Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Молодь: освіта, наука, духовність

Міністерство освіти і науки України
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ВМГО студентів з інвалідністю «Гаудеамус»
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

ХVІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених
«Молодь: освіта, наука, духовність»

16-18 квітня 2019 року
м. Київ

Мета конференції – активізувати науково-дослідну роботу студентів і молодих учених, залучити їх до творчого наукового пошуку, генерації нових наукових ідей

У рамках конференції передбачається робота таких секцій:
 
1. Економічні перспективи України в сучасних умовах:
• Сучасний стан бухгалтерського обліку в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку
• Фінансове забезпечення розвитку національної економіки
• Стратегічні імперативи сучасного менеджменту
• Сучасний розвиток інноваційного маркетингу в Україні
2. Документознавство та інформаційна діяльність: сучасні проблеми та перспективи розвитку
3. Українознавство – основа філологічної освіти та формування духовності: історія та сучасність
4. Актуальні проблеми сучасного перекладо-знавства та методики викладання іноземних мов та літератур
5. Засоби масової інформації: відгук на виклики сьогодення
6. Редакційно-видавничі процеси: теорія та практика використання в системі масової комунікації
7. Сучасні технології і процеси поліграфії та пакувальної індустрії
8. Сходознавство: традиції та новаторство
9. Туризм як багатогранне суспільне явище
10. Сучасні технології зміцнення здоров’я людини
11. Соціальний розвиток особистості в контексті соціальної роботи
12. Соціально-психологічні проблеми самореалізації студентської молоді
13. Правове регулювання господарської діяльності:
• Цивільне та господарське право
• Теорія держави і права, філософія права
• Конституційне, адміністративне та кримінальне право
• Міжнародна інформація
14. Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти розвитку українського суспільства:
• Історія; Філософія; Політологія; Культурологія; Соціальні комунікації
15. Інформатика та комп’ютерні технології:
• Комп’ютерні системи та компоненти
• Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
16. Сучасні інженерні технології: пошук та перспективи:
• Новітні технології оздоровчих і функціональних продуктів харчування
• Сучасна інженерія та нанотехнології
• Інноваційні технології розвитку автотранспортної галузі України
• Науково-технологічний прогрес і дизайн
• Безпека життєдіяльності
17. Природа, медицина, здоров’я:
• Екологія та охорона довкілля
• Мікробіологія, імунологія
 

 
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ потрібно до 20 березня 2019 р.
 – заповнити он-лайн заявку: https://goo.gl/forms/rvvau7Io8rn8vK9h2 
та надіслати тези доповіді (2 сторінки друкованого тексту) на електронну адресу: е-mail: nikulina-ndd@ukr.net

Реєстраційний збір – 150 грн. (сертифікат учасника, програма, збірник тез доповідей)
Для студентів та працівників Університету «Україна», а також осіб з інвалідністю участь у конференції є безкоштовною, сплачується тільки вартість друкованого авторського примірника у разі його замовлення з отриманням матеріалів конференції (150 грн).
Рішення про безкоштовну публікацію для докторів наук та закордонних учасників залишається за редакційною колегією.

Реквізити для оплати організаційного внеску будуть надіслані після реєстрації та прийняття матеріалів до друку залежно від форми участі. Після оплати просимо надіслати нам копію квитанції. Файл з копією квитанції повинен бути підписаний прізвищем учасника конференції, який здійснив проплату, наприклад Квитанція_Шевченко.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
Тези доповідей на участь подаються обов’язково у електронному варіанті (вкладеними файлами електронною поштою).
Текст набирати в редакторі WORD 2003 (2010); обсяг тез – 2 сторінки; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля – всі 2 см; вирівнювання – за шириною.
Без кольорових фото і картинок!
Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту!
Електронний варіант. Формат вкладеного файлу з тезами *.doc або *.rtf. Назва файлу: прізвище першого автора українськими літерами (не більше 8 символів).
Наприклад: Шевченко.doc
Назва доповіді – по центру прописними літерами, нижче – ПІБ автора, курс, група, спеціальність, назва інституту, науковий керівник.
ЗРАЗОК:

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Зінченко С.П.
ІІ курс, група СР-21, спеціальність «Соціальна робота»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Даниленко П.А., к.пед.н., доцент
Довідки за телефонами:
(044) 422-50-40, (050) 883-18-31, Осипенко Анастасія Олександрівна
(067)-339-51-70, Ілініч Світлана Юріївна
 


Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

до списку оголошень