Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Документи щодо організації навчального процесу

  Навчально-організаційна діяльність

  Наказ №163 від 12.10.2018 року "Про найменування груп"

  Наказ від 20 червня 2018 року № 95 "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету"

  Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 27 лютого 2015 року  протокол № 1 (.doc)

  Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 27 лютого 2015 року  протокол № 1 (.pdf)

  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком, затверджене наказом №184 від 01.11.2018 р.

  Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту у вищому навчальному закладі "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"(2015 рік)


  Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради від 26 грудня 2014 року, протокол №6

  Додаток 1. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем

  Додаток 2. Список складу ЕК з атестації випускників спеціальності підрозділу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Додаток 3. Графік складання випускних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт у навчальному році

  Додаток 4. Подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи)

  Додаток 5. ПРОТОКОЛ № засідання Екзаменаційної комісії №

  Додаток 6. Протокол засідання Екзаменаційної комісії щодо приймання випускного екзамену

  Додаток 7. Підсумки складання випускних іспитів у навчальному році здобувачами вищої освіти

  Додаток 8. Зведені дані про результати атестації у навчальному році здобувачів вищої освіти


  Управління якістю

  Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти, затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 22 лютого 2018 року протокол № 1 (.pdf)


  Навчально-методична діяльність

  Рекомендації щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів на 2018/2019 н.р. на основі освітньо-професійних програм

  НАКАЗ від 21 квітня 2015 року № 38/1 "Про рекомендації щодо розробки освітньо-професійних програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2015/2016 н.р."

  Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм (до введення стандартів вищої освіти) (2016)


  Міжнародна діяльність

  Наказ №108 від 17 липня 2018 року Про затвердження Положення про Комісію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" з визнання документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та інше), виданих навчальними закладами інших держав

  Наказ від 3 березня 2016 року № 25 "Про процедуру визнання Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна" документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.), виданих навчальними закладами інших держав"

  Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», затверджене рішенням Вченої Ради від 22 квітня 2016 року


  Контингент студентів і документальний супровід

  Наказ № 73 від 31 травня 2019 року "Про уніфікацію процедур та документів, пов'язаних із рухом контингенту здобувачів вищої освіти"

  Додаток 1 до наказу від 31.05. 2019 року № 73. ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Наказ № 136 від 1 серпня 2017 року "Про затвердження Інструкції з ведення особової справи студента"


  Управління персоналом                           

  Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) від 3 липня 2017 р. № 4/17

  Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (2014 рік)


  Конкурси

  Лист нагадування про конкурс «Кращий викладач» та «Кращий підручник, навчальний посібник, монографія і конспект лекцій» закінчується 22 листопада 2018 року

  Положення про конкурс на звання кращого викладача Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", затверджене наказом №188 від 12.11.2018 року + Наказ №188 від 12.11.2018 року "Про проведення конкурсу на звання кращого викладача Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

  Положення про конкурс підручників, навчальних посібників, монографій і конспектів лекцій, затверджене наказом №189 від 12.11.2018 року + Наказ №189 від 12.11.2018 року "Про проведення конкурсу підручників, навчальних посібників, монографій і конспектів лекцій"

  Наказ №207 "Про підсумки конкурсу на звання "Кращий викладач" від 18.12.2018 р.

  Наказ №208 "Про підсумки конкурсу навчально-методичної та наукової літератури" від 18.12.2018 р.