Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
0 800 305 007
безкоштовна гаряча лінія
приймальна комісія
+38-067-406-53-92
+38-097-739-54-85
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Документи щодо організації навчального процесу

  2020 рік

  Наказ від 09.12.2020 р. №209 "Про підсумки Конкурсу навчально-методичної та наукової літератури та Конкурсу на краще навчально-методичне видання англійською мовою"

  Наказ від 09.12.2020 р. №211 "Про підсумки Конкурсу на кращий електронний курс"

  Положення про Конкурс на звання кращого викладача Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Наказ №181 від 06.11.2020 р. «Про проведення Конкурсу на звання кращого викладача Університету «Україна»

  Положення про Конкурс наукової та навчально-методичної літератури

  Наказ №180 від 06.11.2020 р. «Про проведення Конкурсу наукової та навчально-методичної літератури»

  Положення про Конкурс на краще навчально-методичне видання, написане або перекладене англійською мовою

  Положення про Конкурс на звання кращого знавця англійської мови

  Наказ №179 від 06.11.2020 р. «Про проведення Конкурсу названня кращого знавця англійської мови»

  Розпорядження №45 від 10 вересня 2020 р. Про запобігання поширенню гостро-респіраторної хвороби COVID-19

  НАКАЗ № 135 від 9 вересня 2020 р. Про забезпечення пропускного режиму та дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку під час карантину

  НАКАЗ №74 від 27 травня 2020р. "Про введення в дію Тимчасового порядку проведення підсумкових контролів за дистанційними технологіями навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Наказ  №73 від 25.05.2020 р. "Щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції СОУГО -19" 

  Наказ №50 від 14 квітня 2020 року "Про введення в дію Положення про освітні програми у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Наказ №51 від 15 квітня 2020 року "Про введення в дію Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти"

  Наказ №52 від 15 квітня 2020 року "Про введення в дію Положення про повторне проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти"

  Наказ №53 від 15 квітня 2020 року "Про введення в дію Положення про порядок ведення журналів обліку роботи академічних груп у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Наказ №54 від 15 квітня 2020 року "Про введення в дію Положення про стейкхолдерів освітніх програм"

  Наказ №55 від 15 квітня 2020 року "Про введення в дію Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних/педагогічних працівників"

  Наказ №56 від 13 квітня 2020р. "Про затвердження вартості основних та додаткових освітніх послуг для іноземців на 2020-2021 н.р."

  Наказ №33 від 5 березня 2020р. "Про введення в дію Положення про конкурс на звання "Кращий староста Університету "Україна"

  Наказ №31 від 5 березня 2020 року "Про введення в дію Положення про уповноваженого прав студентів (студентського омбудсмена)"

  Наказ №32 від 5 березня 2020 року "Про введення в дію Положення про старосту академічної групи"


  по 2019 рік

  Наказ №202 від 27 грудня 2019 року "Про введення в дію Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад та порядок забезпечення підготовки до захисту дисертацій"

  Наказ №203 від 27 грудня 2019 року "Про введення в дію Положення про міжкафедральний науковий семінар"

  Наказ №205 від 27 грудня 2019 року "Про введення в дію Положення про організацію проектної та грантової роботи"

  Наказ №206 від 27 грудня 2019 року "Про введення в дію Положення про Студентську агенцію співдії якості освіти"

  Навчально-організаційна діяльність

  Наказ №130 від 11.10.2019 року "Про закріплення дисциплін за кафедрами на 2019/2020 н.р."

  Наказ №163 від 12.10.2018 року "Про найменування груп"

  Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 27 лютого 2015 року  протокол № 1 (.doc)

  Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 27 лютого 2015 року  протокол № 1 (.pdf)

  Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту у вищому навчальному закладі "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"(2015 рік)


  Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проєкт) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради від 26 грудня 2014 року, протокол №6

  Додаток 1. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем

  Додаток 2. Список складу ЕК з атестації випускників спеціальності підрозділу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Додаток 3. Графік складання випускних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт у навчальному році

  Додаток 4. Подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи)

  Додаток 5. ПРОТОКОЛ № засідання Екзаменаційної комісії №

  Додаток 6. Протокол засідання Екзаменаційної комісії щодо приймання випускного екзамену

  Додаток 7. Підсумки складання випускних іспитів у навчальному році здобувачами вищої освіти

  Додаток 8. Зведені дані про результати атестації у навчальному році здобувачів вищої освіти


  Управління якістю

  Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти, затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 22 лютого 2018 року протокол № 1 (.pdf)

  Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 

  Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації студентів

  Наказ від 15 жовтня 2019 року №134 "Про затвердження і впровадження Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних і педагогічних працівників у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних і педагогічних працівників у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»


  Індивідуальна освітня траєкторія

  Тимчасове положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (2019)

  Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

  Положення про сертифікатні програми Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Положення про перезарахування результатів навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" (2019)

  Положення про порядок визнання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті (2019)

  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком, затверджене наказом №184 від 01.11.2018 р.


  Навчально-методична діяльність

  Положення про освітні програми у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (2019)

  Наказ від 10.06.2019 р. №78 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення робочих програм навчальних дисциплін"

  Методичні рекомендації щодо розроблення робочих програм навчальних дисциплін, затверджені наказом від 10.06.2019 р. №78

  Наказ від 26 квітня 2019 року №44 "Про введення в дію освітньо-професійних програм, навчальних планів і робочих навчальних планів"

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2019/2020 н.р. на основі освітніх програм

  НАКАЗ від 21 квітня 2015 року № 38/1 "Про рекомендації щодо розробки освітньо-професійних програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2015/2016 н.р."

  Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм (до введення стандартів вищої освіти) (2016)


  Міжнародна діяльність

  Положення про реалізацію права на академічну мобільність (2019)

  Наказ №108 від 17 липня 2018 року Про затвердження Положення про Комісію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" з визнання документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та інше), виданих навчальними закладами інших держав

  Наказ від 3 березня 2016 року № 25 "Про процедуру визнання Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна" документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.), виданих навчальними закладами інших держав"

  Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», затверджене рішенням Вченої Ради від 22 квітня 2016 року


  Контингент студентів і документальний супровід

  Наказ № 73 від 31 травня 2019 року "Про уніфікацію процедур та документів, пов'язаних із рухом контингенту здобувачів вищої освіти"

  Додаток 1 до наказу від 31.05. 2019 року № 73. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Наказ №131 від 11.10.2019 року "Про затвердження Інструкції з ведення особових справ здобувачів вищої освіти"

  Інструкція з ведення особових справ здобувачів вищої освіти


  Управління персоналом

  Положення про атестацію працівників вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2019)

  Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) від 3 липня 2017 р. № 4/17

  Наказ від 20 червня 2018 року № 95 "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету"

  Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних, педагогічних, адміністративно-педагогічних і навчально-допоміжних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2019)

  Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (2014 рік)

  Наказ №217 від 14.12.2017 року "Про затвердження "Положення про відрядження співробітників Університету "Україна" в межах України та закордон"


  Конкурси

  НАКАЗ від 11.11.2019 р. №152 "Про проведення конкурсу на звання "кращий викладач"

  НАКАЗ від 11.11.2019 р. №151 "Про проведення конкурсу навчально-методичної та наукової літератури"

  ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на звання кращого викладача Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  ПОЛОЖЕННЯ про конкурс підручників, навчальних посібників, монографій і конспектів лекцій