречи руководителей министерств образования государств-участников СНГ и Прибалтики : высказывания записали М. Алимов [и др.] // Учит. газ. – 1992. – 27 окт. – С.12–13. – Авт. А. Саградьян, В. Гайсенок, В. Корольков, А. Багрубаев, Р. Бальгус, С. Тирон, Э. Днепров, В. Кинелев, З. Вадиров, А. Бегжданов, А. Абдулаев, П. Таланчук.

  2. Таланчук П. М. Бліц… Без умовностей : [бесіда з Міністром П. М. Таланчуком про роботу м-ва / Записав Ю. Березовський ] // Освіта. – 1992. – 31 груд. – С. 10–11.

  3. Таланчук П. «Доля народу – в руках освітян»: [із доп. на річ. підсумковій колегії Міносвіти 16 берез.] / П.М.Таланчук // Освіта. – 1994. – 23 берез. – С. 2–3.

  4. Таланчук П. М. Доповідь Міністра освіти України П. М. Таланчука [на загально-держ. нараді працівників освіти] // Освіта. – 1992. – 28 лип.

  5. Таланчук П. «Думать, сіять, не ждать»: [бесіда з держ. Міністром освіти України П. Таланчуком / Записала І. Негребецька] // Голос України. – 1992. – 17 квіт. – C. 7

  6. Таланчук П. Іспити, відбір талантів чи лотерея? Абітурієнт-92 : [бесіда з Міністром освіти України П. Таланчуком / Записала К. Кіндрась] // Голос України . – 1992. – 14 лип.

  7. Таланчук П. М. Кожна людина, яка влазить у будь-яку боротьбу, повинна розраховувати на перемогу : [бесіда з канд. у Президенти України П. М. Таланчуком / Розмовляла Я. Коваль] // Мол. Галичина. – 1994. – 11 черв.

  8. Таланчук П. Колишній Союз ніколи не був раєм / П. М. Таланчук // Голос України. – 1996. – 6 трав. – С. 7.

  9. Таланчук П. Контракту – бути : [інтерв’ю з Міністром освіти України П. Таланчуком про проблеми вищ. шк. / Записав С. Демський] // Голос України. – 1993. – 8 груд.

  10. Таланчук П. М. Міністр… і міністерство : [бесіда з новообраним Міністром освіти України П. М. Таланчуком / Записала О. Коваленко] // Освіта. – 1992. – 28 лют.

  11. Таланчук П. «Ми не повинні орієнтуватися на злидні …»: [бесіда з Міністром освіти України П. М. Таланчуком про проблеми. освіти / Записала Л. Тарнашинська] // Літ. Україна. – 1992. – 17 груд. .– C. 2.

  12. Таланчук П. М. «Народові українському потрібно сколихнутися» : [бесіда з канд. на пост Президента України П. М. Таланчуком / Записав А. Поліщук] // Київ. Правда. – 1994. – 10 черв.

  13. Таланчук П. Никто науке не поможет : ни царь, ни Бог и не министр : [выступление Министра образования Украины П. Таланчука в Симфероп. гос. ун-те / Записала В. Матвеева] // Крым. правда . – 1994. – 18 марта.

  14. Таланчук П. М. Педрада для міністрів : [бесіда з Міністром освіти України про конф. у Ташкенті] / П. М. Таланчук // Робітн. газ. – 1992.– 15жовт.

  15. Таланчук П. Петро Таланчук «Ми дуже часто лінимось» : [бесіда з Міністром освіти України / Записала О. Унгурян] // Независимость. – 1992. – 23 трав.

  16. Таланчук П. Порятунок шукаймо в науці : [бесіда з президентом Академії інж. наук України П. Таланчуком про роботу закладу / Записала А. Носова] // Демокр. Україна. – 1992. – 19 берез.

  17. Таланчук П. М. «Слід перевернути нашу психологію» : [бесіда з Міністром освіти України П. М. Таланчуком / Бесіду вів А. Чирва] // Уряд. кур’єр. – 1994. – 22 січ. – С. 7.

  18. Таланчук П. М. Ще не вмерла Україна, доки живі українці : [Про самобутність укр. народу] / П.М. Таланчук // Час = Time. – 1996. – 24 трав. – С.11.

  19. Таланчук П. Щоб відчули себе повноцінними людьми : [Проблеми виховання молоді] / П. М. Таланчук // Освіта. – 1993. – 5 листоп. – С. 2.  

  Укладачі: Колесникова Н.П., Новосьолова Н.В.

   

  Наукові та навчально-методичні

  праці викладачів Університету «Україна»

  за період 2018/2019 н. р.

   

  Публіцистика

  1. Таланчук П. М. Катехізис українського відродження: публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 71 с. : іл.

  Наукові видання

  2. Актуальні проблеми навчання і виховання людей в інклюзивному освітньому середовищі : тези доп. 17-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. – Київ : Університет «Україна», 2018.

  Ч. 1. – 355 с.

  Ч. 2. – 428 с.

  3. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доп. : у 2 ч. – Київ : Університет «Україна», 2016.

  Ч. 1. – 409 с.

  Ч. 2. – 413 с.

  4. Вісник Університету «Україна». Серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика» / редкол.: П. Таланчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2017. – №1. – 264 с. : іл., табл., сх.

  5. Вісник Університету «Україна». Серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика» / редкол.: П. Таланчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2015. – № 1. – 263 с. : іл., табл., сх.

  6. Волинець Н. В. Тренінг консультативної діяльності та психотерапії : монографія / Н. В. Волинець. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 169 с.

  7. Крупа В. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / В. В. Крупа. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 218 с.

  8. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доп. ХV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 17-19 квітня 2018 р.): у 3-х ч. - Київ : Університет «Україна», 2018.

  Ч. 1. – 2018. – 413 с.

  Ч. 2. – 2018. – 450 с.

  Ч. 3. – 2018. – 460 с.

  9. Освіта регіону : наук. журн. / за заг. ред. В. М. Бебик. – Київ : Університет «Україна», 2016. – Вип. 1 – 101 с.

  10. Освіта регіону : наук. журн. / за заг. ред. В. М. Бебик. – Київ : Університет «Україна», 2016. - Вип. 2 – 105 с.

  11. Освіта регіону : наук. журн. / за заг. ред. В. М. Бебик. – Київ : Університет «Україна», 2016.– Вип. 3 – 105 с.

  12. Освіта регіону : наук. журн. / за заг. ред. В. М. Бебик. – Київ : Університет «Україна», 2016. – Вип. 4. – 105 с.

  13. Освіта регіону : наук. журн. / за заг. ред. В. М. Бебик. – Київ : Університет «Україна». – 2017.– Вип. 2. – 122 с.

  14. Островська Н. О. Соціально-педагогічна діяльність територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді : монографія / Н. О. Островська. – Київ : Університет «Україна», 2017. – 184 с.

  Навчально-методичні видання

  15. Автомобільні двигуни : метод. рек. до виконання лаб. робіт / В. В. Шаповал [та ін.] – Київ : Університет «Україна», 2016. – 32 с.

  16. Адирхаєв С. Г. Алгоритм обстеження дітей шкільного віку та студентів із захворюванням центральної нервової системи та рухового апарату : метод. рек. / С. Г. Адирхаєв, Г. М. Туровець. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 31 с.

  17. Бєлоусова Н. В. Основи географічних знань : навч.-метод. посіб. / Н. В. Бєлоусова. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 80 с.

  18. Бєлоусова Н.В. Туристичні ресурси світу : навч.-метод. посіб. / Н. В. Бєлоусова. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 72 с.

  19. Бобренко Р. В. Шрифтознавство : метод. рек. / Р. В. Бобренко. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 32 с.

  20. Габ А. І. Аналітична хімія. Кількісний аналіз : навч. посіб. / А. І. Габ, Б. Д. Шахнін, В. В. Малишев. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 87 с. : сх., табл.

  21. Габ А. І. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу : підручник / А. І. Габ, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 396 с.

  22. Габ А. І. Аналітична хімія. Якісний аналіз : навч. посіб. / А. І. Габ, Б. Д. Шахнін, В. В. Малишев. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 112 с. : табл. – Бібліогр. : с. 110–111.

  23. Габ А.І. Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз : навч. посіб. / Габ А. І., Б. Д. Шахнін, В. В. Малишев. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 212 с.

  24. Доценко А. І. Практикум із соціальної та демографічної статистики : практикум / А. І. Доценко. – Київ : Університет «Україна», 2016. – 35 с.

  25. Дадерко Л. Ф. Кримінальне право України : навч. посіб. / Л. Ф. Дадерко, П. О. Ізуїта. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 405 с.

  26. Євдокімова В. В. Міжкультурна комунікація в соціальній роботі : навч.-метод. посіб. / В. В. Євдокімова. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 191 с.

  27. Зварювання в автомобілебудуванні: металознавство та технології : навч. посіб. / В. А. Косенко [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 239 с. : іл., сх., табл.

  28. Іванова І. Б. Методи соціальної роботи (на основі державних стандартів соціальних послуг) : навч. посіб. / І. Б. Іванова. – Київ : Університет «Україна», 2018. –
  302 с.

  29. Ізуїта П. О. Трудове право України : навч.-метод. посіб. / П. О. Ізуїта, Д. П. Ізуїта. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 348 с. – Бібліогр. : с. 337–342

  30. Історичні аспекти застосування органічних основ в аналітичній хімії : навч. посіб./ Д.-М. Я. Брускова [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 167 с.

  31. Катинська М. Г. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту : метод. рек. / М. Г. Катинська. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 22 с.

  32. Коливальні процеси в електричних та електронних ланцюгах : навч. посіб. / М. Ф. Жовнір [та ін.]. - Київ : Університет «Україна», 2018. – 100 с.

  33. Косенко В. А. Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання та сертифікація транспортних засобів : підручник / В. А. Косенко, С. В. Кадомський, В. В. Малишев. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 292 с.

  34. Косенко В. А. Експлуатаційні матеріали. Методичні вказівки до виконання лаб. робіт : метод. рек. / В. А. Косенко [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 119 с.

  35. Косенко В. А. Наноматеріали та нанотехнології. Їх використання у харчовому виробництві : навч. посіб. / В. А. Косенко, С. В. Кадомський, В. В. Малишев. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 327 с.

  36. Лукашенко Т. Ф. Анатомія людини : конспект лекцій / Т. Ф. Лукашенко, В. В. Малишев. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 112 с. : іл., табл., сх.

  37. Наноматеріали та нанотехнології : навч. посіб. / Н. Ф. Кущевська [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 149 с. : іл., табл., сх. – Бібліогр. : с. 128–139.

  38. Наноматеріали та нанотехнології: методи аналізу та контролю : конспект лекцій / Кущевська Н. Ф. [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 81 с. : іл., табл., сх. – Бібліогр. : с. 71–80.

  39. Наноматеріали: технології одержання, класифікації, властивості та застосування : конспект лекцій / В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 78 с. : іл., табл., сх. - Бібліогр. : с. 76–77.

  40. Орловська І. Г. Міжнародне приватне право : навч.-метод. посіб. / І. Г. Орловська. – Київ : Університет «Україна», 2018.

  41. Основи загальної хімії : конспект лекцій / А. І. Габ [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 60 с.

  42. Основи наноелектроніки : навч. посіб. / М. Ф. Жовнір [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 149 с. : табл., сх.

  43. Петренко А. І. Основи наукової діяльності : навч. посіб. / А. І. Петренко, С. С. Забара. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 149 с. : табл., сх. – Бібліогр. : с. 201–203.

  44. Програма наскрізної практики і стажування студентів Інституту права та суспільних відносин : програма / Л. А. Терещенко [та ін.] – Київ : Університет «Україна», 2018. – 66 с.

  45. Професійна англійська для дизайнерів : посібник / Н. Ф. Кущевська [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 69 с.

  46. Професійна англійська для хіміків : посібник / В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 153 с.

  47. Професійна англійська: освіта та екологія, біо- та нанотехнології : навч. посіб. / В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2016. – 244 с.

  48. Сергійчук Н. М. Охорона праці на підприємствах з використанням мікроорганізмів: опорний конспект лекцій / Н. М. Сергійчук, Л. Б. Зелена, О. В. Мележик. – Київ : Університет «Україна», 2016. – 42 с.

  49. Словник складних юридичних термінів і визначень : словник / Л. А. Терещенко [та ін.]; уклад. І. Г. Орловська. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 133 с.

  50. Фрицький Ю. О. Конституційне право України : навч. посіб. / Ю. О. Фрицький. Київ : Університет «Україна», 2018. – 221 с. – Бібліогр. : с. 217–220.

  51. Хавхун Г. М. Садибний житловий будинок : метод. вказівки / Г. М. Хавхун. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 28 с.

  52. Хімічна технологія виготовлення кварцового скла : метод. рек. / В. В. Малишев [та ін.]. – Київ : Університет «Україна», 2017. – 45 с.

   


  Інформаційний  бюлетень   

  «Нові  находження за ІV квартал 2017 р

   

  ЗМІСТ 

  001.891 Організація  наукової  та  науково-дослідної  роботи

  003 Системи письма та писемності

  004 Комп’ютерна наука та технологія. Застосування комп’ютера

  006 Стандартизація та стандарти

  070 Газети. Преса

  159.9 Психологія  

   

  4

  5

  5

  6

  6

  2 Релігія. Теологія (богослов’я)

  316 Соціологія

  32 Політика

  6

  6

  6

  33 Економіка. Економічні науки

  7

  341 Міжнародне право

  342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

  343 Кримінальне право. Карні порушення

  346 Господарське право. Правові основи  державного регулювання економіки

  347 Цивільне право. Судовий устрій.

  349.2 Трудове право

  364 Соціальні проблеми, що породжують необхідність надання соціальної допомоги.

  368 Страхування. Суспільне забезпечення шляхом взаєм- ного розподілу ризику

  37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

  51 Математика

  54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія.  

  57 Біологічні науки в цілому

  7

  7

  7

   

  8

  8

   

  8

  8

  9

  9

  61 Медичні науки

  62  Машинобудування. Техніка в цілому

  640 Типи комунально-побутових підприємств та домашнє господарство

  641 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви

  655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва

  656 Транспортні та поштові служби. Організація та керування перевезеннями

  657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво

  658 Організація виробництва, менеджмент. Економіка підприємств. Організація та техніка торгівлі

  659 Реклама. Служба зовнішньої інформації та реклами (паблик рілейшнз)

  9

  10

  10

  10

  11

  11

  11

  11

  11

  66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі

  71 Планування у межах адміністативно-територіальних одиниць. Ландшафти, парки, сади

  72 Архітектура

  74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

  76 Графічні мистецтва. Графіка.

  77 Фотографія, кінематографія

  796 Спорт. Ігри. Фізичні вправи

  811.111 Англійська мова

  811.161.2 Українська мова

  82 Художня література. Літературознавство

  91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

  92 Біографічні дослідження. Генеалогія. Геральдика (гербознавство). Прапори, стяги

  94 Історія загалом

  11

  12

   

  12

   

  12

  12

  13

  13

  13

  13

  14

   

  14

   

  14

   

  Шановні студенти і наукова спільнота університету!  

       Пропонуємо Вам інформаційний Бюлетень надходжень, який укладений згідно з Національними стандартами України «Бібліографічний опис багатотомних і серіальних видань (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)» та «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою (ДСТУ 3582:2013)». 

       До бюлетеня увійшли документи – друковані та електронні. Бібліографічний бюлетень складається із 39 структурних рівнів Універсальної  десяткової  класифікації (УДК), містить 168 бібліографічних записів, із них 14 найменувань праць викладачів «Університету «Україна». За IV кв. 2017 р. до бібліотеки «Університету Україна»  надійшло 787 примірників документів.  

  Переглянути...  


   Інформаційний список праць викладачів університету

  (находження за період липень - грудень 2017 р.)


  Інформаційний  бюлетень  

  «Нові  находження за ІIІ квартал 2017 р     

  Переглянути...  


  Інформаційний  бюлетень  

  «Нові  находження за ІІ квартал 2017 р

  Переглянути... 


  Інформаційний  бюлетень 

  «Нові  находження за І квартал 2017 р

  Переглянути...


  Інформаційний  бюлетень 

  «Нові  находження за ІІ квартал 2016 р

  Переглянути...


   

  Інформаційний анотований бюлетень

  «Праці викладачів Університету «Україна»

  (за період 2016 / 2017 н.р.) 

  Публіцистика

       1. Таланчук П.М. Прозріння : публіцистика / П. М. Таланчук. – К.: Університет “Україна”, 2017. – 86 с. : іл. – Бібліогр.: с. 80.

       У цій праці автор переконує українців у тому, що вони є самодостатнім древнім і багаточисельним народом. Для розбудови успішної України необхідно об’єднатися і зрозуміти одну істину – ніхто нам не збудує державу, окрім нас самих.

       2. Таланчук П.М. Терниста дорога до незалежності України : публіцистика / П. М. Таланчук. – К.: Університет “Україна”, 2016. – 100 с.

       Ця книга – логічне продовження попередніх публіцистичних праць П.М. Таланчука. Автор об’єктивно й аргументовано аналізує складні та неоднозначні процеси становлення й утвердження української державності.

  Наукові видання

       3. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу (2015, Луцьк). Міжнар. наук.-практич. конф. : матер. доп. / упоряд. Т. Й. Жалко, О. І. Кушпетюк, Н. Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ Університету "Україна", 2015. – 294 с.

     Випуск вміщує статті з актуальних проблем сучасної освіти та науки, розвитку соціальних комунікацій в умовах європейської інтеграції; питань впровадження інформаційних технологій в освітній процес, тенденцій розвитку соціальних технологій, проблем фізичного виховання.

       4. Барна Н.В. Дизайн в контексті художньої культури ХХ – ХХІ століть : монографія / Н. В. Барна. – К.: Університет "Україна", 2015. – 353 с.

       У монографії розглядається дизайн як феномен масової культури, його сутність та особливості, естетична природа дизайну як виток його універсальності.

       5. Білорус О.Г. Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму : монографія / О. Г. Білорус. – К.: Університет "Україна", 2016. – 536 с.

      У монографії досліджуються проблеми генези, формування й еволюції світ-системи постіндустріального корпоративно-монополістичного глобалізму, яка має специфічні формаційні та цивілізаційні ознаки фінансово-економічного імперіалізму.

       6. Гета А.В. Коррекция физического и эмоционального состояния детей 6-7 лет с миопией средствами плавания в процессе адаптивного физического воспитания : монография / А. В. Гета. – Saarbruchen, 2014. – 244 с.

         В монографии представлены результаты комплексного изучения проблемы коррекции физического и эмоционального состояния детей с миопией, обоснована программа коррекции их состояния. Монография рассчитана на студентов, аспирантов, учителей физической культуры, преподавателей высшей школы, реабилитологов.

       7. Давиденко Г.В. Інклюзія у вищих навчальних закладах Європейського Союзу : монографія / Г. В. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 314 с.

        Монографія присвячена питанням інклюзивного навчання студентів у вищих навчальних   закладах Європейського Союзу. У праці з’ясовано проблеми психолого-ментальних, соціальних та організаційних умов запровадження інклюзивної освіти у країнах Європейського Союзу, розглянуто реалізацію інклюзивної парадигми в сучасних європейських університетах.

       8. Дударець В.М. Композиційні та історико-архітектурні особливості побудови об’єктів палацово-паркового мистецтва Лівобережної України : монографія / В. М. Дударець. – К.: [ б/в], 2017. – 128 с. : іл.

           Монографія присвячена палацово-парковій архітектурі Лівобережної України кінця ХVІІ – початку ХІХ століття. Національна архітектура цього часу яскраво і повно відображає характер суспільного життя цього часу з усіма його протиріччями.

       9. Дударець В.М. Мистецтво міських садів у ландшафтному дизайні : монографія / В. М. Дударець. – К.: Персонал, 2015. – 158 с. : іл.

         Особливу увагу приділено питанням композиційної побудови міських садів на сучасному та новітньому рівнях, використання декоративних дерев, кущів і рослин художньо-естетичного спрямування.

     10. Загурський О.М. Конкурентоспроможність аграрного сектору економіки України: інституціональний аспект : монографія / О. М. Загурський. – Університет "Україна", 2016. – 455 с.

         У монографії розглянуті нові методологічні підходи до аграрного сектору економіки України як особливої комплексної інституціональної системи суспільства та здійснено теоретико-методологічне обґрунтування впливу факторів на рівень його конкурентоспроможності.

           11. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – Хмельницький : ХІСТ, 2015. –

         Вип. 10. – 95 с.

         Вип. 11. – 165 с.

         У збірнику подано наукові публікації вчених та науково-педагогічного персоналу інституту, інших вищих навчальних закладів і наукових установ. Призначений для ознайомлення громадськості з результатами наукових досліджень.

      12. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. В. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 242 с. – Бібліогр.: с.237 – 241.

        У монографії розглянуто проблеми організації інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу. Праця є результатом дослідження колективу авторів, об’єднаних спільним виконанням науково-дослідної теми “Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу”.

       13. Молодь: освіта, наука, духовність (13 ; 2016 ; Київ). ХІІІ Всеукраїнська наук. конф. студ. і молодих вчених, 12 – 14 квіт. 2016 р. : тези доп. : у 2-х ч. / М-во освіти і науки, Університет “Україна”, Студент. наук. т-во. – Київ : Університет "Україна", 2016.

           Ч.І. – 614 с.

       Ч.ІІ. – 466 с.

         У збірнику вміщено тези доповідей, які відображають результати наукових досліджень студентів і молодих вчених у галузях економічних, юридичних, біологічних, психологічних, педагогічних, соціологічних, філологічних і технічних наук.

       14. Молодь: освіта, наука, духовність (14 ; 2017 ; Київ). ХІV Всеукраїнська наук. конф. студ. і молодих вчених, 4 - 6 квіт. 2017 р. : тези доп. : у 2-х ч. / М-во освіти і науки, Університет “Україна”, Студент. наук. т-во. – Київ : Університет "Україна", 2017.

           Ч.І. – 592 с.

         Ч.ІІ. – 572 с.

         У збірнику вміщено тези доповідей, в яких відображено результати наукових досліджень студентів і молодих вчених у галузях економічних, юридичних, біологічних, психологічних, педагогічних, соціологічних, філологічних і технічних наук.

     15. Психологія розвитку особистості: теорія і практика (2016, Вінниця). Наук.-практ. конф., 19 травня 2016 р. : зб. доп. / Вінниц. соц.-економ. ін-т, Студент. т-во Вінниц. ін-ту; за заг. ред. Г. В. Давиденко; відп. ред. та упоряд. І. О. Котик. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 254 с.: сх., табл.

       У збірнику розглянуто психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості: функції, розвиток, здійснення; з’ясовано проблеми розвитку, формування та соціалізації особистості, а також приділено увагу соціально-психологічним аспектам роботи фахівця з особами з інвалідністю.

     16. Сердюк В.П. Теорія і практика використання відеозапису у кримінальному провадженні України : монографія / В. П. Сердюк. – К.: Університет “Україна”, 2016. – 243 с.

       У монографії, з урахуванням положень вітчизняного та міжнародного законодавства, аналізу теорії і практики використання відеозапису, запропоновані для вирішення ряд завдань, що мають значення для кримінального провадження та процесуальної науки.

       17. Соціально-економічні проблеми розвитку Київського регіону та шляхи їх   вирішення : монографія / А. І. Доценко [та ін.]. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 87 с. – Бібліогр.: с.83 – 86.

       У монографії подано аналіз та оцінку природно-ресурсного потенціалу, демографічної ситуації, розкрито особливості розміщення і територіальної організації розселення, зайнятості населення та регіонального ринку праці. Значна увага приділена розвитку малого підприємництва та соціальної інфраструктури у Київському регіоні.

       18. Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій (2016; Полтава) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квітня 2016 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Полтав. ін-т економіки і права. – К.: Університет “Україна”, 2016. – Т. 1. – 2016. – 608 с.

       Видання містить цікаві розробки та методики з правових наук, фінансів, банківської справи та страхування, соціальної роботи, адаптивної фізичної культури та філології.

         19. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації (9 ; 2014 ; Хмельницький) : ІХ Всеукраїнська наук.-практ. конф., 10 квітня 2014 р. : тези доп. / Хмельниц. ін-т соц. технол. Університету “Україна”; за ред. М. Є. Чайковського [та ін.]. – Хмельницький : [б.в.], 2014. – 212 с.

       У матеріалах збірника висвітлено проблеми та перспективні напрями щодо впровадження принципів інклюзивної освіти; вдосконалення змісту і форм соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами; адаптаційні можливості студентів; формування їх громадянської компетентності.

       20. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації (9 ; 2016 ; Хмельницький) : ІХ Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2016 р. : тези доп. / Хмельниц. ін-т соц. технол. Університету “Україна”; за ред. М. Є. Чайковського [та ін.]. – Хмельницький : [б.в.], 2016. – 158 с.

       У збірнику висвітлено проблеми та перспективні напрями щодо впровадження принципів інклюзивної освіти; вдосконалення змісту і форм соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі.

       21. Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації (6 ; 2012 ; Хмельницький) : VІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 15 березня 2012 р. : тези доп. / Хмельницьк. ін-т соц. технол., упр. освіти і науки Хмельницьк. обл. держ. амін., Хмельницьк. міськ. центр соц. допом. молоді; за ред. М. Є. Чайковського [та ін.]. – Хмельницький : [б.в.], 2012. – 380 с.

       У матеріалах збірника висвітлено актуальні проблеми навчання, виховання, професійного самовизначення, становлення життєвого шляху особистості, вирішення соціально-економічних питань, що стоять сьогодні перед молодою людиною.

       22. Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації (8 ; 2014 ; Хмельницький). VІІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 20 березня 2014 р. : тези доп. / Хмельницьк. ін-т соц. технол., департамент освіти і науки, молоді та спорту, Хмельницьк. нац. ун-т ; за ред. М. Є. Чайковського [та ін.]. – Хмельницький : [б.в.], 2014. – 206 с.

       У матеріалах збірника висвітлено актуальні проблеми навчання, виховання, професійної та соціально-психологічної адаптації, шляхи вирішення соціально-економічних питань, що стоять перед молодою людиною сьогодення.

       23. Фінансові аспекти діяльності підприємства в умовах кризи (3 ; 2016 ; Київ): ІІІ Міжвузівська наук. конф., 25 березня 2016 р. : зб. тез доп. / Ун-т “Україна”, НУ КМА, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: Університет “Україна”, 2016. – 283 с.

     Тези доповідей, вміщені у збірнику, відображають результати наукових досліджень студентів і викладачів у галузі економіки, фінансів, маркетингу та бухгалтерського обліку.

      24. Формування державотворчих якостей, національної гідності і гордості на козацько-лицарських традиціях українського народу в контексті стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2 ; 2017 ; Київ). ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. – К.: Університет “Україна”, 2017. – 230 с.

      У надзаг.: М-во. освіти і науки України, н.-д. ін-т козацтва Ін-ту історії НАН України, МГО “Українське козацтво”.

      У збірнику вміщено тези доповідей, які розкривають сутність національно-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді на героїчних традиціях українського козацтва.

      25. Чайковський М.Є. Соціально-педагогічна робота з молоддю з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі : монографія / М. Є. Чайковський. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 436 с.

       У монографії розглянуто теоретичні питання організації соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору ВНЗ, проаналізовано нормативно-правову базу та практику інклюзивного навчання, розкрито розуміння інклюзивної освіти.

  1. Чижик В.В. Функціональна та рухова підготовка юного футболіста : монографія / В. В. Чижик, В. П. Романюк. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 340 с.

      У монографії висвітлено питання функціональної та рухової підготовки футболістів, які навчаються у спортивному інтернаті. Охарактеризовано методи та критерії комплексного оцінювання їх фізичного розвитку.

  Навчально-методичні видання

      27. Professional English: Education and Ecology, Bio- and Nanotechnologies = Професійна англійська: освіта та екологія, біо- та нанотехнології : посіб. для вивч. і використ. англ. мови для студ. інженер. та біомедичних спец. / В. В. Малишев [та ін.]. – К.: Університет "Україна", 2016. – 244 с.

       Розділи, присвячені освіті, екології та біології, містять текстові матеріали, відповідні лексичні та граматичні вправи, тексти для аудиторного читання згідно з навчальною програмою, а також список термінів. Розділ, присвячений нанотехнологіям, складено з 9 автентичних тематичних текстів, споряджених міні-словником та низкою вправ, які дозволять студентам розширити свій словниковий запас, відпрацювати різні розмовні моделі, активізувати комунікативні навички.

       28. Антипчук А.Ф. Под крышей дома твоего (копилка полезных советов) : справочник. – К.: Талком, 2015. – 54 с.

       Настоящее издание является практическим пособием в области реабилитационной экологии человека. В тексте приведено более 470 способов ухода за жильем и личными вещами подручными средствами.

      29. Антипчук А.Ф. Семь шагов к совершенству. Копилка полезных советов : справочник. – К.: Талком, 2015. – 67 с.

       В семи разделах текста приведено болем 90 рецептов приготовления лосьонов, масок и компрессов на основе доступных природных ингредиентов без добавления консервантов и продуктов ГМО.

      30. Доценко А.І. Практикум із соціальної і демографічної статистики : метод. посіб. для студ. спец. “Соціальна робота” / А. І. Доценко. – К.: Університет “Україна”, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: с. 34.

         Практикум містить тематику та завдання до практичних робіт з курсу “Соціальна і демографічна статистика”. До кожної теми подано перелік питань практичних завдань для роботи в аудиторії, а також статистичну інформацію, необхідну для виконання завдань.

     31. Дражниця С.А. Електронна комерція : навч. посіб. / С. А. Дражниця. – Л.: Новий Світ-2000, 2013. – 182 с.

       У посібнику детально висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного маркетингу та електронного ринку, платіжні та фінансові інтернет-системи, засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції.

      32. Іванова І.Б. Теорія і практика соціальної роботи. Професійна підготовка магістрів соціальної роботи : навч.-метод. посіб. на основі фахових укр.-рос.-англ. термінів / І. Б. Іванова. – К.: Університет “Україна”, 2016. – 66 с.

         Посібник призначений для студентів і фахівців, які вивчають і досліджують теорію і практику соціальної роботи у вимірі англомовного соціокультурного контексту. Основна термінологія із соціальної роботи трьома мовами подається за логіко-структурним принципом: теорія соціальної роботи, практика соціальної роботи, інвалідність, здоров’я, професійна підготовка.

      33. Історичні аспекти застосування органічних основ в аналітичній хімії : навч. посіб. / Брускова Д.-М.Я. та ін. – К.: Університет "Україна", 2017. – 167 с.

       Пропонована робота є навчальним посібником з методичних досліджень, проведених із застосування в аналітичній хімії неорганічних речовин певного класу органічних сполук – органічних основ.

      34. Коливальні процеси в електричних та електронних ланцюгах : навч. посіб. із практ. занять для студ. інж. спец. / М. Ф. Жовнір та ін. – К.: Університет "Україна", 2017. – 100 с.

       У навчальному посібнику приведено теоретичні відомості, завдання та методичні рекомендації до виконання практичних робіт засобами комп’ютерного моделювання в середовищі Elektronch Workbech.

     35. Коломієць О.В. Художня творчість Докії Гуменної : посібник / О. В. Коломієць. – К.: Університет "Україна", 2011. – 211 с.

       У посібнику розглядається малодосліджена художня творчість письменниці української еміграційної літератури Докії Гуменної. Вперше її художня спадщина розглядається цілісно з позиції еволюції проблематики та тематики, аналізуються літературні впливи, що формували індивідуальну творчу манеру письма.

       36. Коломієць П.В. Матеріали правового та методичного забезпечення організації діяльності СНВП “Юридична клініка” Полтавського інституту економіки і права (збірник нормативних актів та зразків документів) : навч.-метод. посіб. / П. В. Коломієць. – Полтава : Копі-Центр, 2016. – 300 с.

       Посібник містить основні законодавчі акти та нормативні документи, що регламентують правове регулювання організації діяльності студентського науково-виробничого підрозділу “Юридична клініка” та зразки документів щодо впровадження в цьому структурному підрозділі практичного навчання та проведення практики студентів-правознавців.

      37. Кочура Н.М. Методичні рекомендації до курсу лекцій з дисципліни “Історія української культури” для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання природничих, технічних та соціально-гуманітарних напрямів підготовки / Н. М. Кочура. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 162 с. – Бібліогр.: с.153 – 161.

      Рекомендації розкривають основні підходи до вивчення дисципліни та зміст понять, що дають розуміння важливих процесів у розвитку культури, містять вступ, плани та тези лекцій, перелік питань для самостійної роботи студента.

        38. Історія української культури : навч.-метод. комплекс дисципліни / уклад. Н. М. Кочура. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 50 с.

        Дана дисципліна є необхідною складовою частиною комплексу суспільно-гуманітарних   дисциплін, передбаченого для засвоєння студентами всіх спеціальностей університету.

     39. Кравченко О.В. Автоматизовані технології науково-технічного перекладу : посібник / О. В. Кравченко. – Кропивницький : КІРоЛ “Україна”, 2016. – 129 с.

        Посібник розроблений таким чином, що студенти можуть використовувати його як робочий зошит, що значно спрощує навчальний процес. Завдання для виконання студентами відповідають методології дисципліни.

       40. Курган С.О. Барна справа : навч.-метод. посіб. / С. О. Курган, О. В. Стиценко. – Миколаїв: Університет “Україна”, 2015. – 312 с.

        У посібнику розглядаються питання організаційної структури барів в Україні, технічне їх оснащення, організація роботи барменів, технології приготування коктейлів та напоїв.

      41. Малишев В.В. Оксидні наноматеріали: синтез, управління структурою та властивостями : консп. лекцій для студ. інж. спец. / В. В. Малишев, Н. Ф. Кущевська, О. А. Папроцька. – К.: Університет "Україна", 2017. – 133 с.

      Конспект лекцій підготовлено згідно із програмами дисциплін “Наноматеріали”, “Методи одержання наноматеріалів” і “Методи дослідження наноструктури та наноінструменти” для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.

      42. Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості : підручник [для студентів вищ. навч. закл. спец. “Механічна інженерія”, “Хімічна та біоінженерія”, “Виробництво та технології”] / В. А. Косенко [та ін.]. – К.: Університет "Україна", 2017. – 298 с.

       У підручнику наведено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються у харчовій промисловості.

     43. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Автомобільні двигуни” для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності “Автомобільний транспорт” / уклад.: В. В. Шаповал [та ін.]. – К.: Університет "Україна", 2016. – 30 с.

      Розглянуто питання діагностування технічного стану циліндропоршневої групи двигуна та технічного обслуговування систем живлення бензинових двигунів і діагностування за вмістом окису вуглецю у відпрацьованих газах.

      44. Основи загальної хімії для студентів природничих та інженерних спеціальностей : конспект лекцій / А. І. Габ [та ін.]. – К.: Університет "Україна", 2016. – 61 с. : іл., сх., табл.

      Викладений матеріал є необхідним мінімумом знань із хімічної науки і орієнтиром для подальшої самостійної роботи над підручниками. В конспекті наведено завдання для самостійної підготовки та контрольні запитання, а також список рекомендованої основної та додаткової літератури, необхідної для виконання лабораторних і практичних робіт.

     45. Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів : інформ.-довід. вид. / уклад.: Т. М. Гладка, В. В. Малишев. – К.: Університет “Україна”, 2014. – 62 с.

      Метою даного видання є оволодіння студентами вміннями і навичками роботи з нормативними документами. Знання діючих нормативних документів у галузі виробництва будівельних матеріалів необхідно при підготовці і виконанні курсових робіт.

     46. Практична підготовка студентів спеціальності “Соціальна робота” : навч.-метод. посіб. / І. Б. Іванова, А. К. Базиленко, В. А. Дика. – К.: Університет “Україна”, 2017. – 72 с.

         Посібник відображає зміст і структуру практичної підготовки студентів спеціальності “Соціальна робота” на освітніх рівнях “бакалавр” і “магістр”. Призначений для особистісно орієнтованого навчання та навчання на досвіді.

       47. Прищепа Є.А. Сервер на основі операційної системи FreeBSD 6.1 : навч. посіб./ Є. А. Прищепа, А. Г. Тимошенко. – К.: Університет "Україна", 2015. – 216 с.

       У роботі послідовно описано встановлення операційної системи FreeBSD та правила її налагодження для функціонування серверу доступу в Інтернет в локальних та корпоративних мережах, зокрема, такі служби як: поштовий сервер на основі Postfix, веб-сервер на основі Apache. Робота корисна студентам, спеціалістам із комп’ютерних технологій, адміністраторам комп’ютерних мереж.

      48. Сергійчук Н.М. Охорона праці і навколишнього середовища на підприємствах мікробіологічної промисловості : опорний конспект лекцій / Н. М. Сергійчук, Л. Б. Зелена, О. В. Мележик. – К.: Університет "Україна", 2016. – 40 с.

   В опорному конспекті лекцій у стислій формі розглянуті питання, пов’язані з системою заходів правового, соціально-економічного, організаційно-технічного, санітарно-гігієнічного і лікувально-профілактичного характеру, що спрямовані на збереження здорових і безпечних умов праці фахівців у галузі мікробіологічної промисловості.

    49. Сердюк В.П. Проведення слідчих (розшукових) дій з використанням відеозапису : навч.-практ. посіб. / В. П. Сердюк. – 3-є вид., допов. і перероб. – К.: Університет "Україна", 2014. – 134 с.

      У посібнику автор сформував напрямок теоретичних і практичних проблем при проведенні слідчих (розшукових) дій із використанням відеозапису. Надано правові та процесуальні аспекти застосування технічних засобів і зокрема, відеозапису, у кримінальному провадженні нашої держави та деяких зарубіжних країн.

     50. Синтез нанорозмірних оксидних матеріалів, управління їх структурою та властивостями : метод. реком. для виконання практ., лаб. і курсових робіт / Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К.: Університет “Україна”, 2017. – 30 с.

      Методичні рекомендації підготовлено згідно із програмами дисциплін “Наноматеріали”, “Методи одержання наноматеріалів” та “Методи дослідження наноструктур та наноінструменти” для студентів інженерних спеціальностей.

       51. Стандартизація в галузі нанотехнологій та наноматеріалів: напрямки розвитку, характеристика стандартів, термінологія, міжнародні стандарти : метод. вказівки / В. В. Малишев [та ін.]. – К.: Університет “Україна”, 2016. – 55 с.

        Методичні рекомендації підготовлено згідно з програмою дисципліни “Стандартизація в галузі нанотехнологій” для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглянуто стан стандартизації в галузі нанотехнологій та наноматеріалів.

       52. Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах : підручник / В. А. Косенко [та ін.]. – К.: Університет “Україна”, 2016. – 356 с.

      У підручнику викладено основні теоретичні положення проблем і перспектив розвитку науки про тертя, змащування і зношування в машинах (трибологія), основні поняття про будову і властивості поверхневих шарів, а також явища, які виникають у процесі тертя і змащування в трибосистемах.

    53. Тонколистові будівельно-оздоблювальні композиційні матеріали на неорганічних в’яжучих : метод. вказівки для самостійної роб. / уклад.: В. В. Малишев, С. В. Клименко, В. С. Клименко. – К.: Університет “Україна”, 2014. – 74 с.

      Розглянуті питання щодо неорганічних та органічних в’яжучих матеріалів, заповнювачів та наповнювачів, основних модифікуючих добавок та їх впливу на фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів будівельної хімії.

       54. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи : навч.-метод. посіб. / Л. С. Кравчук [та ін.]. – Хмельницький : ХІСТ, 2016. – 286 с.

      Навчально-методичний посібник призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, фахівців у галузі фізичної реабілітації.

      55. Хавхун Г.М. Малі архітектурні форми : метод. вказівки до викон. практ. та самостійних робіт для студ. І курсу напряму підготовки 6.020207 “Дизайн” / Г. М. Хавхун. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 24 с.

         Запропоновані методичні вказівки допоможуть студентам закріпити теоретичні основи навчальних дисциплін за напрямком спеціальності та отримати навички щодо їхнього застосування в реальних умовах при виконанні практичних робіт із проектування малих архітектурних форм.

      56. Цілина М.М. Сучасна українська літературна мова (Синтаксис складного речення) : посіб. для дистанційного навч. / М. М. Цілина. – К.: Університет “Україна”, 2017. – 228 с.

      У навчальному посібнику за модулями подано теоретичний матеріал до розділу “Синтаксис складного речення” сучасної української літературної мови, розроблено комплекс вправ і завдань та тестові питання за змістом лекційного курсу.

       57. Чижик В.В. Методи досліджень у фізичному вихованні : навч. посіб. [для вищ. навч.закл.] / В. В. Чижик, О. К. Дудник. – Біла Церква : [б.в.], 2013. – 241 с.

       У навчальному посібнику висвітлено загальнотеоретичні основи вчення про методи дослідження у фізичному вихованні, планування та проведення досліджень. Розглянуто методи педагогічних та біологічних досліджень у фізичному вихованні.

     58. Чижик В.В. Педагогічні методи досліджень у фізичному вихованні : навч.-метод. посіб. для студ. / В. В. Чижик, В. І. Гордійчук. – Луцьк : Луцький ін-т розвитку людини Університету “Україна”, 2009. – 64 с. : сх., табл.

      У навчальному посібнику висвітлено загальнотеоретичні основи вчення про методи дослідження у фізичному вихованні, планування та проведення досліджень, розглянуто методи вивчення рухових якостей.

      59. Чижик В.В. Спортивна морфологія (адаптація до фізичних навантажень) : посібник / В. В. Чижик, О. П. Запорожець. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2008. – 102 с.

       У посібнику розглядаються загальнотеоретичні основи вчення про адаптацію. Роз’яснено базові біологічні поняття спортивної морфології. Висвітлюються питання адаптації до м’язової діяльності функціональних систем виховання, забезпечення та управління рухами.

      60. Чижик В.В. Фізіологія рухової активності : навч.-метод. посіб. / В. В. Чижик, В. В. Кирилюк. – Луцьк : [б.в.], 2014. – 44 с.

        У посібнику висвітлено загальнотеоретичні основи вчення про адаптацію, питання адаптації до м’язової діяльності функціональних систем виконання, забезпечення та управління рухами, фізіологічна класифікація фізичних вправ.

       61. Школа сприяння здоров’ю: організація фізичного виховання учнів : навч. посіб. / за заг. ред. Р. З. Поташнюк, О. А. Мишковця, Ю. Й. Волинця. – Луцьк : Надстир’я, 2012. – 292 с.

       У посібнику висвітлюється ряд теоретико-методичних підходів до організації фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Даються рекомендації щодо здійснення медико-педагогічного контролю показників здоров’я у процесі фізичного виховання учнів.

      62. Юліна А.І. Лабораторний практикум до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія продукції ресторанного господарства” / А. І. Юліна. – К.: Університет “Україна”, 2016. – 84 с.

       У лабораторному практикумі надаються правила поведінки студентів у лабораторії під час виконання робіт, наведено перелік лабораторних робіт із рецептурами страв та їх технологія і алгоритм виконання кожної роботи.

  Літературно-художні видання

      63. Горлиця : щоріч. літ. альм. / Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” ; літ. студія “Горлиця” ; уклад. Н. І. Головченко ; передм. Г. В. Горового. – Зб. 3. – К.: Університет "Україна", 2015. – 142 с.

    До третього числа альманаху ввійшли твори студентів і випускників університету, учасників літературної студії, а також друзів юних митців.

      64. Мельничук Ю.Л. Нескорені духом : історико-літ. зб. / Ю. Л. Мельничук, О. Г. Соколенко ; музей іст. та культ. “Уваровський дім”. – [2-е вид., допов.]. – К.: Золоті ворота, 2013. – 378 с.

       До другого видання увійшли матеріали про Гелія Снєгірьова, Віктора Некрасова, Василя Овсієнка, Сергія Параджанова, чиї життя і творчість були пов’язані з Приірпінням, а також матеріали про видатних літераторів “розстріляного відродження” та дисидентського руху 60-х років ХХ ст.

      65. Люблю життя! : зб. творів / уклад. Н. І. Головченко, С. М. Патра; передм. П. М. Таланчука. – К.: Університет "Україна", 2016. – 220 с. : іл. – (Серія “Випускники “Університету “Україна”).

       Збірка підготовлена до видання спільними зусиллями викладачів, студентів, випускників та працівників Університету “Україна” та представляє поезію і художню прозу обдарованих випускників університету, які знайшли своє місце в житті, ведуть активну громадську діяльність, працюють.

    66. Урбан А. А. Від серця до серця : збірка поезій / А. А. Урбан. – К.: Університет "Україна", 2017. – 75 с., портр.

      Це п’ята збірка поезій учителя-філолога, журналіста, редактора університетської газети А. Урбана. Більше 30 віршів автора стали піснями, деякі з них відзначені на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

   


  Інформаційний  бюлетень 

  «Нові  находження за І півріччя 2016 р

  Переглянути...


  Інформаційний  бюлетень 

  «Нові  находження за 2015 р

  Переглянути...


   Інформаційний  бюлетень 

  «Нові  находження за 2014 р

  Переглянути...


    Інформаційний  бюлетень 

  «Нові  находження за 2013 р

  Переглянути... 


  Інформаційний  бюлетень  

  «Нові  находження за ІІ півріччя 2012 р

  Переглянути... 


  Інформаційний  бюлетень  

  «Нові  находження за I півріччя 2012 р

  Переглянути...


  Інформаційний  бюлетень 

  «Нові  находження за 2011 р

  Переглянути...


   Автори – викладачі університету

   

   

  Шановні читачі!

  Вашій увазі пропонуються наукові та навчальні видання викладачів університету, серед яких є переможці конкурсу в номінаціях “Краща монографія”, “Кращий підручник”, “Кращий навчальний посібник”. Книги, які Вас зацікавили, можна замовити в бібліотеці університету.

   

  1.  Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей ХV науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 листопада 2015 року). – К. : Університет "Україна", 2015. – 554 с.

  У збірнику вміщено тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, в яких відображено широке коло нагальних питань, пов’язаних із освітою, правовим статусом, адаптацією в суспільстві, професійною та фізичною реабілітацією людей з інвалідністю.

  2.  Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 2-3 квітня 2015 р.) /упоряд.: Т.Й. Жадко, О.І. Кушпетюк, Н.Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ Університет "Україна", 2015. – 294 с.

  Випуск вміщує статті з актуальних проблем сучасної освіти та науки, розвитку соціальних комунікацій в умовах європейської інтеграції; питань впровадження інформаційних технологій в освітній процес, економіко-правових аспектів і туристично-рекреаційної роботи у науково-освітньому просторі; проблем фізичного виховання, зміцнення та відновлення здоров’я.

  3.  Бойко, Г.М. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності : навч. посіб. / Г. М. Бойко. – Ч.1. – К. : Талком, 2014. – 165 с.

  У навчальному посібнику розглянуто питання теорії рекреаційної діяльності: історичні передумови її виникнення та сучасні тенденції розвитку; сучасні засоби й методи фізичної рекреації; вікові особливості проведення оздоровчо-рекреаційних занять та основні підходи до здіснення контролю за ефективністю застосованих впливів.

  4.  Бублик, Г.А. Охорона праці в галузі : консп. лекцій для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальність “Технологія харчування” / уклад. Г. А. Бублик. – К. : Університет "Україна", 2015. – 119 с.

  У конспекті лекцій наведено законодавчі та правові основи охорони праці, поняття виробничого травматизму, професійних захворювань і порядок їх розслідування. Розглянуто питання безпечної експлуатації устаткування та протипожежної техніки закладів ресторанного господарства.

  5.  Василенко, О.М. Методичні рекомендації щодо написання і захисту рефератів, курсових та магістерських робіт : навч.-метод. посіб. / О. М. Василенко. – К. : Університет "Україна", 2015. – 72 с.

  У посібнику узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи студентів Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. Надано рекомендації щодо написання, оформлення та захисту реферативних повідомлень, курсових і магістерських робіт.

  6.  Доценко, А.І. Міста, селища та села Київщини : економіко-географічний довідник / А. І. Доценко. – К. : Університет "Україна", 2015. – 117 с.; карта.

  У довіднику подано коротку характеристику економічного, соціального, географічного та демографічного стану всіх міст та селищ міського типу, а також частини сіл Київської області. Виявлені тенденції динаміки демографічного і соціально-економічного розвитку досліджуваних поселень Київщини на основі аналізу статистичної інформації за 2001-2012 рр.

  7.  Єжижанська, Т.С. Прес-служба : курс лекцій / Т. С. Єжижанська. – 2-ге вид. – Луцьк : Іванюк В.П., 2014. – 136 с.

  У курсі лекцій подано теоретичні матеріали, які допоможуть ознайомити студентів із особливостями функціонування прес-служб, а саме: організацією роботи зі ЗМІ, розробкою плану роботи з мас-медіа, вимогами до організації та проведення прес-конференції, брифінгу. Практичні завдання допоможуть студентам написати прес-реліз, провести прес-конференцію чи брифінг, підібрати цікаву “новинну” інформацію й вибрати правильні шляхи її подання.

  8.  Коломієць, П.В. Загальні положення правового регулювання оподаткування підприємницької діяльності : навч. посіб. / П. В. Коломієць. – Полтава : Копі-Центр, 2014. – 204 с.

  У навчальному посібнику на основі аналізу юридичних норм загальної частини чинного Податкового кодексу України висвітлено питання про загальні положення податкового законодавства щодо механізму правового регулювання встановлення, ведення та справляння податків і зборів в Україні. Особливу увагу приділено обґрунтуванню юридичної природи податків та зборів і висвітленню загальних засад їх установлення.

  9.  Кондратюк, С.М. Загальна психологія (психічні процеси, стани, властивості) : метод. рек. щодо самостійної роботи студентів / С. М. Кондратюк. – Хмельницький : ХІСТ Університету “Україна”, 2014. – 92 с.

  У виданні представлено матеріал, який охоплює такі групи психічних явищ, як: психічні процеси, психічні стани та психічні властивості, необхідні для ефективного засвоєння теорії шляхом залучення студентів до активного процесу пізнання психічних явищ. Видання містить завдання для семінарських занять; завдання і вправи для самоконтролю.

  10. Косенко, В.А. Матеріалознавство та матеріали у автомобільному транспорті : навч. посіб. / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, О. Г. Добровольський, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 313 с.

  У посібнику викладено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів і неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються в автомобільному транспорті.

  11. Кравчук, Л.С. Особливості психолого-фізичної реабілітації для осіб з порушенням опорно-рухового апарату : навч.-метод. посіб. / Л. С. Кравчук. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – 157 с.

  Навчально-методичний посібник призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, фахівців у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, спеціальності “Фізична реабілітація”.

  12. Луцький, А.І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні : монографія / А. І. Луцький. – Івано-Франківськ, 2015. – 312 с.

  У монографії проведено аналіз правової ідеології, показано її зв’язок із політичною та державною ідеологією, розкрито її інтегративний характер і зміст. Наукове дослідження висвітлює процес становлення та розвитку правової ідеології в Україні, розкриває її роль у формуванні правової і демократичної держави.

  13. Методичний посібник до виконання контрольних робіт з неорганічної хімії для студентів 1 курсу заочної форми навчання / Д.-М. Я. Брускова, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 37 с.

  Методичний посібник охоплює 8 розділів з неорганічної хімії для студентів 1 курсу заочної форми навчання. Викладено суть основних хімічних понять, стехіометричних законів, приклади розв’язання типових завдань, порядок виконання контрольної роботи.

  14. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Біохімія” / уклад. Л. Г. Васильєвих. – Хмельницький : ХІСТ, 2014. – 90 с.

  У виданні подані лекції за трьома змістовними модулями. Наведені основні поняття до курсу “Біохімія”, методична література та запитання для самоконтролю.

  15. Основи кристалографії та мінералогії : підручник / Л. В. Урсуляк, С. В. Квасова, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 144 с.

  У підручнику розглянуті основні поняття сучасної кристалографії, геометрична кристалографія, основні закони кристалографії, прості форми кристалів, кристалохімія, фізична кристалографія, дефекти кристалічних граток, класифікація мінералів.

  16. Сухоруков, А. І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі. – Київ : НІСД, 2012. – 368 с.

  На основі узагальнення теорії та практики економічного районування, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки надано характеристику регіональних соціо-еколого-економічних систем як об’єкта моделювання та прогнозування.

  17. Таланчук, П.М. Державотворчий потенціал української нації : публіцистика / П. М. Таланчук. – Університет "Україна", 2015. – 322 с.

  Четвертий випуск університетської серії “Відновимо правду про Україну” вміщує публіцистичне дослідження Петра Таланчука, присвячене сучасним проблемам розвитку незалежної держави Україна у контексті її правдивої історії, очищеної від фальсифікації, перекручень та інших нашарувань.

  18. Фізико-хімічні методи аналізу для студентів природничих та інженерних спеціальностей : конспект лекцій / В. А. Душейко, А. І. Габ, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 90 с.

  У конспекті лекцій наведено основні відомості про теоретичні основи та практичне використання фізико-хімічних і фізичних методів аналізу. Викладено суть основних методів аналізу, наведено типові схеми приладів.

  19. Чайковський, М.Є. Особливості впровадження інклюзії у вищому навчальному закладі : навч. посіб. / М. Є. Чайковський. – К. : Університет "Україна", 2015. – 152 с.

  У навчально-методичному посібнику висвітлено особливості впровадження інклюзії у вищому навчальному закладі, ознаки універсальної доступності навчального закладу, роботу з молоддю з особливими потребами, практику впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання в Університеті “Україна”.

  20. Шамич, О.М. Спортивні та рухові ігри і методика їх викладання : метод. рек. для викладачів та студентів / О. М. Шамич. – К. : Університет "Україна", 2015. – 18 с.

  У розроблених методичних рекомендаціях наводиться опис, мета і завдання, програма і структура навчальної дисципліни “Спортивні та рухові ігри і методика їх викладання”, рекомендуються теми семінарських занять, перелік питань до заліку та література з вивчення даного курсу.

  21. Шамич, О.М. Спецкурс зі спеціалізації (професійна спрямованість: фізичне виховання) : метод. рек. для викладачів та студентів / О. М. Шамич. – К. : Університет "Україна", 2015. – 16 с.

  У розроблених методичних рекомендаціях наводиться опис, мета і завдання, програма і структура навчальної дисципліни “Спецкурс зі спеціалізації (професійна спрямованість: фізичне виховання)”, рекомендуються теми семінарських занять, перелік питань до заліку та література з вивчення даного курсу.

   

  Наталія Панасюк,

  заступник директора бібліотеки університету

  Газета «Університет «Україна» №1-2, 2016

      Шановне студентство!

  Пропонуємо до Вашої уваги огляд нових наукових і навчальних видань викладачів Університету «Україна», які надійшли до бібліотеки у 2015 році.

   

  1. Белімова, Т.В. Проза українського модернізму 20-х рр. ХХ ст. : навч. посіб. / Т.В.Белімова. – 2-ге вид. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 160 с.

  Посібник містить матеріали, що дають загальне уявлення про характер й особливості української модерністської прози 20-х рр. ХХ ст., представленої дев’ятьма найяскравішими іменами.

  Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів української літератури, журналістів, тих, хто цікавиться історією та розвитком національної художньої словесності.

  2. Белімова, Т.В. Історія української літератури 70 – 90-х рр. ХІХ ст. : навчально-методичний комплекс дисципліни / Т.В. Белімова. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 52 с.

  У НМКД “Історія української літератури 70 – 90-х рр. ХІХ ст.” подається навчальна та робоча програма курсу, висвітлюються теми та плани лекцій і семінарських занять, формулюються завдання для самостійної та модульної контрольної роботи, запитання на залік, теми курсових робіт. НКМД містить глосарій і список рекомендованої літератури.

  3. Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти : монографія / П. І. Юхименко, О. М. Загурський, М. В. Півторак, І. Г. Романченко та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. П. І. Юхименка. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 514 с.

  У монографії розкрито монетарну, ресурсно-екологічну, інформаційну та соціально-культурологічну безпеку в умовах формування глобального економічного й інформаційно-культурологічного середовища. Буде корисною економістам, документознавцям, соціальним працівникам, викладачам курсу сучасних економічних теорій та соціальних комунікацій.

  4. Коптюх, Л.А. Пакувальна індустрія і навколишнє середовище : навч. посіб. / Л. А. Коптюх. – К. : Університет “Україна”, 2014. – 213 с. – Бібліогр. : с. 209 – 212.

  У виданні викладено результати дослідження, аналізу та обґрунтування позитивного досвіду країн Європейського Союзу щодо вирішення проблеми поводження з відходами, в тому числі з відходами пакувальної індустрії, впровадження екологічно безпечних матеріалів і паковань.

  Розраховано на студентів, інженерно-технічних працівників, хто вирішує проблеми щодо використання відходів як вторинної сировини, безпечного існування без порушення екологічної рівноваги.

  5. Ломачинська, І.М., Загурська, С.М. Гендерний вимір владних комунікацій : моногр. / І. М. Ломачинська, С. М. Загурська. – Біла Церква : БННВК “Освіта”, 2014. – 204 с. – Бібліогр. : с. 191 – 204.

  Автори монографії зосереджують увагу на аналізі найбільш ефективних комунікативних стратегій реалізації владних відносин, зокрема, акцентується увага на особливостях владних комунікацій у системі лідерства. Особлива увага приділяється соціостатевій реалізації владних комунікацій у гендерно нерівному суспільстві.

  Адресовано науковцям, викладачам та студентам вищої школи.

  6. Ломачинська, І.М., Якимюк, Ю.П., Ломачинська, Л.В. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій : навч. посіб. / І. М. Ломачинська, Ю. П. Якимюк, Л. В. Ломачинська; за ред. І. М. Ломачинської. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2014. – 336 с. – Бібліогр. : с. 324 – 334.

  У навчальному посібнику на системній основі розглядається широке коло питань, пов’язаних із документальними комунікаціями як складовою соціальних комунікацій. Досліджуються історичні засади розвитку документальних комунікацій та їх сучасний стан, аналізується нормативна база з означеного питання.

  Посібник адресований спеціалістам, викладачам гуманітарних дисциплін, студентам гуманітарних факультетів, які вивчають соціально-комунікаційні процеси.

  7. Лудченко, О.А., Лудченко, Я.О. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: організація, планування і управління : підруч. / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко. – 2-ге вид., переробл. – К. : Логос, 2014. – 464 с. – Бібліогр. : с.441 – 444.

  У підручнику розглядаються організаційно-правові форми підприємницької діяльності у технічній експлуатації автомобілів та автосервісі, основні принципи організації, планування, економіки й управління виробничими процесами технічного обслуговування автомобілів у ринкових умовах господарювання.

  Для студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів підприємств автосервісу, наукових працівників, аспірантів і підприємців.

  8. Малишев, В.В., Крєтов, В.В., Гладка, Т.М. Технічна термодинаміка та теплопередача : навч. посіб. / В. В. Малишев, В. В. Крєтов, Т. М. Гладка. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 258 с. – Бібліогр. : с. 256 – 257.

  Навчальний посібник містить два розділи: “Технічна термодинаміка” і “Теплопередача”. У першому розділі розглянуто основні поняття і закони термодинаміки, процеси за участю газів та парів. Другий розділ присвячений основним видам і законам передачі тепла, а також методам теплового захисту конструкцій.

  Посібник розрахований на студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

  9. Мурашин, О.Г. Загальна теорія держави  і права : підруч. / О. Г. Мурашин. – К. : Університет “Україна”, 2014. – 561с. – Бібліогр. : с. 547 – 559.

  Підручник висвітлює питання загальної теорії держави і права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Відображені зміни в теорії права, української державності й галузевому законодавстві. В запропонованому читачам практикумі вміщені схеми, тести, завдання, практичні ситуації тощо.

  Розрахований на широку аудиторію – студентів, курсантів, магістрів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і фахівців у сфері держави та права.

  10. На роздоріжжі… : публіцистика /упоряд. : О. К. Глушко, В. О. Карпенко. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 417 с.

  Випуск бібліотеки університету “Україна” продовжує тематику попередніх і присвячений актуальним проблемам сучасної української дійсності. У чотирьох розділах вміщено публіцистичні твори відомих науковців, письменників, журналістів.

  Книга розрахована на широке коло читачів.

  11. Пішеніна, Т.І., Коротєєва, А.В., Нестеренко, С.С., Рудюк, Л.В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Т. І. Пішеніна, А. В. Коротєєва, С. С. Нестеренко, Л. В. Рудюк. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 306 с. – Бібліогр. : с. 305 – 310.

  Навчальний посібник присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємства. У ньому згруповано основні модулі, кожен з яких закінчується набором завдань (тестів) для самостійної роботи студентів, контрольні питання до кожної теми.

  Призначений для студентів економічних спеціальностей. Може бути корисним для науковців, аспірантів і практиків, які спеціалізуються в галузі управління фінансами.

  12. Сарапулова, Є.Г. Стратегічне управління : стислий курс лекцій / Є. Г. Сарапулова. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 133 с. – Бібліогр. : с. 130 – 132.

  У посібнику представлені необхідні в сучасних умовах аспекти стратегічного управління, висвітлені провідні положення навчального курсу. Форма посібника – стислий конспект лекцій – підготовлена для студентів як орієнтир при організації самостійної роботи, передбаченої новими навчальними планами.

  13. Сарапулова, Є.Г. Менеджмент організацій : стислий курс лекцій / Є. Г. Сарапулова. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 232 с. – Бібліогр. : с. 230 – 232.

  В посібнику представлені сучасні напрями розвитку управління організацією, враховані необхідні в сучасних умовах управлінські аспекти, розкриті управлінські схеми і структури.

  14. Сарапулова, Є.Г., Кучерявий, І.Т., Пішенін, І.К. Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / Є. Г. Сарапулова, І. Т. Кучерявий, І. К. Пішенін. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 344 с. – Бібліогр. : с. 339 – 344.

  У навчальному посібнику висвітлено теорію адміністративно-державного управління, проаналізовано основні його напрями, розкрито специфіку виконання кола обов’язків менеджером з адміністративної діяльності.

  15. Севрюков, Д.Г. Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти : моногр. / Д. Г. Севрюков. – К. : Талком, 2014. – 422 с. – Бібліогр. : с. 364 – 421.

  У монографії досліджуються теоретичні концепти та історичні практики реалізації ідеї соціальної держави, закономірності та особливості процесів її формування, функціонування й розвитку в країнах Західної Європи; еволюції національних моделей соціального захисту і їх модернізації в сучасних умовах. Для юристів, політологів та істориків, викладачів, аспірантів, студентів.

  16. Ходаківська, О.М. Соціально-психологічні чинники виникнення стресу в сімейних стосунках молодої сім’ї : навч. посіб. / О. М. Ходаківська. – К. : Талком, 2014. – 481 с. – Бібліогр. : с. 423 – 439.

  Автором проведені дослідження про уявлення молоді про шлюб і сім’ю та соціально-психологічні проблеми молодих сімей, які розкривають причини стресу в сімейному житті.

  17. Чайковський, М.Є. Основи реабілітології : навч.-мет. посіб. / М. Є. Чайковський. – К. : Університет “Україна”, 2015. – 172 с. – Бібліогр. : с. 158 – 165.

  У посібнику розкрито теоретичні засади основ реабілітології та види реабілітацій, основним об’єктом яких виступає людина з особливими потребами. Книга рекомендована для студентів, викладачів та всіх небайдужих, які працюють в інтересах людей з особливими потребами.

  18. Чайковський, М.Є. Основи фізичної реабілітації : навч.-мет. посіб. / М. Є. Чайковський. – К. : Університет “Україна”, 2014. – 282 с. – Бібліогр. : с. 158 – 165.

  Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми підготовки фахівців із фізичної реабілітації. В ньому враховані сучасні досягнення медико-біологічних досліджень, розглянуто методи лікувальної фізичної культури, різні рухові режими при нозологіях. Для викладачів спеціальних фізкультурних та реабілітаційних закладів, викладачів фізичної культури і спорту.

   

  Наталія Панасюк,

  заступник директора

  бібліотеки університету 

  Джерело: Газета «Університет «Україна» № 3-4 (168-169), 2015

   


   

  Шановні читачі!

  Вашій увазі пропонуються наукові та навчальні видання викладачів університету, серед яких є переможці конкурсу в номінаціях “Краща монографія”, “Кращий підручник”, “Кращий навчальний посібник”. Книги, які Вас зацікавили, можна замовити в бібліотеці університету.

   

  1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей ХV науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 листопада 2015 року). – К. : Університет "Україна", 2015. – 554 с.

  У збірнику вміщено тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, в яких відображено широке коло нагальних питань, пов’язаних із освітою, правовим статусом, адаптацією в суспільстві, професійною та фізичною реабілітацією людей з інвалідністю.

  2. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 2-3 квітня 2015 р.) / упоряд.: Т. Й. Жадко, О. І. Кушпетюк, Н. Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ Університету "Україна", 2015.– 294 с.

  Випуск вміщує статті з актуальних проблем сучасної освіти та науки, розвитку соціальних комунікацій в умовах європейської інтеграції; питань впровадження інформаційних технологій в освітній процес, економіко-правових аспектів і туристично-рекреаційної роботи у науково-освітньому просторі; проблем  фізичного виховання, зміцнення та відновлення здоров’я.

  3. Бойко, Г.М. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності : навч. посіб. / Г. М. Бойко. – Ч.1. – К. : Талком, 2014. – 165 с.

  У навчальному посібнику розглянуто питання теорії рекреаційної діяльності: історичні передумови її виникнення та сучасні тенденції розвитку; сучасні засоби та методи фізичної рекреації; вікові особливості проведення оздоровчо-рекреаційних занять та основні підходи до здійснення контролю за ефективністю застосованих впливів.

  4. Бублик, Г.А. Охорона праці в галузі : консп. лекцій для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальність “Технологія харчування” / уклад. Г. А. Бублик. – К. : Університет "Україна", 2015. – 119 с.

  У конспекті лекцій наведено законодавчі та правові основи охорони праці, поняття виробничого травматизму, професійних захворювань та порядок їх розслідування. Розглянуто питання безпечної експлуатації устаткування та протипожежної техніки закладів ресторанного господарства.

  5. Василенко, О.М. Методичні рекомендації щодо написання і захисту рефератів, курсових та магістерських робіт : навч.-метод. посіб. / О. М. Василенко. – К. : Університет "Україна", 2015.– 72 с.

  У посібнику узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи студентів Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. Надано рекомендації щодо написання, оформлення та захисту реферативних повідомлень, курсових та магістерських робіт.

  6. Доценко, А.І. Міста, селища та села Київщини : економіко-географічний довідник / А. І. Доценко. – К. : Університет "Україна", 2015.– 117с.; карта.

  У довіднику подано коротку характеристику економічного, соціального, географічного та демографічного стану всіх міст та селищ міського типу, а також частини сіл Київської області. Виявлені тенденції динаміки демографічного та соціально-економічного розвитку досліджуваних поселень Київщини на основі аналізу статистичної інформації за 2001-2012 рр.

  7. Єжижанська, Т.С. Прес-служба : курс лекцій / Т. С. Єжижанська. – 2-ге вид. – Луцьк : Іванюк В.П., 2014. – 136 с.

  У курсі лекцій подано теоретичні матеріали, які допоможуть ознайомити студентів із особливостями функціонування прес-служб, а саме: організацією роботи зі ЗМІ, розробкою плану роботи з мас-медіа, вимогами до організації та проведення прес-конференції, брифінгу. Практичні завдання допоможуть студентам написати прес-реліз, провести прес-конференцію чи брифінг, підібрати цікаву “новинну” інформацію та вибрати правильні шляхи її подання.

  8. Коломієць, П.В. Загальні положення правового регулювання оподаткування підприємницької діяльності : навч. посіб. / П. В. Коломієць. – Полтава : Копі-Центр, 2014. – 204 с.

  У навчальному посібнику на основі аналізу юридичних норм загальної частини чинного Податкового кодексу України висвітлено питання про загальні положення податкового законодавства щодо механізму правового регулювання встановлення, ведення та справляння податків і зборів в Україні. Особливу увагу приділено обґрунтуванню юридичної природи податків і зборів та висвітленню загальних засад їх встановлення.

  9. Кондратюк, С.М. Загальна психологія (психічні процеси, стани, властивості) : метод. рек. щодо самостійної роботи студентів / С. М. Кондратюк. – Хмельницький : ХІСТ Університету “Україна”, 2014. – 92 с.

  У виданні представлено матеріал, який охоплює такі групи психічних явищ, як: психічні процеси, психічні стани та психічні властивості, необхідні для ефективного засвоєння теорії шляхом залучення студентів до активного процесу пізнання психічних явищ. Видання містить завдання для семінарських занять; завдання і вправи для самоконтролю.

  10. Косенко, В.А. Матеріалознавство та матеріали в автомобільному транспорті : навч. посіб. / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, О. Г. Добровольський, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 313 с.

  У посібнику викладено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів і неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються в автомобільному транспорті.

  11. Кравчук, Л.С. Особливості психолого-фізичної реабілітації для осіб з порушенням опорно-рухового апарату : навч.-метод. посіб. / Л. С. Кравчук. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – 157 с.

  Навчально-методичний посібник призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, фахівців у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, спеціальності “Фізична реабілітація”.

  12. Луцький, А.І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні : монографія / А. І. Луцький. – Івано-Франківськ, 2015. – 312 с.

  У монографії проведено аналіз правової ідеології, показано її зв’язок із політичною та державною ідеологією, розкрито її інтегративний характер і зміст. Наукове дослідження висвітлює процес становлення та розвитку правової ідеології в Україні, розкриває її роль у формуванні правової та демократичної держави.

  13. Методичний посібник до виконання контрольних робіт з неорганічної хімії для студентів 1 курсу заочної форми навчання / Д.-М. Я. Брускова, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 37 с.

  Методичний посібник охоплює 8 розділів із неорганічної хімії для студентів 1 курсу заочної форми навчання. Викладено суть основних хімічних понять, стехіометричних законів, приклади розв’язання типових завдань, порядок виконання контрольної роботи.

  14. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Біохімія” / уклад. Л. Г. Васил’євих. – Хмельницький : ХІСТ, 2014. – 90 с.

  У виданні подані лекції за трьома змістовними модулями. Наведені основні поняття до курсу “Біохімія”, методична література та запитання для самоконтролю.

  15. Основи кристалографії та мінералогії : підручник / Л. В. Урсуляк, С. В. Квасова, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 144 с.

  У підручнику розглянуті основні поняття сучасної кристалографії, геометрична кристалографія, основні закони кристалографії, прості форми кристалів, кристалохімія, фізична кристалографія, дефекти кристалічних граток, класифікація мінералів.

  16. Сухоруков, А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі. – Київ : НІСД, 2012. – 368 с.

  На основі узагальнення теорії та практики економічного районування, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки надано характеристику регіональних соціо-еколого-економічних систем як об’єкта моделювання та прогнозування.

  17. Таланчук, П.М. Державотворчий потенціал української нації : публіцистика / П. М. Таланчук. – Університет "Україна", 2015. – 322 с.

  Четвертий випуск університетської серії “Відновимо правду про Україну” вміщує публіцистичне дослідження Петра Таланчука, присвячене сучасним проблемам розвитку незалежної держави Україна у контексті її правдивої історії, очищеної від фальсифікації, перекручень та інших нашарувань.

  18. Фізико-хімічні методи аналізу для студентів природничих та інженерних спеціальностей : конспект лекцій / В. А. Душейко, А. І. Габ, Н. Ф. Кущевська, В. В. Малишев. – К. : Університет "Україна", 2015. – 90 с.

  У конспекті лекцій наведено основні відомості про теоретичні основи та практичне використання фізико-хімічних і фізичних методів аналізу. Викладено суть основних методів аналізу, наведено типові схеми приладів.

  19. Чайковський, М.Є. Особливості впровадження інклюзії у вищому навчальному закладі : навч. посіб. / М. Є. Чайковський. – К. : Університет "Україна", 2015.– 152 с.

  У навчально-методичному посібнику висвітлено особливості впровадження інклюзії у вищому навчальному закладі, ознаки універсальної доступності навчального закладу, роботу з молоддю з особливими потребами, практику впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання в Університеті “Україна”.

  20. Шамич, О.М. Спортивні та рухові ігри і методика їх викладання : метод. рек. для викладачів та студентів / О. М. Шамич. – К. : Університет "Україна", 2015.– 18 с.

  У розроблених методичних рекомендаціях приводиться опис, мета і завдання, програма та структура навчальної дисципліни “Спортивні та рухові ігри і методика їх викладання”, рекомендуються теми семінарських занять, перелік питань до заліку та література з вивчення даного курсу.

  21. Шамич, О.М. Спецкурс зі спеціалізації (професійна спрямованість: фізичне виховання) : метод. рек. для  викладачів та студентів / О. М. Шамич. – К. : Університет "Україна", 2015.– 16 с.

  У розроблених методичних рекомендаціях приводиться опис, мета і завдання, програма та структура навчальної дисципліни “Спецкурс зі спеціалізації (професійна спрямованість: фізичне виховання)”, рекомендуються теми семінарських занять, перелік питань до заліку та література з вивчення даного курсу.

   

  Наталія Панасюк,

  заступник директора

  бібліотеки університету 

  Джерело: Газета «Університет «Україна» № 5-6 (169-170), 2015

   


  ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ КНИГ

   

  Шановні читачі!

  Якщо Вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до бібліотеки Університету «Україна», де Вам допоможуть підібрати необхідну літературу

   

  "Свою Україну любіть" 

   

  Свою Україну любіть,

  Любіть її… Во время люте,

  В остатню тяжкую минуту

  За неї Господа моліть.

  Т.Г. Шевченко

   

  Поетична спадщина Тараса Григоровича Шевченка, вже довго подолавши національні межі, увійшла до скарбниці світової літератури. О.Гончар писав, що правда «Кобзаря», як правда Святого Письма, для людства ніколи не постаріє, не згасне. Шевченко відкрив світові Україну, розкрив її душу, героїчні і трагічні сторінки її історії, просвітив неминучу свободу і «добру славу, Славу України» в історичній  перспективі.

  Тараса Шевченка розуміємо настільки наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньому. Щоб це уявити, треба добре знати не лише самого Шевченка, а його епоху, увесь широкий спектр поглядів, інтересів і настроїв тієї доби.

  Бібліотека Університету «Україна» до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря пропонує ознайомитися з фондовою колекцією Шевченкіани.

   

  Укладачі: Колесникова Н. П.,

                   Бертош Н.В.

  Фондова колекція

   


   

  «Креативна особистість, патріот – освітянин, вчений, педагог»

  (До дня науки та наукової діяльності Таланчука Петра Михайловича)

   

   

   

  «Завдання освіти полягає в тому, щоб «пересіяти»

  інтелектуальний потенціал нації»

   

  Петро Таланчук

   

   БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

   

     Петро Михайлович Таланчук – перший міністр освіти незалежної України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України, член чотирьох міжнародних академій.

     Етапи життєвого шляху цієї людини – сирітського, трудового й творчого – сформували креативну особистість, патріота, який активно та системно розбудовує українську державу. Таланчук П. М. є реальним утіленням незламного українського духу, що на генетичному рівні зберіг потребу свободи як умову творчого поступу людини. Петро Михайлович плекає освітянські й українські, загальнолюдські гуманістичні цінності.

     Автор 50 запатентованих винаходів та понад 350 друкованих праць, серед яких – підручники, навчальні посібники. Член національної спілки журналістів України. П. М. Таланчук має державні нагороди – орден Дружби народів, дві медалі, Почесну грамоту Верховної Ради України.

     Президент Університету «Україна» широко відомий своїми державницькими підходами, принциповою життєвою позицією, умінням консолідувати зусилля державних, громадських і підприємницьких структур задля здійснення і збереження потенціалу української нації.

   

  Укладачі: Колесникова Н. П.,

                   Бонар В. О.

  Виставка книг

   


   

  1. Наука – в особах та особистість – у науці : Виставка книг і наукових праць Малишева Віктора Володимировича – директора Інженерно-технологічного інституту, доктора технічних наук, професора, вченого в галузі хімії та сучасних нанотехнологій.

  2. Справжній українець – завжди українець : До 70-річчя Карпенка Віталія Опанасовича – завідувача кафедри журналістики Інституту філології та масових комунікацій, заслуженого журналіста України, колишнього головного редактора часопису "Вечірній Київ", члена Національної спілки журналістів та Національної спілки письменників України.

  3. Теоретико - методологічні та концептуальні засади адміністративного права : До дня науки та наукової діяльності Олефіра Віктора Івановича, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук, проректора з наукової роботи Університету "Україна".

  4.   Креативна особистість, патріот – освітянин, вчений, педагог : До дня науки та наукової діяльності Таланчука Петра Михайловича -  президента Університету "Україна", дійсного члена Академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора.

  5. Теоретико-методологічні парадигми економічної думки : До дня науки та наукової діяльності Юхименка Петра Івановича - директора Білоцерківського інституту економіки та управління, доктора економічних наук, професора. 

  6. Виставка авторської книги Мельничука Богдана Івановича - Заслуженого діяча мистецтв України, письменника, редактора, журналіста, краєзнавця. 

  7. Фондова колекція Шевченкіани до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря.

  8. Талановита подолянка. Бібліографічний покажчик до 35-річчя з дня народження подільської письменниці Оксани Радушинської.