Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку» (17 травня 2018 року, м. Київ)

Міністерство освіти і науки України
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Старопольська Вища Школа міжнародних відносин в Кельцах (Польша)

Міжнародний Фонд підтримки України (Польша)

Інститут економіки Тбіліського державного університету

імені Іване Джавахішвілі

Головне територіальне управління юстиції м. Києва

Міжнародна науково-практична конференція

студентів, аспірантів та науковців

«Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку»

 

17 травня 2018 року

м. Київ

 

Інформаційне повідомлення

 

    Шановні студенти, аспіранти, науковці та педагоги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку», яка відбудеться 17 травня 2018 року на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Інноваційно-інвестиційні перспективи розвитку соціально-економічного потенціалу європейських країн в глобальному економічному просторі.

2. Економіка та управління національним господарством: національні моделі економічних систем та глобальні процеси.

3. Сучасні імперативи в економіці та управлінні підприємствами: облікові та фінансово-економічні аспекти діяльності суб’єктів господарювання; моделі і технології менеджменту та маркетингу.

4. Проблеми та парадигми соціально-економічного розвитку природокористування та охорони навколишнього середовища.

5. Економіка праці, етика підприємництва та соціальна відповідальність держави і бізнесу: національні особливості та світові тренди.

6. Публічне адміністрування в сфері соціально-економічних відносин.

7. Актуальні тенденції податково-правового регулювання розвитку України на сучасному етапі.

8. Міжнародно-правове регулювання макроекономічних процесів.

9. Теоретичні та конституційні засади розвитку економіко-правових відносин в Україні.

10. Приватно-правове забезпечення діяльності малого підприємництва.

11. Проблеми юридичної відповідальності в сфері економіки.

 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Збірники тез конференції будуть надіслані всім учасникам на поштову адресу.

Для участі в конференції просимо надіслати:

до 12 травня 2018 р. – тези доповідей, заявку на участь у конференції та копію квитанції платіжного документа про перерахування благодійного внеску за адресою dubasr@ukr.net:

- в розмірі 150 грн. - для учасників з України;

- в розмірі 400 грн. - для закордонних учасників.

Реквізити для перерахування благодійного внеску: одержувач - Університет «Україна», код ЄДРПОУ 30373644, р/р 26002608883400 в ПАТ «УкрСиббанк»,

МФО 351005

призначення платежу – благодійний внесок від (вказати Ваше П.І.Б.) без ПДВ.

Заявка на участь

Прізвище, ім’я,

по батькові

Зазначити повністю!

Науковий ступінь, вчене звання

 

Назва доповіді

 

Форма участі

(особиста, дистанційна)

 

Науковий керівник (ПІБ, наук.ступінь, вчене звання)

 

За необхідності

Назва напряму

 

Назва установи

 

Посада

(спеціальність, курс – для студентів та аспірантів)

 

Контактні

телефони

 

E-mail

 

Адреса для

листування

 

Потреба у гуртожитку

(готелю)

Ціна гуртожитку

від 100 до 170 грн.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповідей та заявка на участь подаються обов’язково у електронному варіанті (вкладеними файлами електронною поштою).

Тези та заявка подаються окремими файлами за прізвищем автора! Наприклад: Шевченко-заявка.doc. Шевченко-тези.doc

 

Текст набирати в редакторі WORD 2003 (2010); обсяг тез – до 3 сторінок; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля – всі 2 см; вирівнювання – по ширині. Без кольорових фото і картинок!

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту!

 

Електронний варіант. Формат вкладеного файлу з тезами *.doc або *.rtf. Назва файлу: прізвище першого автора українськими літерами (не більше 8 символів).

 

Назва доповіді – по центру прописними літерами, нижче – ПІБ автора, курс, група, спеціальність, назва інституту, контактний телефон, науковий керівник.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

09.00 – 10.00  реєстрація учасників конференції

10.00 – 12.30 пленарне засідання

12.30 – 13.30  перерва

13.30 – 16.00  секційні засідання

16.00 – 16.30  підведення підсумків роботи конференції

16.30 – 17.00  заключне слово, від'їзд учасників

 

                                      ЗРАЗОК (для студентів та аспірантів):

 

УДК 334.78:330

СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ…

Коваленко С.М.

ІІ курс, спеціальність «Соціальна робота»,

Полтавський інститут економіки та менеджменту

Науковий керівник: Даниленко П.А., к.пед.н., доцент

 

Місце проведення:

Університет «Україна», 03115, м.Київ, вул.Львівська, 23

Довідки за телефонами: (067) 969-32-57, (050) 493-24-07


Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

до списку оголошень