Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Документи щодо організації навчального процесу

  Назва документа і посилання на чинний документ у форматі .pdf

  Проєкт документа для обговорення

  Затверджено

  Статус документа (в розробці, на розгляді у підписантів, у юриста, у коректора, на затвердженні, затвержено)

  Проєкт документа (після затвердження документ) у форматі Word чи Excel

  Рішення Вченої Ради

  Наказ президента

  Академічна доброчесність

  Кодекс академічної доброчесності

  Текст 

  № 6 від 25.10.2018

  №177 від 25.10.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Форми декларацій про академічну доброчесність

  Декларації про академічну доброчесність

  № 6 від 25.10.2018

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

  № 5 від 23.12.2019

  №201 від 27.12.2019

  зміни від 26.03.2021 р.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Антикорупційні заходи

  Антикорупційна програма Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

   

   

  Наказ №207 від 27.12.2019 р. про введення в дію Антикорупційної програми Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про особу, відповідальну за реалізацію Антикорупційної програми у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

   

   

  Наказ №144 від 23.10.2019 р. "Про призначення Уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції" 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Методологія оцінювання корупційних ризиків у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Освітня діяльність

  Положення про організацію освітнього процесу

   

  №1 від 27.02.2015

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту у вищому навчальному закладі "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

   

  № 2 від 24.04.2015

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст
   

   

  Наказ від 24.03.2021 р. №81 “Про уніфікацію документів та упорядкування документообігу стосовно руху здобувачів вищої освіти”

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  № 5 від 23.12.2019

  № 183 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти

  Текст 

  №27.02.2020

  №51 від 15.04.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу (проєкт) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Текст

  №9 від 23.12.2020

  №247 від 29.12.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Університету "Україна"

  Текст

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Текст 

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 1. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 2. Список складу ЕК з атестації випускників спеціальності підрозділу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 3. Графік складання випускних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт у навчальному році

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 4. Подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи)

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 5. ПРОТОКОЛ № засідання Екзаменаційної комісії №

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 6. Протокол засідання Екзаменаційної комісії щодо приймання випускного екзамену

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 7. Підсумки складання випускних іспитів у навчальному році здобувачами вищої освіти

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Додаток 8. Зведені дані про результати атестації у навчальному році здобувачів вищої освіти

   

  №6 від 26.12.2014

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про повторне проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти

  Текст 

  №2 від 27.02.2020

  №52 від 15.04.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Положення про організацію навчально-виробничого процесу з навчання кваліфікованих робітників у навчально-виховних підрозділах Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №254 від 29.12.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про організацію самостійної роботи студентів

  Текст

   

  №246 від 29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Порядок здійснення замін занять науково-педагогічними (педагогічними) працівниками Університету "Україна" в разі хвороби, відряджень, відпусток та ін.

   

   

  №34 від 10.03.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Тимчасове положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземною мовою у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  № 5 від 23.12.2019

  № 200 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Лінгвістичний центр

  Текст

   

   

  в розробці

  Наказ про закріплення дисциплін за кафедрами на 2020-2021 н.р.

  Текст 

   

  №106 від 31.07.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ №163 від 12.10.2018 року "Про найменування груп"

   

   

  №163 від 12.10.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Контингент студентів і документальний супровід

  Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  Наказ від 24.03.2021 р. №81 “Про уніфікацію документів та упорядкування документообігу стосовно руху здобувачів вищої освіти”

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція з ведення особових справ здобувачів вищої освіти

  Текст 

   

  №131 від 11.10.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

   

  №2 від 27.02.2020

  №53 від 15.04.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про безпаперовий облік і архівування контрольних, лабораторних, розрахункових, розрахунково-графічних та курсових робіт/проєктів, рефератів на кафедрах / у циклових комісіях Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №245 від 29.12.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження про звірку військово-облікових документів

   

   

  №5-р від 30.01.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Зразки документів про освіту

  Макет 1

  Макет 2

  Макет 3

  Макет 4

  Макет 5

  Макет 6

  Макет 7

  Додаток до диплома європейського зразка

  від 25.02.2021

  №51 від 26.02.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Зразок диплома доктора філософії

  Макет

  25.02.2021

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Індивідуальна освітня траєкторія

  Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  №3 від 23.04.2020

  №78 від 09.06.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком

   

   

  №184 від 01.11.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

  Текст 

  № 5 від 23.12.2019

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

  Текст 

  №3 від 23.04.2020  

  №79 від 09.06.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок визнання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті

  Текст 

  № 2 від 29.04.2021

  №91 від 29.04.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про сертифікатні програми Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  Наказ №250 від  29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Тимчасове положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  № 5 від 23.12.2019

  №198 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників в Університеті «Україна»

  Текст 

   

  Наказ № від

  на затвердженні

  Положення про організацію та проведення Літніх шкіл

  Текст 

   

  Наказ №251 від 29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про індивідуальний план розвитку особистості

   

   

   

  в розробці

  Дистанційне навчання

  Концепція запровадження інтернет-підстримки навчального процесу в Унверситеті "Україна"

  Текст 

  №6 від 25.10.2018

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про організацію навчального процесу з використанням дистанційних технологій

  Текст

  № від 25.10.2018

  №166 від  16.10.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про інформаційно-комунікаційний центр

   Текст

  №4 від 15.09.2017 р.

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція для адміністрації НВП щодо створення ІКЦ

  Текст

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про електронний навчальний курс та його сертифікацію

  Текст

  № від 25.10.2018

  №166 від  16.10.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про електронний деканат

   

   

   

  в розробці

  Інструкція для студентів. Як зареєструватися на сайті і записатися на курс 

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Instructions for students. How do I register on the website and sign up for the course 

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Коротка інструкція для викладачів. Як розмістити свої навчальні ресурси на цьому сайті

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція для факультетських менеджерів

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція для кафедральних менеджерів

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкція для викладачів

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Як користуватися сервісом відеоконференцзв'язку 

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Навчально-методична діяльність

  Положення про навчально-методичну роботу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

   

   

   

  в розробці

  Положення про організацію методичної роботи кафедр (циклових комісій) навчально-виховних підрозділів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Науково-методичну раду (нова редакція)

   

  №5 від 02.07.2018 

  Наказ №165 від 12.10.2018 року "Про затвердження нової редакції положень про Науково-методичну раду і науково-методичні об\'єднання

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Склад Науково-методичної ради у 2020-2021 н.р.

  Текст

   

  №178 від 29.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про науково-методичні об’єднання (нова редакція)

   

  №5 від 02.07.2018

  Наказ №165 від 12.10.2018 року "Про затвердження нової редакції положень про Науково-методичну раду і науково-методичні об\'єднання

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про організацію роботи науково-методичних об'єднань у 2020-2021 н.р."

   

   

  №137 від 10.09.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Склад науково-методичних об'єднань у 2020-2021 н.р.

  Текст

   

  №178 від 29.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  План роботи Науково-методичної ради Університету «Україна» на 2020-2021 навчальний рік

  Текст

   

  №178 від 29.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про організацію роботи Науково-методичної ради та науково-методичних об'єднань у 2020-2021 н.р."

  Текст

   

  №178 від 29.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Методичні рекомендації щодо підготовки до проходження процедури акредитації освітніх програм

   

   

   

  в розробці

  Положення про освітні програми у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  №2 від 27.02.2020

  №50 від 14.04.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про гарантів освітніх програм у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №222 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про затвердження гарантів освітніх програм"

   

  від 13.11.2020 

  №189 від 16.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про проєктні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

   

  №5 від 23.12.2019

  №227 від 29.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про затвердження проєктних груп"

   

  від 13.11.2020 

  №190 від 16.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про затвердження груп забезпечення"

   

  від 13.11.2020 

  №191 від 16.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про стейкхолдерів освітніх програм Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

  №1 від 06.02.2020

  №54 від 15.04.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про опитування внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №221 від 27.12.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ про затвердження графіку опитувань на 2020-2021 н.р.

  Текст 

   

  №166 від 10.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2021/2022 н.р. на основі освітніх програм

  Текст

  Титулки НП

  Форми НП

   

  №35_від 02.02.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2020/2021 н.р. на основі освітніх програм

  Текст 

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про внесення змін в освітньо-професійні програми"

   

   

  №59-р від 12.10.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2019/2020 н.р. на основі освітніх програм

   

   

  №8-р від 14.02.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2017/2018 н.р. на основі освітніх програм

  Текст 

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2016/2017 н.р. на основі освітніх програм

  Текст 

  Зразок НП

  Зразок ОПП

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2015/2016 н.р. на основі освітніх програм

  Текст 

   

  № 38/1 від 21.04.2015

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про затвердження уніфікованих навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2020-2021 н.р."

  Додаток 2. Форма "Перелік вибіркових дисциплін до навчального плану"

   

  №93 від 09.07.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітні програми і навчальні плани на 2020-2021 н.р.

   

   

  № від

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітні програми і навчальні плани на 2019-2020 н.р.

   

   

  Наказ від 26.04.2019 року №44 "Про введення в дію освітньо-професійних програм, навчальних планів і робочих навчальних планів" 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітні програми і навчальні плани на 2018-2019 н.р.

   

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітні програми і навчальні плани на 2017-2018 н.р.

   

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Освітні програми і навчальні плани на 2016-2017 н.р.

   

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Тимчасові стандарти за спеціальностями (до введення стандартів вищої освіти)

   

   

  № від 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Методичні рекомендації щодо розроблення тимчасових стандартів (до затвердження стандартів вищої освіти МОН України)

  Текст 

   

  №20 від  17.02.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Методичні рекомендації щодо розроблення тимчасових стандартів (до затвердження стандартів фахової передвищої освіти МОН України)

   

   

  №21 від 17.02.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм (до введення стандартів вищої освіти)

  Текст 

  №1 від 26.02.2016 

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

   

   

   

  в розробці

  Методичні рекомендації щодо розроблення робочих програм навчальних дисциплін

  Текст 

   

  №78 від 10.06.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Методичні рекомендації до складання силабусів навчальних дисциплін у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №161 від 07.10.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Порядок підготовки спільних навчально-методичних матеріалів

  Текст 

   

  №249 від  29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про електронну бібліотеку

  Текст

  №7 від 29.10.2020

  №185 від 13.11.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про електронний каталог

  Текст

  №7 від 29.10.2020

  №185 від 13.11.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Видавничо-друкарська діяльність

  Положення про видавничу діяльність у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

   

   

   

  в розробці

  Порядок проходження та надання навчальній літературі грифів

   

   

   

  в розробці

  Про план видань наукової та навчально-методичної літератури

   

   

  №47-р від 10.09.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  План видань наукової та навчально-методичної літератури на 2020-2021 н.р.

  Текст

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Практика і сприяння працевлаштуванню студентів

  Положення про ради роботодавців у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст

  №5 від 23.12.2019

  №198 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Тимчасове положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст

  № 5 від 23.12.2019

  №198 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  План заходів щодо впровадження дуальної форми навчання в Університеті «Україна»

  Текст 

   

   

  на затвердженні

  Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників в Університеті «Україна»

  Текст

  № 5 від 23.12.2019

  №218 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ про проходження практики і створення реєстру працевлаштування студентів

   

   

  №12 від 29.01.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про проведення практики студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за кордоном

  Текст 

   

  №219 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про проведення практики студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №220 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про сприяння у працевлаштуванні студентів і випускників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №256 від 29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Виховна діяльність

  Концепція виховної роботи зі студентами

  Текст 

  № 3 від 23.04.2020

  № 62 від 24.04.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст

  від 25.02.2021

   

  на затвердженні

  Порядок організації інклюзивного навчання в Університеті «Україна»

  Текст

  від 25.02.2021

   

  на затвердженні

  Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту на період до 2025 року

  Текст

   

  № від .04.2021

  на затвердженні

  Положення про організацію виховної діяльності зі студентами Університету «Україна»

  Текст 

   

  №252 від 29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання в Університеті «Україна»

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про уповноваженого прав студентів (студентського омбудсмена) Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

   

   

  №31 від 05.03.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

  № 5 від 23.12.2019

  № 184 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

  № 9 від 29.12.2020

  №248 від 29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №63 від 23.04.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про рейтингове оцінювання академічної успішності здобувачів освіти

  Текст

  № 2 від 29.04.2021

  №102 від 29.04.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про призначення президентських і директорських стипендій студентам Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст

  № 4 від 24.10.2019

  № 159 від 22.11. 2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про старосту академічної групи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

   

   

  №32 від 05.03.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про конкурс на звання "Кращий староста академічної групи"

  Текст 

   

  №33 від 05.03.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про кураторів академічних груп

   

   

   

  в розробці

  Положення про конкурс на звання "Кращий куратор академічної групи"

   

   

   

  в розробці

  Положення про студентське самоврядування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

   

   

  Загальноуніверситетська конференція студентів від 18.03.2016

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про вибори до органів студентського самоврядування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №253 від 29.12.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Раду лідерів студентського самоврядування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

   

   

   

  в розробці

  Положення про Спортивний клуб Університету "Україна"

  Текст 

   

   

  на затвердженні

  Положення про Туристичний клуб Університету "Україна"

   

   

   

  в розробці

  Положення про ІІІ етап Спартакіади студентів Відкритого міжнародного
  університету розвитку людини “Україна”

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Всеукраїнський фестиваль творчості студентів з інвалідністю "Сяйво надій"

   

   

  №156 від 14.11.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про фестиваль-конкурс студентської творчості "Університетське літо"

   

   

  №68 від 27.04.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Фестиваль культур і традицій народів світу

   

   

   

  в розробці

  Управління персоналом

  Наказ "Про порядок створення підрозділів, введення посад, встановлення доплат, надбавок, виплату премій та інших заохочувальних виплат"

   

   

  №25 від 09.03.2011

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

   

   

  від 25.02.2005

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про критерії відбору до ядра кафедри науково-педагогічних працівників

   

   

  № від 2012

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Контракт з директором інституту

   

   

  №150 від 29.09.2020 "Про затвердження типових контрактів з директорами, інститутів, філій, коледжів"

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Контракт з директором коледжу

   

   

  №150 від 29.09.2020 "Про затвердження типових контрактів з директорами, інститутів, філій, коледжів"

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Контракт з керівником територіально відокремленого структурного підрозділу

   

   

  №150 від 29.09.2020 "Про затвердження типових контрактів з директорами, інститутів, філій, коледжів"

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Контракт із науково-педагогічним працівником

   

   

  №127 від 27.08.2020 "Про затвердження типових контрактів з науково-педагогічними працівниками та завідуючими кафедрами"

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Контракт із завідувачем кафедри

   

   

  №127 від 27.08.2020 "Про затвердження типових контрактів з науково-педагогічними працівниками та завідуючими кафедрами"

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Про порядок встановлення обсягу навчального навантаження науково-педагогічних і педагогічних працівників

  Текст

   

  №123 від 25.08.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Щодо строків подання документів з кадрових питань до відділу по роботі з персоналом для їх належної та своєчасної обробки

  Текст

   

  №118 від 13.08.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

  Текст 

   

  № 4/17 від 03.07.2017

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету" на 2020-2021 н.р.

   

   

  №113 від 07.08.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету" на 2018-2019 н.р.

   

   

  №95 від 20.06.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про кадрову (атестаційну, конкурсну) комісію Університету "Україна"

   

   

  №20 від 19.07.2018

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про атестацію працівників вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2019)

  Текст 

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

  № 5 від 23.12.2019

  №202 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про накопичувальну систему обліку результатів підвищення кваліфікації персоналу

   

   

   

  в розробці

  Положення про створення робочих місць для людей з інвалідністю (проєкт)

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про атестаційну комісію (атестація робочого місця інваліда) Університету «Україна» (проєкт)

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про відрядження співробітників Університету "Україна" в межах України та закордон

   

   

  №217 від 14.12.2017

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про заробітну плату

  Текст 

   

   

  на затвердженні

  Положення про преміювання працівників

  Текст 

   

   

  на затвердженні

  Методичні рекомендації щодо розробки положення про структурні підрозділи Університету «Україна»

  Текст

   

   

  на затвердженні

  Порядок підготовки положень про структурні підрозділи

  Текст

   

   

  на затвердженні

  Положення про підрозділи

   

   

   

  на затвердженні

  Методичні рекомендації щодо розробки посадової інструкції працівників Університету «Україна»

  Текст 

   

   

  на затвердженні

  Посадові інструкції

   

   

   

  на затвердженні

  Управління якістю

  Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти

   

  №1 від 22.02.2018

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

  №7 від 29.10.2020

  №196 від 18.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Студентську агенцію сприяння якості освіти

  Текст 

   

  №206 від 27.12.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст 

   

  №134 від 15.10.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ "Про графік відкритих занять"

   

   

  №46-р від 10.09.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про проведення комплексних контрольних робіт

   

   

   

  в розробці

  Положення про рейтингову систему оцінювання роботи професорсько-викладацького складу

  Текст 

  Форма самооцінювання

  №2 від 27.02.2020

  №55 від 15.04.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про призначення президентських і директорських стипендій студентам Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст

   

  №159 від 22.11.2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про конкурс на звання "Краща кафедра Університету "Україна"

   

   

   

  в розробці

  Положення про організацію та контроль якості навчальних занять

   

   

   

  в розробці

  Положення про конкурс на звання «Кращий навчально-виховний підрозділ»

   

   

   

  в розробці

  Положення про конкурс на звання кращої академічної групи

  Текст 

  №8 від 13.11.2020

  №199 від 18.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про конкурс на кращий дипломний проєкт

   

   

   

  в розробці

  Положення про Конкурс на звання кращого викладача Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Текст

  № 2 від 29.04.2021

  № 96 від 29.04.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ про проведення Конкурсу на звання кращого викладача Університету "Україна"

   

   

  №181 від 06.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Конкурс наукової та навчально-методичної літератури

  Текст

  № 2 від 29.04.2021

  № 94 від 29.04.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ про проведення Конкурсу наукової та навчально-методичної літератури

   

   

  №180 від 06.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Конкурс фоторобіт

   

   

   

  на затвердженні

  Положення про проведення Конкурсу на краще відкрите заняття, проведене англійською мовою

  Текст 

  №8 від 13.11.2020

  №197 від 18.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Про проведення Конкурсу на краще відкрите заняття із застосуванням англійської мови

   

   

  №105 від 29.04.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Конкурс на краще навчально-методичне видання, написане або перекладене англійською мовою

  Текст 

  № 2 від 29.04.2021

  №95 від 29.04.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ про проведення Конкурсу на краще навчально-методичне видання, написане або перекладене англійською мовою

   

   

  №180 від 06.11.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Конкурс на звання кращого знавця англійської мови

  Текст

  № 2 від 29.04.2021 

  №93 від 29.04.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ про проведення Конкурсу на звання кращого знавця англійської мови

   

  № 2 від 29.04.2021 

  №179 від 06.11.2020

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Конкурс на кращий електронний курс

  Текст

  № 2 від 29.04.2021

  №97 від 29.04.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ про проведення Конкурсу на кращий електронний курс

  Текст

   

  №187 від 16.11.2020 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Положення про Конкурс
  відеопрезентацій курсів та відеозанять навчальних дисциплін,відео-презентацій профорієнтаційного характеру

  Текст

  № 2 від 29.04.2021

  №103 від 29.04.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ про проведення Конкурсу
  відеопрезентацій курсів та відеозанять навчальних дисциплін,відео-презентацій профорієнтаційного характеру

   

   

  №106 від 29.04.2021

  ЗАТВЕРДЖЕНО