Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Експертні висновки акредитаційної експертизи

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

   

  Освітня програма "Фізична культура і спорт" освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт"

  Звіт експертної групи про результати акрелитаційної експертизи

  Висновок ГЕР

   

  Освітня програма "Фізична культура і спорт" освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт"

  Звіт експертної групи про результати акрелитаційної експертизи

  Висновок ГЕР

  Рішення НАЗЯВО про акредитацію

  Сертифікат про акредитацію

   

  Освітня програма "Біологія" освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 091 "Біологія"

  Звіт експертної групи про результати акрелитаційної експертизи

  Висновок ГЕР

  Рішення НАЗЯВО про акредитацію

  Сертифікат про акредитацію

   

  Освітня програма "Біологія" освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 091 "Біологія"

  Звіт експертної групи про результати акрелитаційної експертизи

  Висновок ГЕР

  Рішення НАЗЯВО про акредитацію

  Сертифікат про акредитацію

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 091 "Біологія" у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

   

  ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ з акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерії"

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів освітньо-професійної програми "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів освітньо-професійної програми "Філологія (українська мова та література)" зі спеціальності 035 "Філологія" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів освітньо-професійної програми "Туризм" зі спеціальності 242 "Туризм" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів за напрямом підготовки 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит» та магістрів за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» та магістрів за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій» у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів» у Коледжі "Освіта" Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи професійної підготовки магістрів за спеціальністю 8.13010201 «Соціальна робота» галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010203 "Здоров'я людини", спеціалістів за спеціальністю 7.01020302 "Фізична реабілітація" та магістрів за спеціальністю 8.01020302 "Фізична реабілітація" у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ Міністерства освіти і науки України, щодо проведення акредитаційної експертизи на кафедрі теорії права та міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» підготовки бакалаврів і магістрів за галуззю знань 0302 «Міжнародні відносини» (05 «Соціальні і поведінкові науки»), напрямом підготовки 6.030204, спеціальність 8.03020401 «Міжнародна інформація» (055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»)

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» та спеціальності 8.03010201 «Психологія» у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів і магістрів  з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальності 8.05170112 «Технології харчування»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» у Коледжі "Освіта" Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" та магістрів за спеціальністю 8.05130104 "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" у вищому навчальному закладі "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

   

  ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" та спеціальності 8.05010301 "Програмне забезпечення систем" галузі знань 0501 "Інформатика і обчислювальна техніка" у вищому навчальному закладі "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" та магістрів за спеціальністю 8.07010601 "Автомобілі та автомобільне господарство" у вищому навчальному закладі "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

   

  ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02010501 «Діловодство» у Коледжі "Освіта" Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»