Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Документи щодо організації навчального процесу

  Наказ №108 від 17 липня 2018 року Про затвердження Положення про Комісію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" з визнання документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та інше), виданих навчальними закладами інших держав

  НАКАЗ від 20 червня 2018 року № 95  "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету"

  Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 27 лютого 2015 року  протокол № 1 (.doc)

  Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 27 лютого 2015 року  протокол № 1 (.pdf)

  Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти, затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 22 лютого 2018 року протокол № 1 (.pdf)

  НАКАЗ від 21 квітня 2015 року № 38/1 "Про рекомендації щодо розробки освітньо-професійних програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2015/2016 н.р."

  Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм (до введення стандартів вищої освіти) (2016)

  Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (2014 рік)

  Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту у вищому навчальному закладі "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (2015 рік)

  Наказ від 3 березня 2016 року № 25  "Про процедуру визнання Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна" документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.), виданих навчальними закладами інших держав"

  Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», затверджене рішенням Вченої Ради від 22 квітня 2016 року

  Положення про Комісію Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» з визнання документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.), виданих навчальними закладами інших держав, затверджене рішенням Вченої Ради від 22 квітня 2016 року   

  Положення про конкурс підручників, навчальних посібників, монографій і конспектів лекцій, затверджене наказом №132 від 24.10.2012 року

  Положення про конкурс на звання кращого викладача Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"


  Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради від 26 грудня 2014 року, протокол №6

  Додаток 1. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем

  Додаток 2. Список складу ЕК з атестації випускників спеціальності підрозділу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Додаток 3. Графік складання випускних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт у навчальному році

  Додаток 4. Подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи)

  Додаток 5. ПРОТОКОЛ № засідання Екзаменаційної комісії №

  Додаток 6. Протокол №  засідання Екзаменаційної комісії № щодо приймання випускного екзамену

  Додаток 7. Підсумки складання випускних іспитів у навчальному році здобувачами вищої освіти

  Додаток 8. Зведені дані про результати атестації у навчальному році здобувачів вищої освіти