Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Документи щодо організації навчального процесу

  Назва документа і посилання на чинний документ у форматі .pdf

  Проєкт документа для обговорення

  Затверджено

  Статус документа (в розробці, на розгляді у підписантів, у юриста, у коректора, на затвердженні, затвержено)

  Проєкт документа (після затвердження документ) у форматі Word чи Excel

  Рішення Вченої Ради

  Наказ президента

  Академічна доброчесність

  Кодекс академічної доброчесності

  Текст 

  № 6 від 25.10.2018

  №177 від 25.10.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Форми декларацій про академічну доброчесність

  Декларації про академічну доброчесність

  № 6 від 25.10.2018

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

  № 5 від 23.12.2019

  №201 від 27.12.2019

  зміни від 26.03.2021 р.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст

  № 2 від 28.10.2021

  № від

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітня діяльність

  Положення про організацію освітнього процесу

  Текст

  №8 від 23.12.2021

  №262 від 23.12.2021 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту у вищому навчальному закладі "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  Текст 

  № 2 від 19.08.2021

  № від 19.08.2021 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст
   

   

  Наказ від 24.03.2021 р. №144 “Про уніфікацію документів та упорядкування документообігу стосовно руху здобувачів вищої та фахової передвищої освіти”

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  № 5 від 23.12.2019

  № 183 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти

  Текст 

  №27.02.2020

  №51 від 15.04.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу (проєкт) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Текст

  №9 від 23.12.2020

  №247 від 29.12.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Університету "Україна"

  Текст

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Текст 

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 1. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 2. Список складу ЕК з атестації випускників спеціальності підрозділу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 3. Графік складання випускних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт у навчальному році

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 4. Подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи)

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 5. ПРОТОКОЛ № засідання Екзаменаційної комісії №

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 6. Протокол засідання Екзаменаційної комісії щодо приймання випускного екзамену

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 7. Підсумки складання випускних іспитів у навчальному році здобувачами вищої освіти

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 8. Зведені дані про результати атестації у навчальному році здобувачів вищої освіти

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Про затвердження термінів навчання за рівнями освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Текст

  № від 28.10.2021

  №209 від 29.10.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про повторне проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти

  Текст 

  №2 від 27.02.2020

  №190 від 22.09.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Положення про організацію навчально-виробничого процесу з навчання кваліфікованих робітників у навчально-виховних підрозділах Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №254 від 29.12.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про організацію самостійної роботи студентів

  Текст

   

  №246 від 29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Порядок здійснення замін занять науково-педагогічними (педагогічними) працівниками Університету "Україна" в разі хвороби, відряджень, відпусток та ін.

   

   

  №34 від 10.03.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Тимчасове положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземною мовою у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  № 5 від 23.12.2019

  № 200 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Лінгвістичний центр

  Текст

   

   

  в розробці

  Наказ про закріплення дисциплін за кафедрами на 2020-2021 н.р.

  Текст 

   

  №106 від 31.07.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ №163 від 12.10.2018 року "Про найменування груп"

   

   

  №163 від 12.10.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ №168 від 25.08.2021 "Про затвердження графіку навчального процесу на 2021-2022 н.р."

  Текст

   

  №168 від 25.08.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Контингент студентів і документальний супровід

  Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  Наказ від 24.03.2021 р. №81 “Про уніфікацію документів та упорядкування документообігу стосовно руху здобувачів вищої та фахової передвищої освіти”

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція з ведення особових справ здобувачів вищої освіти

  Текст 

   

  №131 від 11.10.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

   

  №2 від 27.02.2020

  №53 від 15.04.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про безпаперовий облік і архівування контрольних, лабораторних, розрахункових, розрахунково-графічних та курсових робіт/проєктів, рефератів на кафедрах / у циклових комісіях Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №245 від 29.12.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження про звірку військово-облікових документів

   

   

  №5-р від 30.01.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Зразки документів про освіту

  Бакалавр

  Фаховий молодший бакалавр

  Магістр

  Молодший спеціаліст

  Спеціаліст

  Додаток до диплома європейського зразка

  від 25.02.2021

  №51 від 26.02.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Про затвердження форми диплома фахового молодшого бакалавра та додатка європейського зразка

  Диплом

  Додаток до диплома

   

  №156 від 09.07.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Зразок диплома доктора філософії

  Макет

  25.02.2021

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Про кількісний розподіл академічних груп навчально-виховних підрозділів м. Києва денної форми навчання

  Текст

   

  №239 від 26.11.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Про кількісний розподіл академічних груп навчально-виховних підрозділів м. Києва заочної форми навчання

  Текст

   

  №238 від 26.11.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Індивідуальна освітня траєкторія

  Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  №3 від 23.04.2020

  №78 від 09.06.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком

   

   

  №184 від 01.11.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

  Текст 

  № 8 від 23.12.2021

  №280 від 26 грудня 2021 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

  Текст 

  №3 від 23.04.2020  

  №79 від 09.06.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок визнання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (далі – Університет) результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

  Текст 

  № 3 від 28.04.2022

  №35 від 28.04.2022

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про сертифікатні програми Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  Наказ №250 від  29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Тимчасове положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  № 5 від 23.12.2019

  №198 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників в Університеті «Україна»

  Текст 

   

  Наказ № від

  на затвердженні

  Положення про організацію та проведення Літніх шкіл

  Текст 

   

  Наказ №251 від 29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про індивідуальний план розвитку особистості

   

   

   

  в розробці

  Дистанційне навчання

  Концепція запровадження інтернет-підстримки навчального процесу в Унверситеті "Україна"

  Текст 

  №6 від 25.10.2018

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про організацію навчального процесу з використанням дистанційних технологій

  Текст

  № від 25.10.2018

  №166 від  16.10.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про інформаційно-комунікаційний центр

   Текст

  №4 від 15.09.2017 р.

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція для адміністрації НВП щодо створення ІКЦ

  Текст

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про електронний навчальний курс та його сертифікацію

  Текст

  № від 25.10.2018

  №166 від  16.10.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про електронний деканат

   

   

   

  в розробці

  Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи

  Текст

  №8 від 23.12.2021

  № 283 від 28.12.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція для студентів. Як зареєструватися на сайті і записатися на курс 

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Instructions for students. How do I register on the website and sign up for the course 

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Коротка інструкція для викладачів. Як розмістити свої навчальні ресурси на цьому сайті

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція для факультетських менеджерів

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція для кафедральних менеджерів

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція для викладачів

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Як користуватися сервісом відеоконференцзв'язку 

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Положення про організацію змішаного навчання

  Текст

  №8 від 23.12.2021

  № 282 від 28.12.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Навчально-методична діяльність

  Положення про навчально-методичну роботу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

   

   

   

  в розробці

  Положення про організацію методичної роботи кафедр (циклових комісій) навчально-виховних підрозділів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Науково-методичну раду (нова редакція)

   

  №5 від 02.07.2018 

  Наказ №165 від 12.10.2018 року "Про затвердження нової редакції положень про Науково-методичну раду і науково-методичні об\'єднання

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Склад Науково-методичної ради у 2020-2021 н.р.

  Текст

   

  №178 від 29.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про науково-методичні об’єднання (нова редакція)

   

  №5 від 02.07.2018

  Наказ №165 від 12.10.2018 року "Про затвердження нової редакції положень про Науково-методичну раду і науково-методичні об\'єднання

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про організацію роботи науково-методичних об'єднань у 2020-2021 н.р."

   

   

  №137 від 10.09.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Склад науково-методичних об'єднань у 2020-2021 н.р.

  Текст

   

  №178 від 29.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  План роботи Науково-методичної ради Університету «Україна» на 2020-2021 навчальний рік

  Текст

   

  №178 від 29.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про організацію роботи Науково-методичної ради та науково-методичних об'єднань у 2020-2021 н.р."

  Текст

   

  №178 від 29.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Методичні рекомендації щодо підготовки до проходження процедури акредитації освітніх програм

   

   

   

  в розробці

  Положення про освітні програми у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  №3 від 28.04.2022

  №36 від 28.04.2022

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про гарантів освітніх програм у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №222 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про затвердження гарантів освітніх програм на рівні фахової передвищої освіти на 2021-2022 н.р."

  Текст

  Таблиця

  №6 від 28.10.2021

  № 215 від 01.11.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про затвердження гарантів освітніх програм ступенів вищої освіти на 2021-2022 н.р."

  Текст

  Таблиця 

  №6 від 28.10.2021 

  № 213 від 01.11.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про затвердження груп забезпечення спеціальностей фахового молодшого бакалавра на 2021/2022 н.р."

  Текст

  Таблиця

  №6 від 28.10.2021

  № 216 від 01.11.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про затвердження груп забезпечення спеціальностей ступенів вищої освіти на 2021/2022 н.р."

  Текст

  Таблиця

  №6 від 28.10.2021

  № 214 від 01.11.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про проєктні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

   

  №5 від 23.12.2019

  №227 від 29.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про затвердження проєктних груп"

   

  від 13.11.2020 

  №190 від 16.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про затвердження груп забезпечення"

   

  від 13.11.2020 

  №191 від 16.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про стейкхолдерів освітніх програм Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

  №1 від 06.02.2020

  №54 від 15.04.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про опитування внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №221 від 27.12.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ про затвердження графіку опитувань на 2020-2021 н.р.

  Текст 

   

  №166 від 10.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2022/2023 н.р. на основі освітніх програм

  Текст

   

  №263 від 24.12.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2021/2022 н.р. на основі освітніх програм

  Текст

  Титулки НП

  Форми НП

   

  №35_від 02.02.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2020/2021 н.р. на основі освітніх програм

  Текст 

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про внесення змін в освітньо-професійні програми"

   

   

  №59-р від 12.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2019/2020 н.р. на основі освітніх програм

   

   

  №8-р від 14.02.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2017/2018 н.р. на основі освітніх програм

  Текст 

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2016/2017 н.р. на основі освітніх програм

  Текст 

  Зразок НП

  Зразок ОПП

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2015/2016 н.р. на основі освітніх програм

  Текст 

   

  № 38/1 від 21.04.2015

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Про введення в дію освітньо-професійних програм і навчальних планів на 2022/2023 н.р.

  Текст

  №5 від 28.04.2022

  №38 від 28.04.2022

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Про введення в дію освітньо-професійних програм і навчальних планів на 2021-2022 н.р.

  Текст

  № від 01.07.2021

  №146 від 01.07.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Про затвердження змінених у відповідності до стандартів фахової передвищ ої освіти освітньо-професійних програм та навчальних планів на 2021-2022 н.р.

  Текст

  №2 від 19.08.2021

  №164 від 19.08.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Про затвердження уніфікованих навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2020-2021 н.р.

  Додаток 2. Форма "Перелік вибіркових дисциплін до навчального плану"

   

  №93 від 09.07.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітні програми і навчальні плани на 2020-2021 н.р.

   

  № від

  № від

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітні програми і навчальні плани на 2019-2020 н.р.

   

   

  Наказ від 26.04.2019 року №44 "Про введення в дію освітньо-професійних програм, навчальних планів і робочих навчальних планів" 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітні програми і навчальні плани на 2018-2019 н.р.

   

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітні програми і навчальні плани на 2017-2018 н.р.

   

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітні програми і навчальні плани на 2016-2017 н.р.

   

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Тимчасові стандарти за спеціальностями (до введення стандартів вищої освіти)

   

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Методичні рекомендації щодо розроблення тимчасових стандартів (до затвердження стандартів вищої освіти МОН України)

  Текст 

   

  №20 від  17.02.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Методичні рекомендації щодо розроблення тимчасових стандартів (до затвердження стандартів фахової передвищої освіти МОН України)

   

   

  №21 від 17.02.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм (до введення стандартів вищої освіти)

  Текст 

  №1 від 26.02.2016 

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

   

   

   

  в розробці

  Методичні рекомендації щодо розроблення робочих програм навчальних дисциплін

  Текст 

   

  №78 від 10.06.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Методичні рекомендації до складання силабусів навчальних дисциплін у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №161 від 07.10.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Порядок підготовки спільних навчально-методичних матеріалів

  Текст 

   

  №249 від  29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про електронну бібліотеку

  Текст

  №7 від 29.10.2020

  №185 від 13.11.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про електронний каталог

  Текст

  №7 від 29.10.2020

  №185 від 13.11.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО